Billy Graham: Je rozvod neodpustitelný hřích?

 

Dokonce i křesťané vstupují do nešťastných manželství a mnohá z nich končí rozvodem.  Jak se však na rozvod dívá Bůh, pro kterého je manželství svaté?

Světoznámý evangelista Billy Graham řekl, že rozvod není součástí původního Božího plánu pro manželství; bohužel se však stal realitou dnešní doby. I když tolik manželství končí rozvodem, Graham uvedl, že se rozvod nesmí brát jako něco přirozeného a neměl by být rychlým únikem z manželských problémů.

„To neznamená, že je rozvod neodpustitelný hřích (není). Ani to neznamená, že Bůh nemůže přinést uzdravení těm, kteří byli zranění rozvodem (protože může). Znamená to však, že rozvod s sebou téměř vždy přináší řadu negativních emocí a praktických problémů, které nejsou snadno vymazatelné,“ napsal Graham na svých internetových stránkách.

Pokud je však rozvod neodvratnou realitou, Graham řekl, že by páry tuto situaci měly přijmout a ujistit se, že jejich děti nezůstaly uprostřed jejich oddělení. „Neotvírejte neustále minulost se svými dětmi, nehádejte se s nimi. Jen zřídka to něco změní,“ poradil.

V situaci, kdy děti mají negativní reakce kvůli rozvodu, rodiče musí udělat vše pro to, aby s nimi zůstali v kontaktu a dali jim vědět, jak moc jsou milovány, uvedl evangelista.

Graham si přeje, aby církev mohla pomáhat mládeži lépe rozumět odpovědnosti, která je spojená s manželstvím, aby nástrahy, které vedou k rozvodu, mohly být minimalizovány. Křesťanské páry, které procházejí těžkým obdobím, by měly věřit v léčivou sílu Boží lásky.

Graham uvedl, že úplné naplnění v manželství nemůže být dosaženo, pokud pár nežije s Kristem. Každý křesťanský domov má být postaven na Ježíši a spolu s Ním ve středu každého manželství je možné prožívat vzájemnou lásku, důvěru a respekt.

„Modlitba a Boží slovo jsou nejdůležitější,“ řekl. „Správný vztah k Ježíši Kristu umožňuje párům žít s pocitem klidu a bezpečí.“

 

Zdroj: The Christian Post
Foto: Wikimedia

2 Komentáře

 1. Karel Krejčí

  Římanům 7,9-11 – Já jsem kdysi žil bez Zákona: když však přišlo přikázání, hřích ožil a já jsem zemřel. I ukázalo se, že přikázání, které mělo být k životu, bylo mi k smrti. Neboť hřích využil příležitosti, které se mu skrze přikázání dostalo, oklamal mě a skrze ně mě zabil.
  Podle toho, co Pavel tímto vyjadřuje, je zcela jedno, jakého hříchu jsme se dopustili – Bůh nesestavil žádný „žebříček“ podle závažnosti hříchu. Ale přesto jsou ve SZ uvedeny hříchy, které mají být dokonce potrestány fyzickou smrtí ukamenováním a rozvod jako takový k ním nepatří, protože pak by postrádal logiku.
  Pavlovo evangelium je jiné než ostatní, protože jiný je znovuzrozený Kristus. Obsahuje jak zředěnou duchovní stravu, tak i hutnou. Podle dodržování nebo spíše nedodržování nařízení, které nám předává apoštol Pavel v 1. listu Korintským v jedenácté kapitole, sami sebe usvědčujeme, že důležitější je obsah než forma. To si myslím, že platí i o rozvodu.
  Samotný rozvod je velice citlivá záležitost, zvláště pokud jsou zainteresovány i děti (znám to z vlastní zkušenosti v roli otce). Ale rozvodem přece život nekončí, ale začíná něco jiného …

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář