Biskup Holub: Položit zásadní důraz na malá domácí společenství

Praha – Církev po celém světě prožívá těžké časy a mnohá společenství musela přerušit pravidelná setkávání ve větších skupinách, aby se vzájemně neohrožovali nebezpečným virem Covid-19. Již ve svých počátcích se církev často musela setkávat po malých skupinkách kvůli bezpečnosti před zraky Římské říše.

V souvislosti s aktuální situací se ptá plzeňský biskup Tomáš Holub, zda právě tento čas omezení není příležitostí k tomu, aby se církev zabývala „změnou stylu pastorace.“

„Ptám se Boha i sám sebe: nevolá nás současná situace k hlubší změně ve stylu pastorace? Nemáme položit zásadní důraz na malá domácí společenství, na rodinnou církev? Není právě toto obrácení a obnovená víra v evangelium, jak jsme k tomu byli vyzváni na Popeleční středu?“ napsal na sociální síti.

Sbor Saddleback v Lake Forest je nyní jeden z největších evangelikálních sborů v USA a byl založen Warrenem a jeho manželkou Kate před 38 lety. Warren se stal v evangelikálním světě známým hlavně pro své knihy The Purpose-Driven Life a Purpose-Driven Church (Proč jsme vůbec tady a Cílevědomá církev).

Sbor Saddleback byl průkopníkem ve strategii růstu sboru a jedním z prvních v USA, který se zaměřil na velká víkendová setkání a malé skupinky po domácnostech v průběhu týdne. V současnosti se více lidí schází během týdne k domácímu studiu Bible než na víkendové bohoslužby (téměř 40 000). V roce 1993 se stal prvním sborem, využívajícím internet jako nástroj pro evangelizaci.

„Křesťanská církev od svého počátku žila v domech věřících. To je doloženo v Novém zákoně a potom také v mimobiblických pramenech. Téměř do třetího století církev neměla budovy. Mnohá setkání a evangelizační shromáždění s diskusemi se konala venku, což umožňovalo místní podnební pásmo. Je pravdou, že první učedníci – židé, se chodili modlit do Jeruzalémského chrámu, ale byli z něj brzy vykázáni a v roce 70 byl chrám zbořen. Na základě Sk 2 bychom mohli povědět, že prvotní církev na svém počátku fungovala v domech věřících, v jeruzalémském chrámu a venku, na ulicích. Později apoštolská misie, tam kde to bylo možné, využívala synagogy. Je zřejmé, že bylo zcela přijato a aplikováno to, co již dříve Ježíš zvěstoval samařské ženě. Byla vyhlášena doba, kdy zásadní roli v bohoslužbě nebude hrát chrám v Jeruzalémě, ale ani samařský chrám na hoře Garizim. Naplnilo se, že „ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě“ (J 4,23). A to může být kdekoli a kdykoli,“ napsal v komentáři pro Křesťan dnes Pavel Černý po tragédii v Paříži, kdy hořela slavná Notre Dame.

„Církev není budova! Církev – dům Boží – to jsou Kristovi učedníci. „Bůh nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli“ (Sk 17,24). Apoštol vyučuje (1K 3,16n): „Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? …Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.“ Podle Ef 2,20 jsou křesťané stavbou, ze které roste chrám, posvěcený v Pánu,“ dodal emeritní předseda Ekumenické rady církví.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

 

-red-  Datum: 18. března 2020  Foto: Wikimedia Commons – biskup Holub

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář