Britská Baptistická unie zvažuje umožnit duchovním žít s partnerem stejného pohlaví

Baptistická unie Velké Británie oznámila, že „zvažuje žádost“ o změnu pravidel týkajících se manželství osob stejného pohlaví pro své akreditované kazatele.

V komunikaci se svými sbory vedení denominace potvrdilo, že v roce 2020 podalo žádost o změnu 70 členů, z nichž většinu tvoří duchovní.

Věřící žádají, aby v církvi nastala změna pravidla pro uznávání duchovních tak, aby byl z církevních dokumentů odstraněn řádek, který říká, že manželství je definováno „výlučně mezi mužem a ženou“.

SOUVISEJÍCÍUkrajinští baptisté krvácejí. Denominace přišla o stovky sborů, pastoři byli nuceni uprchnout 

Tato změna by znamenala, že každý kazatel, který by uzavřel sňatek se svým partnerem stejného pohlaví, by se již nedopustil hrubého pochybení a nebyla by mu odebrána akreditace pro vykonávání duchovenské služby.

Generální tajemnice Baptistické unie Lynn Greenová v dlouhém dopise k tomuto problému uvedla: „Právě na tuto otázku, která vyvstala zdola, musíme nyní reagovat na celostátní úrovni,“ cituje z prohlášení britský portál Premier. 

„Tento proces byl zahájen na Radě Baptistické unie v březnu, protože Rada je zodpovědná za schvalování jakýchkoli změn. Rada si je velmi dobře vědoma významu případné změny a je odhodlána vytvořit proces, který tuto otázku zváží a odpoví na ni způsobem, který bude odrážet celé naše baptistické hnutí,“ napsala Greenová. 

„Mohu se jen omluvit, pokud jste nabyli dojmu, že jakékoli rozhodnutí bude přijato bez konzultace.  Je mi zcela jasné, že takto jako baptisté nepostupujeme.  Pokud chcete získat další podrobnosti, přečtěte si prosím tuto zprávu o našem současném postoji.“ 

V nadcházejících měsících proběhne řada rozhovorů a konzultací, časový harmonogram však nebyl uveden. Baptistická unie nicméně podle britského zpravodajského portálu potvrdila, že na říjnovém zasedání Rady nebude přijato žádné rozhodnutí.

Jednotlivé sbory jako součást Baptistické unie mají autonomii při stanovování vlastních pravidel, pokud jde o pořádání sňatků členů stejného pohlaví v jejich budovách. Když vláda v roce 2013 změnila zákon a umožnila církvím pořádat svatby homosexuálů, Unie prohlásila, že nebude zasahovat a „podporuje svobodu místní církve, aby si v této věci určila vlastní názor“.

Po další úvaze však v roce 2016 vydala prohlášení, v němž vyzvala sbory, které zvažují uzavírání stejnopohlavních sňatků, aby od toho „ze vzájemného respektu upustily“.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 25. listopadu 2022 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář