Billy Graham znal a podporoval Trumpa, říká po kritice Christianity Today, jeho syn Franklin

Washington – Prezident Donald Trump a Franklin Graham, ředitel Billy Graham Evangelistic Association, kritizovali evangelikální noviny Christianity Today poté, co šéfredaktor Mark Galli vyzval k odvolání Trumpa z funkce prezidenta.

Trump na Twitteru v reakci napsal, že „levicový a velmi progresivní časopis“ dělá zlou práci již celé roky a nemá nic společného s rodinou Billyho Grahama, který stál na počátku vzniku populárního evangelikálního magazínu.

„Žádný prezident ani zdaleka neudělal více pro evangelikální komunitu. Od těch demokratů nic nedostanete. Nebudu už číst Christianity Today!“ napsal Trump.

Galli ve čtvrtek napsal, že Trump musí být odvolán z funkce, protože porušil ústavu a je „velmi nemorální“.

Franklin Graham ve své reakci na časopis, který založil jeho otec, poznamenal, že navzdory prezidentovým nedostatkům by jeho otec podporoval Trumpa a nestál by za Galliho názorem.

„Christianity Today vydali komentář, ve kterém se uvádí, že prezident Trump by měl být odvolán z funkce – a odvolávali se přitom na mého otce, takže mám pocit, že je důležité abych reagoval,“ začal Graham.

„Ano, můj otec Billy Graham založil Christianity Today; ale ne, nesouhlasil by s jejich názorem. Ve skutečnosti by byl velmi zklamaný. Dosud jsem nesdělil, koho můj otec volil v minulých volbách, ale kvůli tomuto článku mám pocit, že je nutné se o to nyní podělit. Můj otec znal Donalda Trumpa, věřil v Donalda Trumpa a hlasoval za Donalda Trumpa. Věřil, že Donald J. Trump je ten správný muž pro tuto hodinu historie našeho národa,“ napsal Graham a obvinil noviny, že chtějí, aby jejich čtenáři věřili spíše demokratické straně než Trumpovi.

Graham také připomněl, že Christianity Today vůbec nereflektují fakt, že republikáni jsou jednotní v podpoře Trumpově, že ani jeden republikán nehlasoval s demokraty za jeho obvinění.

V loňském roce Galli napsal kritický článek na adresu 76% bílých evangelikálních voličů, kteří hlasovali pro prezidenta Trumpa v roce 2016, a uvedl, že „mezi námi se objevila tato třída evangelikálů, která je tak odlišná“.

Poznamenal, že se jedná o lidi, kteří nemají vysokou školu a povětšinou pracují manuálně. „Nepíší knihy ani se neúčastní konferencí evangelikálů pro sociální spravedlnost nebo pro imigrační reformu. Jsou také příchylní k mainstreamovým médiím.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

 

-red-  Datum: 23. prosince 2019  Foto: Wikimedia Commons – Franlin Graham

Tags: ,,

7 Komentáře

 1. Pan Trump je v podstatě nemorální člověk, podobně jako většina amerických občanů a proto se jeho odvoláním vůbec nic nevyřeší. Pan Graham (FG), oficiálně se živící jako kazatel evangelia, by je mohl konečně začít i kázat. Namísto svého politického aktivismu a namísto své bezvýhradné morální podpory jednoho z mnoha nekajících se hříšníků.

  FG se takto nemoudře podílí na rozdělování amerického národa na dvě nesmiřitelné poloviny, namísto jeho vedení ke Kristu, Knížeti pokoje.
  Lidé jako FG, oficiálně médii považováni za křesťanské vzory, dělají hroznou chybu a lijí olej do ohně tim, když lidem bezostyšně tvrdí, že pan Trump je „správný muž pro tuto hodinu historie našeho národa“.

  Není. Trumpova zbrklost, pýcha, necitlivost, přebujelé sebevědomí, ‚nepotřebuji Boží odpuštění‘ atd., jen přilévá další olej do ohně. Vnímám, že pokud se američtí evangelikálové jako FG sami neobrátí ke Kristu a nebudou k témuž vyzývat ostatní, mezi prvními i svého prezidenta, může, namísto přinášení pokoje, současné napětí mezi demokraty a republikány a jejich tábory jen růst: až do bodu nějakého hrozného výbuchu.

  Jr 17:5-8: „Toto praví Hospodin: Prokletý je muž, který spoléhá na člověka, tělo pokládá za svou sílu a jeho srdce se odvrací od Hospodina. Bude jako jalovec v pustině, neuvidí, když přijde dobro, usídlí se na vyprahlých místech v pustině, v solné, neobydlené zemi.

  Požehnaný je muž, který spoléhá na Hospodina a jehož nadějí je Hospodin. Bude jako strom zasazený u vody, zapustí své kořeny u potoka; nebojí se, když přijde žár, jeho listí bude zelené; neobává se ani v roce velkého sucha, nepřestává nést ovoce.“

  Odpověď
 2. Se vším respektem, to je hodně povýšenecký a arogantní názor. Tvrdit, že většina amerických občanů je nemorální ? Nebudu bránit každé slovo nebo každé rozhodnutí presidenta Trumpa, a nebudu se zastávat ani Franklina Grahama. Ovšem tvrdit o Franklinovi, že není obrácený – jestli tomu dobře rozumím – je nesmysl.

  Americká společnost je už delší dobu nemocná v důsledku národního odvrácení od Boha – za tím ovšem nestojí president Trump, nýbrž bezbožné síly liberálně levicového charakteru, podporované lidmi jako je např. Soros, apod. Netroufám si odhadnout začátek americké nemoci, možná někdy od presidenta Johnsona. Díky presidentovi Trumpovi vychází dnes najevo mnoho špíny, o níž se do této doby nemluvilo. Rozdělení americké společnosti vyvrcholilo jednoznačně za presidenta Obamy a jemu podobných amerických „elit“. Byla to – a dodnes je – Hilary Clintonová, která se vyjadčuje s opovržením o všech, kdo Trumpa zvolili, a kdo ho dodnes podporují.

  Americké křesťanství je rovněž nemocné – až na světlé výjimky. Propletenost politiky s křesťanstvím od doby vzniku tzv. „morální většiny“ nesmírně Církvi škodí.

  AVŠAK – chtěl byste porovnávat americkou společnost nebo americké politiky, případně kazatele, s jinými ? Myslíte si, že jsou na tom jiné země lépe ? Nebo že nezápasíme všichni s morálkou, protože jsme všichni padlá, hříchem pokažená stvoření ? Doporučoval bych trochu víc pokory . . . a na to, jestli je president Trump správný muž na správném místě v dějinách USA, Vám nabídnu odpověď Písma : Daniel 2,21.

  Odpověď
  • Pane Vožehu, ale kdybychom ten verš z Daniela brali jako důvod do ničeho nezasahovat, ve smyslu ani vládce nekritizovat, pak by snad ani Jan Křtitel neměl co kritizovat Heroda.

   Odpověď
 3. Kritizovat určitě můžeme a zřejmě někdy i musíme, avšak důležité je vycházet ze správného postoje a nechtít moralizovat nekřesťanským způsobem. Kritika musí být především podložena pravdivými údaji.
  To, že Jan Křtitel kritizoval Heroda, ještě nutně neznamená, že nám v tom musí být příkladem. Čtete někde v Písmu, že by Pán Ježíš nebo některý z apoštolů kritizovali a odsuzovali státníka ?
  Můžeme ztrácet čas všelijakou aktivitou, protesty a demonstracemi, ale měli bychom přitom mít na paměti a spoléhat se na Boží absolutní svrchovanost. V tom je Písmo jasné.

  Odpověď
  • Máte pravdu. Ježíš vládce nijak nekritizoval. Jen farizeje a zákoníky. A Jana Křtitele snad můžeme počítat ještě k posledním starozákonním prorokům, kteří vládce kritizovali za jednání proti Zákonu (smlouvě). Ani apoštol Pavel vládce nekritizoval, dokonce kázal je poslouchat. (Platí to i v případě vládců, kteří se zmocnili vlády nezákonným způsobem?) Pokynu „poslouchat vládce“ rozumím ovšem tak, že máme poslouchat jenom do té míry, pokud nám nebudou nařizovat něco, co je proti Bohu. Tedy vlastně v nepříliš podstatných věcech.
   Jedna věc je nekritizovat vládce, či dokonce nesnažit se je svrhnout (o svržení ostatně neusilovali ani ti starozákonní proroci).
   Ale druhá věc je zastávat se jich.
   Je zajímavé sledovat vaše diskuse. Pan Aron zřejmě původně neměl v úmyslu Trumpa nijak odsuzovat. Uznává totiž, že to křesťan nemá dělat, že nemá moralizovat. Jak jsem si všimla, vadilo mu nedávno i to, že Halík kritizuje Zemana. Ale vadí mu také, když se křesťané, jako Graham nebo vy, těch zjevně nemorálně jednajících vládců zastávají. Ačkoli, vy jste se vlastně nezastával Trumpa, nýbrž Grahama.
   Nebo že by měl pan Aron jiný pohled na Ameriku než vy?

   Odpověď
 4. Pro upřesnění : nezastával jsem se ani Franklina Grahama, který velmi dobře ví, že jeho otec před smrtí litoval toho, že se nechal příliš zatáhnout do politiky. Pouze jsem se vyjádřil k jeho víře, k jeho obrácení.

  Nevím, kde Jiří Aron žije, ale troufám si říct, že znám situaci v USA poměrně velmi dobře. jedním z problémů je to, že média dostupná mimo území USA jsou více-méně všechna politicky levicovou propagandou zaměřenou zásadně proti presidentu Trumpovi. Takže není těžké podlehnout zkresleným, lživým informacím.

  „Podřízenost vrchnosti“ je osobní záležitostí v tom smyslu, že každý prožíváme život za jiných okolností. Ovšem biblický princip platí a pro mne je dělící čarou to, jestli mne „vrchnost“ nutí (třeba i vydanými zákony) žít nebo jednat v protikladu k učení Písma, proti Bohu.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář