Bývalí muslimové kritizují papeže za jeho tvrzení, že islám je dobré náboženství

Muslimové, kteří konvertovali ke katolicismu, napsali otevřený dopis papeži Františkovi. Dožadují se v něm vysvětlení, proč František chválí islám jako dobré náboženství, a poukazují na skutečnost, že riskovali své životy, když se rozhodli stát se křesťany.

„Pokud je islám dobrým náboženstvím, jak se zdá, že učíte, proč jsme se tedy stali katolíky? Nezpochybňují vaše slova správnost volby, kterou jsme udělali a riskovali tím vlastní životy?“ ptají se konvertité. Dopis, který se nejprve objevil o Vánocích ve francouzštině a byl podepsán jen deseti lidmi, si do dnešního dne získal už více než 3700 podpisů.

Autoři tvrdí, že jej napsali poté, co se opakovaně neúspěšně snažili zařídit setkání s papežem Františkem, aby s ním téma prodiskutovali. Ve svém textu narážejí na apoštolskou exhortaci Evangelii gaudium (odstavce 252 a 253), kde František napsal, že „pravý islám a správné čtení Koránu je proti jakékoliv formě násilí“.

Dopis také komentuje vyjádření papeže ze srpna roku 2016, kdy údajně přirovnal násilí islamistů k činům, kterých se dopouštějí někteří katolíci. „Nerad mluvím o islámském násilí, protože každý den si procházím noviny a vidím násilí tady v Itálii… Někdo zavraždil svou přítelkyni, jiný zabil svou tchýni… a to jsou pokřtění katolíci! Pokud mluvím o islámském násilí, musím hovořit i o katolickém,“ uvedl tehdy František.

„Islám učí smrt odpadlíkům (Korán 4,89; 8,7-11), víte? Jak je možné srovnávat islámské násilí s takzvaným křesťanským?“ reagují na tento výrok autoři dopisu. „Tam, kde evangelium hlásá dobrou zprávu o Ježíšově smrti a vzkříšení pro spásu všech a naplnění smlouvy s Židy, Alláh nemá co nabídnout kromě války a vražd nevěřících výměnou za ráj,“ dodávají. Vysvětlují, že nechtějí zaměňovat islám a obyčejné muslimy, ale také tvrdí, že naivita, s jakou čelíme islámu, je sebevražedná a velmi nebezpečná.

Reklama

Autoři dopisu zpochybňují také papežovo vystoupení z ledna 2014, kdy u příležitosti Světového dne migrantů a uprchlíků povzbuzoval primárně muslimské publikum, aby hledalo naději v Koránu. „Není důvodem k obavám, když papež vypadá, že navrhuje Korán jako cestu ke spasení? Měli bychom se tedy vrátit k islámu?“ ptají se.

Dopis obsahuje také varování před nebezpečím islamizace. „Nechceme, aby Západ pokračoval v islamizaci a aby k tomu vaše činy přispívaly. Kde bychom pak měli hledat útočiště?“ ptají se signatáři. „V zájmu spravedlnosti a pravdy musí církev světu vysvětlit, proč jsou argumenty, které islám předkládá proti křesťanství, falešné. Kdyby k tomu církev měla odvahu, nepochybujeme, že by se miliony muslimů i ostatních, kteří hledají opravdového Boha, obrátily,“ dodávají.


 Zdroj:  Christian Today  Foto: Wikimedia Commons

 

 

6 Komentáře

 1. Karel Krejčí

  Svět se „pomátl“ a začal upřednostňovat lásku na úkor pravdy nebo také – začal lásku oddělovat od pravdy. Znamená to tedy, že všeláskou je možné zcela přirozeně přikrývat lež. Možná ano, ale skutečně pouze přikrývat. Všichni bezpochyby víme, že to je nesmysl a je vždy jen otázkou času, kdy pravda vypluje na povrch. Všichni to jistě prožíváme v běžném životě sami na sobě. Papež František se patrně vnímá tak, že on, jakožto nejvyšší hlava církve musí tedy projevovat i nejvyšší shovívavost a lásku k veškerému dění zde na zemi. Takto pochopenou a praktikující láskou ale ve skutečnosti jedná v rozporu s tím, co nám na zem přišel sdělit a předat Ježíš…

  Odpověď
 2. Vztah křesťanů k muslimům a naopak je třeba pojmenovat a popsat zcela jednoznačně. Jakékoli mlžení nikomu neprospěje. Zvlášť, když muslimové přichízejí k nám do ČR. Budeme konfrontovábi s jejich pohledem na život, víru v Boha, vztah k ženám atd. Porozumění je jedna věc ale obrana vlasních práv a názorů by vyžadovala, abychm komali. My jsme tu doma.

  Odpověď
 3. Není proto žádné jiné cesty která vede k Bohu než skrze Pána Ježíše Krista!!! Písmo/Bible/…je psáno…“…já jsem ta CESTA ta PRAVDA a tenŽIVOT nikdo jiný nepřichází k OTCI než skrze MNE /JEŽÍŠE/

  Odpověď
 4. Ondřej Konečný

  Již brzy svatá válka započne a Ti jenž svůj kříž ochotně nosí nechť se připojí v bitvě a nebo se postarají o zraněné !!! Bůh s námi Amen !!!

  Odpověď
 5. Prečo je nerozumné byť nábožensky veriacim človekom.

  Každý zdravý človek je sugestibilný – dôverčivý, to znamená, že je schopný nekriticky prijímať informácie ako pravdivé, ak ich dostáva od osoby, ktorú považuje za autoritu a podľa nich sa správať, či konať. Tou autoritou môže byť aj kniha či náboženské učenie..
  Je teda prirodzené, že sme ochotní prijať ako pravdivú informáciu o kauzalite – príčinnosti vecí a z nej vydedukovať, že vesmír a všetko v ňom má nejakú počiatočnú príčinu. Tak vznikla hypotéza, domnienka, že tou príčinou by mohol byť akýsi boh. Takéto myslenie a konanie nepredstavuje nič nové. V podstate je podobné mysleniu našich predkov ktorí si nevedeli vysvetliť pôvod vetra, dažďa, východu a západu slnka a iných, dnes už známych príčin ich vzniku a tak prisúdili ich príčinu bohom slnka, vetra, lásky atď..
  Ak by tento názor ostal len v polohe názoru, nič by sa nedialo, ale určití jedinci, v našom prostredí: Abrahám, Mojžiš, Kristus, Mohamed, atď., sa chopili príležitosti a začali vymýšľať: kto je boh, aké má vlastnosti, čo si želá, čo treba konať, ako nás bude trestať, ako odmeňovať? A súčasne sa títo chytráci, účelovo, pasovali za vodcov, prorokov, synov božích, mesiášov a pod.. V súčasnosti túto funkciu prevzali na seba jednotlivé cirkvi a ich predstavitelia, cirkevná hierarchia a rôzne náboženské sekty. Vypracovali náboženské učenia, dogmy, rôzne magické obrady, pričom nik na svete nemôže mať relevantný kontakt s akousi hypotetickou postavou – bohom, bohmi a teda všetky náboženstvá predstavujú nehorázny podvod a klamstvo a so súhlasom a za výdatnej podpory štátnej moci je im umožnené pôsobiť v spoločnosti.
  Aj napriek týmto skutočnostiam získavajú jednotlivé náboženstvá svojich stúpencov, cirkvi dostatok veriacich, značný vplyv na spoločnosť, získavajú majetky a moc prostredníctvom psychických manipulácií cez vyvolávanie strachu z posmrtnej neistoty, iluzórnych odmien a trestov, zasahovaniu nadprirodzených síl do života veriacich a tak vytvárajú v ich vedomí neracionálne postoje k životu a svetu. A to je pre mňa hrozná a nepochopiteľná skutočnosť v 21. stor., keď ľudstvo má k dispozícii kvantum informácií o sebe a okolitej prírode, ktoré nepotvrdzujú náboženské predstavy a dogmy.
  Tiež si treba uvedomiť, že našou smrťou definitívne zaniká aj naša pamäť, naše vedomie, čím sa všetky náboženské učenia javia ako nezmyselné. Racionálne sa nedá predpokladať, že by sa na tejto skutočnosti niečo zmenilo cez stav našej mysle, napríklad, nášho náboženského presvedčenia.
  Ak si toto všetko rozumný človek uvedomí, nemôže byť nábožensky veriacim človekom.
  Tí čo obhajujú náboženstvá nechcú vidieť zlo, ktoré náboženstvá prinášajú do ľudskej spoločnosti. Morálna výchova sa dá zabezpečiť inak ako cez náboženstvá.

  Odpověď
 6. Bibli napsali apoštolové,ale DESATERO dal lidem Bůh!!! Vždy srovnávám veškeré činy lidí i států s tímto Desaterem a ještě k tomu také se 7.základními otázkami vyšetřovatele:Kdo?co?kdy?kde?Jak?Proč?V čí prospěch? A kdyby si stejné otázky dal např.soudce Kajínka,musel by dojít ke zcela jinému závěru!!!A platí to nejen v tomto případě.Ale také v případě muslimské invaze a chování různých politiků.Protože,mají-li možnost,při své proklamované inteligenci,srovnávat Sůry a verše Koránu,musí jednoznačně dojít k závěru,že Korán je pouze jiné prezentování nacizmu – pouze se tam nejedná o národní nadlidi,nýbrž o členy-nadlidi sekty,či tzv.“náboženství“ islámu!!!!!!A vzhledem k jejich velice nízké gramotnosti,nemají jejich vůdci moc práce s manipulací,těchto téměř 2 mld.lidí na Zemi!

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář