Sekce: Společnost

Významný židovský svátek Pesach, svátek svobody, připomínající odchod Izraelitů z otroctví v Egyptě, připadá v tomto roce na dny 11. až…