Billy Graham: Přírodní katastrofy a Boží soud

 

Hurikán Matthew má na svědomí kolem 1000 obětí v oblasti Karibiku. Evangelista Billy Graham odpověděl na otázku, zda by někdy mohly být přírodní katastrofy nástrojem Božího soudu. Odpověď je zveřejněna na Billy Graham Evangelistic Association.

 „Bůh může určitě použít přírodní katastrofy, aby s námi mluvil, tak jistě může použít i jiná neštěstí abychom se obrátili k Němu. Katastrofy připomínají krátkost života. Můžeme být silní a úspěšní, a myslet si, že život bude takový vždy – ale když dojde ke katastrofě, uvědomíme si, že to není pravda. Určitě to bylo pro mé dobro, abych trpěl takovou úzkostí. Ve své lásce si mě držel nad jámou zkázy, “ citoval evangelista ze Starého Zákonu. (Izajáše 38:17)

Důsledky katastrof nám mohou připomínat potřebu pomáhat ostatním a nejen mít obavy o sebe a naše problémy,“ říká Graham. „Nezapomínejme na cestu, která po každém neštěstí přivede lidi z různých koutů společně do církve,“ dodává.

Billy Graham uvádí Galatským 6: 2: „Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.“

„Nemusíme vědět proč Bůh dovoluje přírodním katastrofám, aby vznikly. Někdy se zdá, že v tom má ruce Satan. Je čas připravit se na životní krize teď, ne až když nastanou. S vírou v Krista se musíme snažit žít každý den pro Něho, bez ohledu na to, co se stane, “ dodává na závěr.

 

Foto: wikipedia.org
Autor: -mn-

Tags: ,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář