ČCE: Zhodnocení církevních investic výrazně překonalo inflaci

Českobratrská církev evangelická zveřejnila výsledky investic za rok 2021. Výrazně překonaly inflaci. Nejlépe se dařilo investicím do nemovitostí.

Českobratrská církev evangelická má prostředky svého Personálního fondu uloženy, až na drobné výjimky, ve třech subjektech. Jsou to dva investiční fondy: ČCE (A) a ČCE (B) a realitní společnost ČCE Reality. Dohromady se jedná v tržní hodnotě o přibližně 800 milionů Kč.

V roce 2021 se podařilo majetek zhodnotit v obou fondech o 7,5 % – tedy zatím nejvíce za dobu investování touto formou. ČCE Reality dosáhly díky velkému růstu cen zemědělské půdy a bytů, což jsou dvě základní složky církevních nemovitostních investic, předběžně dokonce více než 16% růstu.

V každém případě se podařilo výrazně překonat inflaci vyjádřenou ročním průměrem indexu spotřebitelských cen (3,8 %). To by mělo být cílem i v dalších letech.

Ve fondu ČCE (A) jsou v současnosti nashromážděna aktiva za 182 mil. Kč, ve fondu ČCE (B) je to ještě o 10 mil. Kč více. ČCE Reality představují přibližně 415 mil. Kč v zemědělské půdě a třech nájemních domech.

Finance do všech těchto subjektů vkládá církev postupně, z finančních náhrad od státu – například z té loňské odešlo do každého fondu 8 mil. Kč, do Realit pak 10 mil. Kč. Vklady (nyní v celkové výši 548 mil. Kč) se však postupně snižují kvůli potřebě krytí deficitu v průběžném financování mezd farářů a pastoračních pracovníků. V investiční části Personálního fondu však na druhou stranu zůstává dosavadní zhodnocení majetku uvedených tří subjektů, které jen v roce 2021 činilo 12,3 mil. Kč u ČCE (A), 13,5 mil. Kč u ČCE (B) a předběžně cca 56 mil. Kč u ČCE Reality.

Investiční strategie fondů byla definována v roce 2014 poměrně opatrně (s převahou likvidních a konzervativních investic – dluhopisů a finančních nástrojů) a bude třeba zvážit některé změny. Po téměř sedmi letech aktivní správy můžeme konstatovat, že se i přes některé nepříznivé roky (2015, 2018, případně i 2020) daří majetek Personálního fondu zhodnocovat na úrovni srovnatelné s kvalitními velkými fondy. Díky specifiku ČCE Realit pak je možné mluvit i o nadprůměrné výnosnosti celého portfolia (7,1 % p.a.), zisk vytvořený za toto období představuje 230 mil. Kč. Přesto nedosahujeme kvalit velkých univerzitních nadací či zahraničních církví postavených na dlouhodobém investičním horizontu. Návrh na úpravu investiční strategie bude předložen jednání synodu v květnu 2022 spolu s vyhodnocením dosavadní správy majetku Personálního fondu.

Autor: Jan Matějka Zdroj: e-cirkev.cz Datum: 20. února 2022 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář