Sekce: Společnost

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny (Mt 5:8) V anglickém překladu tohoto verše se objevuje slovo…