Billy Graham tvrdí, že existuje jediný hřích, který Bůh nemůže odpustit

Jediným hříchem, který nelze odpustit, je hřích odmítnutí Božího odpuštění, vysvětlil nedávno Billy Graham pro čtenáře Bowling Green Daily News. „Jak veliký by musel být můj hřích, aby mi ho Bůh neodpustil? Bojím se, že jsem pravděpodobně překročil hranici, protože jsem udělal nějaké hrozné věci a ublížil mnoha lidem,“ zeptal se čtenář. Graham odpověděl, že existuje jen jediný hřích, který nelze odpustit: „hřích odmítnutí Jeho odpuštění“.

„Bez ohledu na to, kdo jsme nebo co jsme provedli, Bůh nás stále miluje a slibuje nám úplné odpuštění, pokud se k Němu obrátíme v pokání a víře,“ napsal Graham.

„Je to pro nás těžké přijmout? Ano, protože to není způsob, jak se k sobě obvykle chováme. Pokud nás někdo hluboce zraní, podvádí nebo o nás šíří lži, pak se nám na to těžko zapomíná a těžko se takovému člověku odpouští.“

Graham dále ve své odpovědi zdůraznil, že ačkoliv lidé těžko odpouští veliké chyby, Bůh není takový. „Ano, zraňujeme ho svými hříchy, ve skutečnosti mu ubližujeme mnohem hlouběji, než bychom mohli zranit kohokoliv jiného,“ pokračoval Graham.

 

[adrotate banner=“14″]

 

„A přesto nás Bůh stále miluje a touží, abychom si uvědomili, co jsme udělali zlého a obrátili se k Němu v pokání a víře. Bůh bere naše odpuštění tak vážně, že poslal svého Syna na svět, aby zemřel za naše hříchy.“

Není to poprvé, kdy byl Graham požádán, aby se vyjádřil k tématu neodpustitelných hříchů. V roce 2004 Graham napsal článek publikovaný na Billy Graham Evangelistic Association.

V něm Graham vysvětlil smysl Ježíšových slov z Markova evangelia 3:28-29: „Amen, pravím vám, že všecko bude lidem odpuštěno, hříchy i všechna možná rouhání. Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným hříchem.“

Graham popsal neodpustitelný hřích jako „odmítnutí přijmout svědectví Ducha svatého o tom, kdo je Ježíš a proč přišel.“

„… neodpustitelný hřích není žádný mimořádně těžký hřích, který spáchal křesťan před nebo po přijetí Krista, ani žádné špatné myšlenky nebo slova o Duchu svatém,“ vysvětlil Graham. „Spíše je to úmyslně odmítnutí svědectví a pozvánky Ducha k obrácení se ke Ježíši.“

 

Zdroj: Christian Today

Foto: billygraham.org

 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář