Sekce:Komentáře

Kázání v parku pokračovalo druhou lekcí. Ježíš svým učedníkům řekl: „Vy jste koření světa. Kdyby koření vyčpělo a ztratilo svou chuť, proč…

O studium teologie je v naší zemi stále velký zájem. Zatímco v době mého studia (v letech 1967-1972) se předpokládalo, že naprostá většina…

A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme…

Když Ježíš uviděl, že je náhle populární a hlásí se k němu spousty lidí, kteří ho ani neznají, stáhl se do ústraní.…