Denní zamyšlení

Nespoléhejte na klamná slova: Je to chrám Hospodinův, chrám Hospodinův, chrám Hospodinův. Jestliže napravíte své cesty a své skutky, budete-li mezi sebou…

Poslouchat je lepší než obětní hod. 1S 15,22 Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je. L 11,28 Ak sme ochotní niekoho poslúchnuť,…

V shromážděních dobrořečte Bohu! Ž 68,27 Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista…