Bulharsko odmítlo restrikce vůči církvi

Sofie – Od října protestovali bulharští evangelikálové proti navrhované legislativě, která by bránila kázání, evangelizaci, financování a přípravě ke službě nepravoslavným menšinovým skupinám, a to každotýdenními demonstracemi a vybízením celé země k modlitbám.

Minulý pátek vláda konečně přijala nový zákon bez restrikcí, kterých se protestanté nejvíce obávali.

„Dnes slavíme rozhodnutí bulharské vlády dříve, abychom umožnili stovkám církví, včetně 130 baptistických, zůstat otevřenými, aby tak věřící mohli pokračovat v uctívání ve svobodě svého svědomí,“ uvedl Světový svaz baptistů, který se stavěl proti počátečnímu návrhu společně s Baptistickou jednotou v Bulharsku.

Dodatek vstupuje v platnost hned 1. ledna a obsahuje několik dodatečných nařízení v jihovýchodní evropské zemi. Dva hlavní náboženské proudy, pravoslavní (85 %) a muslimové (10 %), díky novému zákonu také získají větší podporu.

Počáteční verze dodatku by ohrozila budoucnost protestanského vzdělání a financování z cizích zdrojů. Mimo jiné by také zakázala veškerou církevní aktivitu v oficiálních církevních budovách a zakázala zahraničním kazatelům vést bohoslužby. Uznaný dodatek však omezuje pouze užívání reproduktorů pro bohoslužbu mimo budovu a zároveň umožňuje cizincům kázat, jestliže informují ministerstvo náboženských záležitostí, uvedl deník Evangelical Focus.

Díky novému zákonu se mohou kostely a další náboženské budovy připojit do národního registru a získat slevy na dani.

„Ochota vlády naslouchat obavám a pohledům obyvatel menšinového vyznání je chvályhodná,“ uvedl Světový svaz Baptistů.

„Práce mnoha baptistických vedoucích a dalších lidí dobré vůle, kteří v Bulharsku sedm týdnů vedli manifestace, věrně bojovali za plnou náboženskou svobodu a vybízeli mnohé k modlitební podpoře, je mocným příkladem. Dnešní události jsou skutečným vánočním požehnáním.“

Minulý pátek protesty v hlavním městě Sofii pokračovaly. Církevní představitelé zaslali Bible a osobní žádosti každému členu parlamentu a 200 evangelikálů se sešlo v okolí vládní budovy, aby se společně modlili proti restrikcím.

„Skoro všechny předpisy, proti nimž se protestovalo, neprošly. Ať už kvůli hromadnému mezinárodnímu nátlaku, kvůli osmi pouličním protestům evangelikálů, nebo možná díky tisícům proneseným modlitbám – zákonodárci upustili od původní verze každé restrikce,“ napsal Evangelical Focus.

Přestože protestanté oslavují přijatou verzi nařízení, stále jsou znepokojeni skutečností, že vláda zpočátku nechala projít tak tvrdé návrhy.

„Neuváženost, nebo projev pudu totality? Co přimělo šest ze sedmi politických stran vytvořit tolik omezení potlačujících základní lidská a náboženská práva?“ táže se Evangelical Focus.

Protestanté a další náboženské menšiny tvoří dohromady méně než jedno procento celé populace, výše státních financí zaručené novým zákonem jsou zanedbatelné v porovnání s miliony vymezených pro pravoslavné a muslimy.

Evangelická církev metodistická, Baptistická jednota, Bulharská evangelikální aliance, Katolická církev v Bulharsku a Národní svaz sjednocených církví Božích vydaly prohlášení týkající se původních návrhů zákona, své znepokojení vyjádřily i představitelé ortodoxní církve a muslimové.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi podílet?

 

Tomáš Zálešák  Zdroj: Christianity Today Foto: Wikimedia Commons

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář