Bulharská pravoslávna cirkev sa postavila proti Istanbulskému dohovoru

Bulharská pravoslávna cirkev vydala vyhlásenie o „Dohovore Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu“, tiež známemu ako Istanbulský dohovor, poukazujúc na to, že hoci, samozrejme, schvaľuje odsúdenie násilia, zvlášť voči ženám a deťom, napriek tomu nemôže podporiť Istanbulský dohovor, ako informuje EUScoop.

Svätá synoda vyhlasuje, že „nijaký človek patriaci Kristovi nepodporuje násilie voči ženám, ale varuje, že zmluva „vzbudzuje strach o budúcnosť európskej kresťanskej civilizácie“ a „otvára dvere morálnemu úpadku.“ Ratifikáciu zmluvy práve zvažuje Bulharské národné zhromaždenie (bulharský parlament). Agentúra Reuters uvádza, že Istanbulský dohovor podpísalo 45 krajín, vrátane Bulharska, no ratifikovalo ho zatiaľ len 28 krajín.

Osobitne sa cirkev postavila proti tomu, ako sa v dohovore nanovo definuje „rod (gender)“ ako čisto sociálny konštrukt, čo protirečí biblickému učeniu, že Boh stvoril človeka na svoj obraz a podobu, ako muža a ženu. Cirkev tiež odmieta názor, že človek je dostatočne mocný na to, aby si namiesto Boha určil vlastný rod. Takáto arogancia iba prispieva k vytváraniu sveta bez akýchkoľvek obmedzení, myslí si cirkev.

Reklama

  


„Rod“ má predstavovať spoločensky vytvorené roly, správanie, činnosti a vlastnosti, ktoré daná spoločnosť považuje za vhodné pre ženy a mužov, a text dohovoru na inom mieste uvádza, že „zmluvné strany majú, kde je to vhodné, podniknúť nutné kroky k tomu, aby pripravila učebné materiály o témach ako rovnosť medzi mužmi a ženami, nestereotypné rodové roly…“.

Bulharská pravoslávna cirkev preto naliehavo vyzýva bulharský parlament, aby neratifikoval Istanbulský dohovor, pretože právne zavádza termíny a presvedčenia, ktoré sú cudzie bulharskému jazyku a mentalite. Cirkev považuje za svoju úlohu upozorniť bulharský ľud na slová Písma: „Beda tým, čo vravia zlému dobré a dobrému zlé, robia svetlo tmou a tmu svetlom, robia horké sladkým a sladké horkým!“ (Iz 5, 20).

Plné znenie vyhlásenia Bulharskej pravoslávnej cirkvi možno nájsť na jej oficiálnej stránke (http://www.bg-patriarshia.bg) Podľa portálu Sofia Globe Svätá synoda so v opozícii voči Istanbulskému dohovoru pripojila k pravému krídlu Zjednotenej vlasteneckej strany, ako aj s Bulharskou socialistickou stranou. Veľký mufti Bulharska sa tiež postavil proti dohovoru, tak na základe teologických, ako aj právnych dôvodov.

 

 

Zdroj: TK KBS     Foto: CC Search   

 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář