Biskup Martin poděkoval oceněným za svědectví víry ve farnostech a při službě v Charitě

Do vánočně vyzdobené katedrály Božského Spasitele v Ostravě pozvali v neděli 13. prosince biskupové muže a ženy, kteří měli přijmout ocenění za jejich horlivou službu. Odložená slavnost se mohla uskutečnit až nyní, kdy vládní nařízení umožnila zaplnit kostely z 30 %. Nedělní termín byl také poslední letošní možností, kdy předání uskutečnit. Stoupající křivka koronavirové nákazy hrozí dalším zpřísňováním a omezením počtu účastníků bohoslužeb.

Do lavic katedrály usedlo s náležitými odstupy okolo osmdesáti pozvaných hostů. Mezi nimi byla většina z 29 oceněných, jejichž jména s krátkou anotací jejich životního příběhu, přečetl ceremonář slavnosti. Biskup František Václav Lobkowicz a apoštolský administrátor biskup Martin David letos odměnili vybrané pracovníky Charit z celé diecéze a laiky, kteří se dobrovolně angažují ve svých farnostech. Mnozí z nich oslavili v letošním roce významné životní jubileum.

Hlavním celebrantem mše svaté byl biskup Martin David. Společně s ním koncelebrovali kněží z farností Moravská Ostrava a dalších míst odkud do katedrály přijeli kandidáti ocenění. Biskup František Václav Lobkowicz se slavnosti nezúčastnil. Událost byla v přímém přenosu přenášena prostřednictvím internetového online vysílání.

Biskup Martin David na začátku mše svaté, která se slavila s liturgickými texty 3. neděle adventní, vzpomněl na náhle zesnulého biskupského vikáře pro duchovní povolání Mons. Adama Ruckého. „Věříme, že se na něm naplní ta slova dnešní adventní neděle ‚Pán je blízko‘, že se vydá směrem ke svému Pánu,“ řekl biskup Martin, který svou promluvu věnoval tématu svědectví o víře.

Celá církev musí být velkým domem svědectví o Kristu

„Dnešní doba nepotřebuje učitele, ale svědky. Učitele potřebuje jen tehdy, jsou-li zároveň svědky. To je myšlenka svatého papeže Pavla VI. Ta myšlenka se hodí k dnešním biblickým textům – v nichž slovo svědek a svědectví zaznělo několikrát. Kdo to je svědek? Odpověď můžeme hledat právě při pohledu na Jana Křtitele – předchůdce Páně. Svědek, aby vydal svědectví o světle. Měl jen svědčit o tom světle. Všechno co říká – odkazuje ke Kristu. Janovo svědectví je v tom, že ukázal na Krista.“

Jan Křtitel kázal u Jordánu v Betánii. A jak biskup Martin připomněl, bibličtí exegeté, kteří zkoumají každé slovo Bible v jeho původním významu, překládají Betánii slovy – dům svědectví.„Dům svědectví je dnes všude, kde žijí křesťané – celá církev má být, musí být velkým domem svědectví o Kristu. Náš omyl je častokrát v tom, že za skutečného svědka považujeme toho, kdo umí krásně mluvit. Kdo přečetl mnoho knih, kdo toho hodně zná, zná všechny teorie. Ale na teorie nejsou dnes lidé úplně zvědaví. Možná i nás se lidé dnes ptají, co říkáš sám o sobě, kdo jsi? Máme možnost svědčit ne o sobě samých, ale o vztahu k Bohu. Kým je pro mě Bůh osobně, co jsme s ním prožili. To je to, co mnohdy říct neumíme. Neumíme o Bohu svědčit. Protože s ním neumíme žít.“

Lidé ze seznamu oceněných jsou naopak těmi, kteří svědčit umí. „Chtěl bych vám dnes moc poděkovat, jsem přesvědčen o tom, že váš život a vaše služba vydává svědectví o Bohu, o Bohu se kterým jste se rozhodli žít, se kterým jste ušli velký kus životní cesty. Svým životem, v Charitě, ve farnostech, tím vším ukazujete na Krista a Kristus vás k tomu posiluje Duchem svatým,“ dodal biskup Martin.

Na závěr mše svaté obdržel každý z oceněných pamětní list s poděkováním biskupů, pamětní medaili sv. Hedviky, kalendář diecéze na rok 2021 a perníkové srdce.

Autor: cirkev.cz Datum: 16. prosince 2020 Foto: Wikipedie – Martin David

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář