Denní zamyšlení

  Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu,…

  Haleluja. Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy, rozkošná a líbezná je chvála. Ž 147,1 Ale plni Ducha zpívejte společně žalmy,…

  Ale Rút jí odvětila: "Nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu.…