Billy Graham: Satan byl poražen, ale je stále nebezpečný

Evangelista Billy Graham tvrdí, že Kristovo zmrtvýchvstání překonalo moc satana a pekla, ale Boží vítězství ještě není úplné a satanova moc není zcela zničena. Ve svém článku zveřejněném v The Kansas City Star Graham uvedl, že satan je mocná duchovní bytost, která udělá vše, co může, aby překazila Boží plány.

„Satan pokouší, lže, ničí a dokonce zabíjí, když to vyhovuje jeho plánům. V Bibli je psáno“ „Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu. (1Pt 5: 8-9).“

Graham připomíná čtenářům, že Bůh je svrchovaný a i navzdory zlu a neštěstím, která se dějí ve světě, má Bůh vše stále pod kontrolou. „Nevíme, proč Bůh dovolí, aby se staly přírodní katastrofy; někdy se zdá, že v tom má prsty satan,“ vysvětluje Graham. 

Nejenže Bůh je všemocný, On je i věčný. „Jen Bůh je věčný; Bůh vždy existoval a bude věčně existovat,“ tvrdí Graham. O původu satana napsal: „Přestože Bible přesně nepíše, odkud se satan vzal, existoval předtím, než Bůh stvořil svět (když stvořil anděly). On je jedním z andělů, kterého stvořil Bůh, dokud se nevzbouřil a nepokusil se svrhnout Boha. „

Graham vysvětluje, že podle Iz 14: 13-15 satan tajně plánoval postavit svůj trůn nad Božími hvězdami a udělat se rovným Nejvyššímu. V Písmu se píše, že satanův plán byl poražen a on byl svržen dolů do říše mrtvých.“

 

Zdroj: The Christian Post
Foto: Wikimedia Commons

 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář