Denní zamyšlení

Slyšte to, všichni lidé, napni pozornost, země, se vším, co je na tobě! Panovník Hospodin buď proti vám svědkem, Panovník ze svého…

Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových činech. Ž 118,17 Když je důkladně zbičovali, zavřeli je do vězení... Kolem půlnoci se Pavel…