Biskupové V4: Evropa má být pravou rodinou národů

Nad křesťanskými kořeny Evropy a úkoly místních církví v naší oblasti se zamýšleli reprezentanti biskupských konferencí Střední a Východní Evropy na dvoudenním setkání v Budapešti. Českou republiku zastupoval kardinál Dominik Duka. Kromě visegrádské čtyřky se setkání účastnil také zástupce Chorvatska.

V závěrečném prohlášení se biskupové přihlásili k výzvě papeže Františka odvážně se nasazovat pro náš kontinent, stejně jako k závěrům nedávného setkání Rady evropských biskupských konferencích v Minsku, které definovalo Evropu nejen jako území, ale jako duchovní úkol.
Biskupové se dovolávají kulturní identity Evropy, jejímž inspiračním zdrojem – navzdory sekularizaci – zůstává křesťanské náboženství. Druhou charakteristickou pak je velké množství národů s vlastním jazykem, historií a kulturní tradicí.
„V této rozmanitosti spatřujeme bohatství stvoření, Boží dar, který musíme uchovávat, chránit, rozvíjet a činit ho stále více prospěšným pro celé lidstvo. Národní příslušnost nesmí být důvodem nepřátelství, pohrdání druhými, ale spíše pomocí v chápání a úctě k ostatním národům a kulturám,“ píší biskupové. Zdůrazňují dále, že Evropa má být pravou rodinou národů, v níž se její členové chovají ve vzájemné úctě, znají se a snaží se pracovat pro společné hodnoty.

Reklama

 

Modlíme se a pracujeme – prohlašují biskupové – na prvním místě za Evropu, aby respektovala lidský život od početí až do přirozené smrti a byla pohostinným místem pro rodiny; dále aby respektovala individuální a kolektivní náboženskou svobodu, která náleží lidské osobě z titulu její důstojnosti, a konečně aby přiznala národům možnost spravedlivě respektovat ta náboženství, která nejvíce přispěla k formování její kultury a identity.

„Se vstřícným pohledem objevujeme a spatřujeme Krista samého ve všech lidech, zejména v chudých, trpících, v lidech bez domova a v těch, které zasáhla válka a jsou nuceni opustit svou zemi,“ píší dále reprezentanti biskupů Střední a Východní Evropy. „Z toho důvodu navrhujeme konkrétní iniciativu našich biskupských konferencí na pomoc uprchlíkům, kteří žijí na Blízkém východě a očekávají možnost návratu do svých vesnic a měst.“ Zvláštní solidaritu vyjadřují těm, kdo jsou terčem násilí a pronásledování kvůli své křesťanské víře, jejichž věrnost a svědectví je duchovní útěchou také pro křesťany v našich zemích.

 

Zdroj a foto: Radio Vaticana 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář