Rick Warren: Nejenže jsi žádoucí – jsi přímo nezbytný!

„Jsme Božím mistrovským dílem. Stvořil nás v Kristu Ježíši znovu, abychom mohli konat dobré věci, které pro nás už dávno naplánoval“ (Efezským 2,10 – podle autorem zvoleného překladu New Living Translation – NLT).

Víš, podle čeho se pozná, že máš hodnotu? Ne podle toho, co o tobě říkají jiná lidé – nýbrž podle toho, co o tobě říká Bůh!

Mnoha lidem schází sebeúcta. Nemají pocit, že jsou nějak hodnotní, protože se pořád snaží vyšvihnout se pomocí oblečení, jaké nosí, auta, v jakém jezdí, a tím, co říkají. Věčně se snaží dosáhnout toho, aby si sami připadali lepší, protože nedokáží sami sebe přijmout – a to je vzpoura proti Bohu!

Kdyby Bůh chtěl, abys byl někdo jiný, neexistoval bys. Ale Bůh chtěl mít právě tebe! Učinil tě tak, abys to byl ty. Jako věřící víme, že pravá sebeúcta plyne ze tří skutečností:

  1. Bůh tě stvořil.
  2. Ježíš za tebe zemřel.
  3. Žije v tobě Duch svatý.

Bible říká: „Jsme Božím mistrovským dílem. Stvořil nás v Kristu Ježíši znovu, abychom mohli konat dobré věci, které pro nás už dávno naplánoval“ (Efezským 2,10 – podle autorem zvoleného překladu New Living Translation – NLT). Nový zákon byl původně napsán řecky, a „mistrovské dílo“ se řecky řekne „poéma“ – odtud máme poému, báseň. Bůh říká: „Jsi mou básní. Jsi mým mistrovským dílem. Nechci, abys kopíroval někoho jiného. Obdařil jsem tě tolika věcmi – dal jsem ti srdce, schopnosti, osobnost i zkušenosti – a chci, abys těch darů užíval.“ Máš cenu kvůli tomu, co o tobě říká Bůh a co pro tebe udělal.

Reklama

 

Nejenže jsi žádoucí – jsi přímo nezbytný! V 1. Korintským 12,4-6Bible říká: „Jsou různá duchovní obdarování, avšak udílí je týž Duch. Jsou různé způsoby služby, je tovšak služba témuž Pánu. Jsou různé druhy práce, které je třeba konat, každé obdarování však do každého člověka vkládá týž Bůh“ (podle autorem zvoleného překladu God´s Word – GW).

Jsi nezbytný. Jsi nezbytný ve svém sboru – ve své komunitě – na tomto světě. Kdybys nebyl nezbytný, nebyl by tě Bůh stvořil. Přinesl tě sem, aby přispěl tvým životem. A KAŽDÝ ČLOVĚK je nezbytný!

V Boží rodině nejsou žádní „malí“ lidé. Každé součásti je nutně třeba. Víš, které světlo je v mém domě nejdůležitější? Ne ten náramný lustr v jídelně, kdepak; je to ta malá, nenápadná lampička, kterou rozsvěcím, abych si – když musím uprostřed noci vstát a vydat se tam, kam i císař pán chodí pěšky – nenakopl prst u nohy…

Každá úloha je důležitá. TY jsi důležitý! Máš cenu, protože to říká Bůh – a protože za tvůj život zaplatil obrovské výkupné, když poslal svého Syna Ježíše, aby za tebe zemřel na kříži.

Otázky k zamyšlení

  • Jaký máš úkol ve svém sboru, ve své komunitě, na světě? Jak ho právě teď plníš?
  • Kdy míváš sklon soustředit se na to, co o tobě říkají lidé, místo na to, co o tobě říká Bůh?
  • Jak od té doby, co ses více přimkl k Ježíši, roste tvá sebeúcta?

 

Překlad: Ivana Kultová Foto: Youtube
Denní úvaha nad Božím slovem © 2017 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Reklama
[adrotate banner=“39″]

Kategorie: Komentáře

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář