ČEA: Je sledování pornografie problémem mezi křesťany?

Sledování pornografie křesťany je veřejným tajemstvím i tabuizovaným tématem. Podle dat z USA a některých dílčích studií v ČR se obáváme, že s pornografií nějakým způsobem bojuje vysoké procento mužů v církvi (možná 50-80%). Přesto zůstávají otázky, jak na tom jsme jako české církve ve skutečnosti?

  1. Jak rozšířené je sledování pornografie (v jaké intenzitě) mezi muži a ženami v církvi (včetně různých podskupin)?
  2. Jak (ne)rozšířené jsou různé způsoby boje se závislostí na pornografii?
  3. Jaká je situace, pokud jde o sdílení a vzájemnou podporu mezi muži v církvi v této oblasti a případně mezi ženami.

Co chceme podniknout?

  • Chceme proto provést dotazníkové šetření o sledování pornografie křesťany (muži i ženami).
  • Vytvořili jsme zcela anonymní online dotazník dostupný na adrese: http://sgiz.mobi/s3/ab96a998ad7c
  • Sběr dat proběhne v lednu a v únoru 2018.
  • Výsledky rozešleme nejpozději v dubnu 2018 kazatelům, na které máme kontakt a ústředím církví, aby s nimi mohli případně dále pracovat.

Inzerce

 

Jaké pozitivní dopady doufáme, že průzkum bude mít?

Naším hlavním cílem je pomoci křesťanům a církvím v ČR v boji s pornografií. Doufáme, že by výsledky mohly podnítit celocírkevní diskusi o této problematice a podpořit místní iniciativy, které mohou pomoci jednotlivcům i společenstvím, které zápas s pornografií tíží. Očekáváme, že zjištění, že s pornografií bojuje velké množství dalších křesťanů, povzbudí řadu lidí, kteří s pornem bojují a myslí si, že jsou sami „kdo padají“, k odvaze sdílet se o svých problémech s pornem s ostatními v bezpečném a důvěrném prostředí, což je předpoklad číslo jedna pro řešení problému pornografie.

Lidé, kteří budou dotazník vyplňovat, se budou moci dozvědět, jak na tom sami jsou a uvědomit si, jaké příčiny asi mohou za jejich problémem stát. Dozví se z dotazníku také o různých způsobech boje se závislostí na pornografii od blokovacích programů, přes praktické kroky, po možnosti sdílení s dalšími lidmi v bezpečném prostředí.

O co vás chceme požádat?

Největším rizikem celé této problematiky je, že nad touto oblastí prostě zavřeme oči nebo ji budeme ignorovat. Možná máme i obavy z nepříjemných zjištění. I proto bychom vás rádi požádali, vedete-li sbor nebo mládež o přeposlání informace a odkazu na tento dotazník členům vašich sborů a společenství nebo mládeží. Pro co největší vypovídací hodnotu dotazníku je důležité, aby dotazník vyplnili i lidé, kteří internetovou pornografii nesledují. Dotazník je i pro tuto variantu upraven a zkrácen.

Případné dotazy k problematice a k dotazníku lze zasílat na emailovou adresu funka@ea.cz.

 

Text: Andrew Funka a výzkumný tým České evangelikální aliance (ČEA), redakčně upraveno Foto: ČEA

Tags: ,,,,

1 Komentář

  1. Vážení autoři, já jsem Američan pomocí google translate. Během devadesátých let minulého století jsem byl v plné službě jako vůdce církevního uctívání. Byl jsem také pornograf. Ztratil jsem svou službu a svou rodinu kvůli záležitosti, kterou jsem měl. Měla jsem záležitost, protože moje mysl byla kladena na ženy jako na předměty, které mě potěší, abych nemiloval, ctít a respektoval. Nakonec jsem byl schopen odjet od pornografie v roce 2011, kdy mi bylo 46 let. Moje pornografická závislost začala ve věku 11 let. Můj příběh je samozřejmě mnohem víc, ale když se podívám na váš článek, mohu vám říci, že je v církvi na celém světě, a proto to nese tolik hanby a strach. Chci všem vědět, že Bůh stále léčí a osvobozuje lidi od této závislosti. Moje žena a já jsme se zamilovali do Prahy, když jsme byli nedávno na křesťanské konferenci. Slyšeli jsme příběhy těch, jako je Pete Lupton, kteří pomáhají bojovat proti pornografii a přinášející čistotu zpátky do mysli mladých mužů. Obchodování s sexem souvisí s pornografií a protože tolik lidí používá, průmysl sexuálního obchodu vidí, že jako povolení pokračovat v tom, co dělají, protože mnoho uživatelů porno překračuje hranice, aby měli sex s prostitutkami, když jejich manželky nebo partneři neudělají co je viděno v pornografických filmech. Doufám, že jednoho dne budu moci sdílet můj příběh s křesťany v České republice, kteří je bojují a vytahují je ve světle, kde je Bůh uzdraví. Chce je zoufale léčit. Děkujeme vám za tento článek.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář