Biskupská konference schválila stanovisko pro žehnání párům stejného pohlaví

Praha – Česká biskupská konference tento týden schválila společné stanovisko k možnosti udělovat požehnání i párům osob stejného pohlaví. Pastorační pokyny pro požehnání „lidem žijícím v neregulérních partnerských vztazích“ vycházejí z prosincového dokumentu Vatikánu schváleného papežem Františkem, který otevřel možnost žehnat párům v „neuspořádané situaci“, tedy podle církve žijícím mimo manželství či stejnopohlavním párům. Katolická církev nicméně nadále tyto svazky neuznává a nepovažuje je za rovnocenné manželství, které je podle ní posvátné a výlučně svazkem muže a ženy. Žehnání jiným párům však kněžím Vatikán povolil s odůvodněním, že ho považuje za „prosbu Bohu“.

Obřad se nesmí podobat sňatku. „Požehnání se uděluje osobám, a to tak, aby se předešlo i zdání, že jde o schvalování, legalizaci nebo postavení tohoto požehnání na úroveň svátostného manželství,“ uvádí se v pokynech. Požehnání není liturgickým požehnáním, a proto se neuděluje v rámci liturgie ani v liturgickém oděvu. Současně ho kněz neuděluje před oltářem nebo „na důležitém místě v posvátné budově“ a nemůže být součástí civilního sňatku.

SOUVISEJÍCÍPapež František: „Rád si představuji peklo jako prázdné místo“ 

Pastorační požehnání, jehož smyslem je snaha o spásu každého člověka, má být podle dokumentu stručné, formou jednoduché modlitby a může být zakončené znamením kříže nad každou z osob. Pokud žadatelé o požehnání s výše uvedeným smyslem požehnání nesouhlasí, kněží jim požehnání neudělí a zahrnou je do svých modliteb.

Dokument s latinským názvem Fiducia Supplicans vypracovalo vatikánské Dikasterium pro nauku víry, které se zabývá teologickými a liturgickými záležitostmi, a podepsal ho papež František. Ceremonie žehnání párům žijícím mimo manželství podle dokumentu nesmí napodobovat sňateční obřad. Vatikán ponechává kněžím relativně velkou volnost ohledně toho, zda žehnání udělit a jakým způsobem. Zakazuje však mimo jiné, aby se akt uskutečnil v souvislosti s civilním obřadem.

Dokument vzbudil v církvi protichůdné a často emotivní reakce. Papež k těmto sporům poznamenal, že víra nemá potvrzovat „pohodlné náboženské jistoty“. V tradičním předvánočním poselství adresovaném církevním hodnostářům varoval před přílišným lpěním na „zkostnatělé ideologii“, které podle něj brání církvi posunout se vpřed.

V Česku mohou již delší dobou oficiálně žehnat svazkům osob stejného pohlaví, pokud o to požádají, faráři a farářky Českobratrské církve evangelické (ČCE), která je v Česku po katolické druhou největší církví a současně nejpočetnější protestantskou církví.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 25. ledna 2024 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,,,

1 Komentář

  1. S takovou se jistě brzy dočkáme rezoluce zákazu žehnání heterosexuálním párům. Vždyť z takovýchto sňatků vznikají děti, které vydechují smrtelně nebezpečný oxid uhličitý, který nevyhnutně vede k ekologické katastrofě!

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář