Denní zamyšlení sobota 12. ledna

Tyto pronárody poslouchají mrakopravce a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedovolil.
Dt 18,14

Nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha.
Ko 1,9-10

Není žádným tajemstvím, že zájem o ezoteriku stále stoupá. Kartářky, léčitelé, jasnovidci a astrologové mají doslova žně. Není pravda, že náš národ je ateistický. Pravdou však je, že místo v Boha věří praktikám, které Hospodin zakazuje: „Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti“ (Dt 18,12).
Ne všechno nadpřirozené pochází od Boha. Vzpomeňte na apoštola Pavla a Silase, jak za nimi ve Filipech jedna věštkyně den co den vykřikovala: „Toto jsou služebníci nejvyššího Boha. Zvěstují vám cestu ke spáse.“ Lepší reklamu si nemohli přát, jenomže „Pavlovi to bylo proti mysli, obrátil se proto na toho ducha a řekl: ‚Ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, abys z ní vyšel!‘ A v tu chvíli ji ten zlý duch opustil“ (Sk 16,17-18).
Pane, pomoz mi hledat tvou vůli a důvěřovat ti za všech okolností.

Za 8,20-23 * Gn 7,1-16

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář