Rozhovor s Břetislavem Šipkem: Co Bůh dělá v Africe, se může dít i v Evropě

 

Organizaci Kristus pro všechny národy (CfaN) založil v roce 1974 Reinhard Bonnke, německý letniční evangelista, který působil v Africe jako misionář od roku 1967. Skrze jeho službu se obrátily ke Kristu milióny lidí. Noviny Křesťan Dnes vám přináší rozhovor s Břetislavem Šipkem, zástupcem CfaN pro východní Evropu.

Jste v CfaN zodpovědný za východní Evropu a často cestujete po zemích východní a jižní Evropy. V čem hlavně spočívá Vaše práce a jaké máte výsledky?

Moje odpovědnost není jednoznačně regionálně vymezená. Jsem mezinárodním ředitelem kampaní, pracujeme ve střední a východní Evropě ale i v Rusku a bývalých zemích Sovětského svazu. Tyto země se za Evropu nepovažují, i když do ní geograficky patří. V současné době ale například připravujeme akci v Řecku a možná přidáme i Itálii.

Naši vizi bych formuloval takto: „Učíme evangelizaci tim, že evangelizaci děláme.” Pořádáme Konference ohně, které jsou zaměřené na věřící. Jde nám o pomazané vyučování, které ve křesťanech roznítí vášeň k získávání lidí pro Krista. Během shromáždění děláme ohnivé tunely, kdy řečníci a pastoři vkládají ruce na účastníky, aby předali duchovní dary. Večer potom pořádáme setkání s názvem „Od mínusu k plusu”. To je evangelizační akce, kde kážeme čisté a jasné evangelium a zveme účastníky k příjetí Pána Ježíše jako svého Spasitele a Pána. Také se modlíme za uzdravení. Přes den jsou účastníci na seminářích vyučování o Duchu svatém a evangelizaci, večer pak vidí, jak Boží Duch jedná.

Takové konference jsme dělali v Brně a Košících, ale i v Kyjevě, Temešváru (Rumunsko) a loni v bulharském Plovdivu. Setkání v Bulharsku bylo první podobně velkou konferencí po více než dvacetipěti letech. Zapojily se do ní všechny církve v regionu kromě pravoslavné. Na evangelizaci v Košicích přišlo na výzvu více než 2000 lidí. To bylo velmi silné. Mluvil jsem po shromáždění s jedním manželským párem z řeckokatolické církve. Měli jste vidět jejich oči. Zářil z nich Ježíš. Říkali: „O Ježíši jsme věděli a chodili jsme i do církve, ale teď máme Ježíše v srdci!”

Podobných svědectví máme mnoho. Jeden bratr mi vyprávěl o svém spolužáku z vysoké školy, který nikdy neměl zájem o křesťanství. Večer po evangelizaci ho viděl opřeného o stěnu haly, bylo vidět, že zažil dotek Boží přítomnosti. Výsledkem konferencí jsou nově obrácení lidé a také spolupráce církví na společné přípravě, která mnohdy přinese novou úroveň jednoty a vzájemného respektu vedoucích. Věříme, že to, co Bůh dělá v Africe, se může začít dít i v Evropě! Zatím se učíme a jdeme krok za krokem. Ale třeba v Rumunsku bylo na naší akci v průběhu třech večerů 53 000 lidí. Evangelizace probíhala na hlavním fotbalovém stadionu v centru města. Modlíme se za to, aby Pán přívedl 50 000 lidí na stadion či náměstí evropského města a aby evangelium znělo i v Evropě v plné síle ke spasení a uzdravení!

Součástí příprav konferencí jsou i doprovodné semináře One2one, kde pomocí jednoduchých biblických pravd a řady svědectví povzbuzujeme věřící ke svědectví a k tomu, aby přiváděli své přátele a známé blíže k Bohu a také na evangelizaci CfaNu. Také se jedná o mediální práci – hlavně na sociálních sítích. Naše kancelář spravuje facebookové stránky v sedmi jazycích a máme přes 40 000 fanoušků. Naše videa mají více než 400 tisíc unikátních shlédnutí za minulý rok. V devíti jazycích jsme zajistili v posledních letech vydání více než čtyřiceti knížních titulů plus řadu DVD.

Daniel Kolenda již déle pomáhá při evangelizačních mítincích. Do jaké míry se mu podařilo prosadit se vedle tak výrazné osobnosti jakou je Reinhard Bonnke?

Daniel Kolenda pomáhal Bonnkemu od roku 2006. Nejprve jako osobní asistent a později dostal příležitost ke krátkému kázání a pak k celému kázání na africké evangelizaci. Když jsme viděli, jak to funguje, Reinhrad řekl „annointed must be appointed” neboli „pomazaný musí být ustanovený”. Daniel Kolenda je prezidentem a výkonným ředitelem CfaNu od roku 2010 a posledních pět let dělá všechny evangelizační mítinky v Africe. Reinhard do Afriky nejezdil.

Reinhard Daniela hodně podporuje a předávání služby bylo pozvolné. Samozřejmě i dnes se Reinhard k práci CfaNu vyjadřuje a Daniel mu naslouchá. Také Peter van den Berg, viceprezident CfaNu, který stojí po boku Reinharda už víc než čtyřicet let, Danielovi v mnohém pomáhá. Nicméně Daniel buduje nový a silný tým, který mu je velkou podporou. V týmu dále zůstává mnoho lidí, kteří začínali v období Bonnkeho. Přechod od jedné generace ke druhé je pozvolný. Daniel nasává moudrost od Reinharda, Petera a dalších starších pracovníků a myslím, že Reinhard je velmi rád, že Daniel pilně převzal podstatnou část jeho zodpovědností.

Reinhard Bonnke prochází léčbou rakoviny. Jaký je momentálně jeho stav?

Reinhard byl operován kvůli nádoru na krku. Naštěstí nebyly zasaženy hlasivky, to by pro něj asi bylo hodně těžké. Procházel náročnou léčbou, ale minulý týden nám s radostí oznámil, že doktoři mu oznámili, že už další chemoterapii nepotřebuje. Bylo to pro něj velké svědectví, protože posledních několik měsíců žije pro vizi velké evangelizace, kterou nazýváme „Rozlučková evangelizace a předání pochodně”. Bylo jasné, že k přípravě a uskutečnění takové akce bude potřebovat obnovit síly. A to se děje. Díky Pánu za vyslyšené modlitby!

Poznamenala jeho nemoc fungování CfaN?

Určitě nás poznamenala zpráva o jeho nemoci. Celé týmy se modlily a mobilizovaly jsme všechny partnery a přátele k modlitbám za jeho zdraví. Po praktické stránce se moc nezměnilo. Reinhard do každodenního života CfaNu příliš nezasahuje. Evangelizace v Africe, práce mezinárodních kanceláří a Konference ohně a podobné akce běží nezávisle na něm. Reinhard měl v minulých letech na srdci evangelizaci v USA a uspořádal několik velkých evangelizací. Tyto projekty byly pozastaveny. Také vedl školu evangelizace, jejíž vedení převzal letos Daniel a tým CfaN v USA.

Jaké máte jako organizace plány v tomto roce?

Naší největší akcí v letošním roce by měla být již zmíněná „Rozlučková evangelizace”. Připravujeme v Lagosu v Nigérii konferenci obrovských rozměrů. Věříme, že bude nejen důstojným rozloučením Reiharda s Afrikou, ale také velkým předáním pochodně. Reinhard předal práci CfaNu Danielovi, má ale na srdci mnoho dalších evangelistů, kterým chce požehnat do jejich služby, modlit se za jejich pomazání a vyslání. Při plánování tohoto shromáždění mi často zůstával rozum stát. Náš africký ředitel kampaní popisoval například jakým způsobem bude organizována následná péče a uváděl, že připravují 500 000 poradců pro nově obrácené. Máme připraveno 8 milionů brožur s kartami rozhodnutí. Do konference jsou zapojené všechny hlavní denominace v Nigérii. To jsou často sítě stovek či tisíců velmi aktivních a živých sborů. Pěvecký sbor, který se připravuje, bude největším pěveckým tělesem, které kdy na této planetě zpívalo. A bude zpívat chválu Pánu!

V rámci naší kanceláře připravujeme několik evangelizací pro rok 2018 a 2019. Letos jsme měli mít shromáždění v Novosibirsku avšak změnou zákona v Rusku byla evangelizace velmi zkomplikována a museli jsme naši konferenci odložit. To mě velmi mrzelo, ale jsme v kontaktu s ruskými vedoucími a hledáme cestu, jak akci uskutečnit.

V létě proběhne v Praze setkání Awaking Europe, proč by se jí křesťané měli zúčastnit?

Konference Awakening Europe Praha je pořádána mladým australským evangelistou Benem Fitzgeraldem a jeho týmem. Navštívil jsem jejich akce v Norimberku a Stockholmu a jsem rád, že tato aktivita našla místo v Evropě. CfaN podobně jako několik církví a hnutí v České republice za touto akcí stojí a podporujeme ji v modlitbách i prakticky. Vize, hlavní odpovědnost a podstatná část příprav leží na Benovi a jeho týmu. Daniel Kolenda přislíbil účast na jednom dni konference. Jeho pracovní vytíženost v tomto období mu nedovolí větší zapojení.

Hlavním důvodem, proč se zúčastnit, je zasažení Prahy evangeliem. Myslím, že je to výborná příležitost oslovit lidi v Praze a přivést je na stadion, aby mohli slyšet kázání a příjmout Ježíše za svého Pána.

Kampaň CfaN v Nigérii

 

-mn-
Foto: Facebook

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář