Biskup Pavel Konzbul požehnal novým nemocničním kaplanům a kaplankám

Doprovázení v období nemoci, při pobytech spojených s operací, nebo při umírání. Duchovní péče a pomoc, naslouchání, podpora, porozumění. To jsou slova shrnující široké spektrum situací, které obklopují stále vyhledávanější službu nemocničních kaplanů a kaplanek. Vykonávat ji mohou kromě řeholníků nebo kněží i laici. Dohromady jich pod záštitou katolické církve v brněnské diecézi působí 17. Nejen jim požehnal biskup Pavel Konzbul spolu s dalšími představiteli křesťanských církví při ekumenické bohoslužbě 7. prosince.

Sestra Františka Jana Majerčíková, členka Společnosti dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul, vykonává službu nemocniční kaplanky v Brně od roku 2005. Se zdravotnictvím měla mnohaletou zkušenost už z dřívějška, rozšířit svoje působení v nemocnicích o pastorační rozměr pro ni ale bylo ze začátku těžké. “Do každého pokoje jsem chodila 
s bázní a chvěním. Člověk nikdy nevěděl, co ho za dveřmi potká, jestli mu vynadají nebo ho s nabídkou duchovního rozhovoru rovnou pošlou pryč. Mnohokrát se to i stalo. Nepříjemné situace ale často ředily ty příjemné, kdy se někdo na moji otázku chytl a pak se třeba přidali i ostatní pacienti na pokoji, když zjistili, že nejsem exot nebo blázen,” vzpomíná sestra Františka na své začátky.

SOUVISEJÍCÍPacientům v Bílovci pomáhá nemocniční kaplan

Práci nemocniční kaplanky vykonává na plný úvazek v Dětské a Úrazové nemocnici a ve Fakultní nemocnici u sv. Anny. “Nejdůležitější je to nevzdat, poslouchat ty lidi, reagovat na to, co potřebují, jak se cítí. V několika případech jsme společnými rozhovory došli až ke křtu, v mnoha dalších docházíme pravidelně k úsměvu, úlevě, uklidnění tím, že je někdo přijde navštívit, myslí na ně, má o ně zájem a dokáže nabídnout i novou perspektivu,” dodává sestra Františka.

Přínos její služby dokládají i sami lékaři. “Sestra Františka neslouží jenom pacientům. Její vlídnost, moudrost, pochopení a téměř bezbřehá tolerance osvěžuje i nás, zdravotníky. Povzbuzuje nás, nenechává nás padnout únavou a pochybnostmi. A ještě navíc nám pravidelně nosí pamlsky. Jsem moc rád, že naši Františku máme,” chválí sestru MUDr. Petr Lokaj, vedoucí Konziliárního týmu podpůrného a paliativního v brněnské Dětské nemocnici.

Podobně jako ona se o pastoraci nemocných stará v diecézi dalších 16 kaplanů nebo kaplanek, které zaštiťuje Biskupství brněnské. Nejen jim, ale i kaplanům z jiných církví biskup Pavel Konzbul spolu s dalšími představiteli křesťanských církví požehnal 7. prosince při ekumenické bohoslužbě v evangelickém kostele J. A. Komenského v Brně. “Jde o velmi náročnou a zároveň velmi potřebnou službu. Kaplany a kaplanky vysíláme k lidem, kteří jsou často na pokraji sil, bojují s těžkou diagnózou a ne všech případech mají vidinu uzdravení. Je proto o to důležitější, aby měli alespoň možnost uzdravení vnitřního. 
A k tomu může přispět třeba jen vlídné slovo nebo ujištění, že je má někdo rád,” vysvětluje biskup Pavel. 

Služba nemocným má v katolické církvi hlubokou tradici – zakořeněna je v samotné spiritualitě některých řeholních řádů – třeba Kongregace sester Nejsvětějšího spasitele, řádu Milosrdných bratří ad. Předchůdci kaplanů začali působit jako duchovní služba 
v nemocnicích v USA ve 20. letech 20. století. Postupně se jejich profese začala rozvíjet a profilovat jako nezbytná součást církevní služby i zdravotnických provozů. Přestože služba existovala v Česku už dřív, významným milníkem byl až rok 2006, kdy Česká biskupská konference uzavřela s Evropskou výzkumnou radou Dohodu o duchovní péči ve zdravotnictví. Podle ní musí nemocniční kaplani dodržovat přísný Etický kodex a splňovat kvalifikační předpoklady. Každý nemocniční kaplan musí mít církevní pověření, alespoň tříletou praxi v pastorační péči, magisterské teologické vzdělání a specializovaný kaplanský kurz.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Tisková zpráva Datum: 8. prosince 2023 Foto: Tisková zpráva

Tags: ,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář