Denní zamyšlení

Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy. Ž 57,10 Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích…