Benny Hinn: Katolíci zažívají díky eucharistii více uzdravení než letniční

 

Benny Hinn, americký letniční kazatel známý převážně svou službou uzdravování, tvrdí ve videu, které se rozšířilo na sociálních sítích, že dle nedávné studie katolíci zažívají více zázraků než letniční křesťané. Z videa není jasné, na kterou studii se Benny Hinn odvolává. Jako hlavní důvod uvádí katolickou víru v reálnou přítomnost Ježíše v eucharistii a věrnost katolických věřících. Dle Bennyho Hinna katolíci tak často nepřecházejí z jednoho sboru do druhého, jak to praktikují mnozí letniční křesťané.

Hinn uvedl, že je více lidí uzdraveno v katolických kostelích během eucharistie než letničních křesťanů, protože pro letniční křesťany je Večeře Páně pouze symbolem a pokračuje obhajováním učení o skutečné přítomnosti Krista v eucharistii: „Ježíš neřekl: To je symbolické tělo, řekl: Toto je mé tělo; neřekl: To je symbol mé krve, řekl, toto je moje krev.“

„Věřím, vždy jsem věřil, že v duchu to je Jeho tělo, v duchu to je Jeho krev. U Večeře Páně je přítomno uzdravení. Viděl jsem to ve své vlastní službě.“

Hinn zde též hovoří o učení transsubstanciace neboli přepodstatnění a vysvětluje, že v katolické víře se Ježíš Kristus stává chlebem a vínem ve své podstatě. Hinn dle videa věří v duchovní přítomnost Krista v eucharistii a jeho víra se tedy od katolické nauky liší.

Benny Hinn rovněž vyzdvihl loajalitu katolických věřících a pravidelnost s jakou navštěvují bohoslužby. „V katolických kostelích je uzdravení, protože tito lidé jsou oddaní svému společenství a přijdou každou neděli. Nemění sbory, my je měníme. To je důvod, proč jsme nemocní; mnozí z nich jsou však uzdraveni.“

Na závěr Benny Hinn hovořil o zázracích, které viděl mezi koptskými křesťany v Egyptě.

 

Benny Hinn se narodil roku 1952 v Izraeli, ve svých patnácti letech se přestěhoval se svou rodinou do Toronta v Kanadě. Zde se setkal s letničním hnutím a jeho duchovní směřování ovlivnila například Kathryn Kulhmanova, charismatická kazatelka, jejíž působení bylo rovněž spojeno se službou uzdravování.

V roce 1983 se Hinn přestěhoval do Orlanda, kde založil Orlando Christian Center. Brzy na to začal organizovat shromáždění s uzdravovací službou v amerických velkoměstech. Služba uzdravování se postupně rozšířila a Hinn navštěvoval metropole po celém světě.  V roce 2015 měl přijet do Prahy, jeho cesta však byla z důvodů zdravotního stavu zrušena.

Kritici Bennyho Hinna jej mimo jiné řadí mezi tzv. kazatele prosperity, poukazují na jeho luxusní životní styl a vyčítají mu jeho manipulativní metody.

-mn-

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář