Celosvětová iniciativa Go 2020 zve křesťany k modlitbám za Boží zásah

V reakci na celosvětovou pandemii koronaviru mnozí křesťané vyzývají církev, aby se modlila za ty, kterě nebezpečný virus napadl.

Globální evangelizační hnutí s názvem Go2020, pozvalo křesťany z celého světa, aby se modlili, starali o potřeby lidí kolem sebe a sdílel zvěst naděje, kterou lze nalézt v Ježíši Kristu.

V tuto neděli mají všichni věřící prosit o Boží zásah a modlit se za probuzení v církvi.

Křesťané všech konfesí jsou svoláváni ke sdílení naděje a pokoje Ježíše Krista s co největším počtem lidí prostřednictvím sociálních sítí a telefonu.

Go2020 prosí také věřící, aby se modlili za uzdravení nejméně 5 lidí postižených koronavirem. Organizátoři naléhají na křesťany, aby se starali o praktické potřeby druhých poskytováním jídla těm v nouzi nebo nákupem potravin seniorům.

Křesťané jsou povzbuzováni, aby sdíleli naději v nalezenou v Kristu s každým, kdo je v beznaději a obavách o budoucnost. Na 29. března je vyhlášen celosvětový den modliteb.

Hnutí Go 2020 také zve věřící, aby se připojili k tisícům sborů a organizací po celém světě a zasvětili celý květen sdílení evangelia Ježíše Krista.

Hnutí Go 2020 také sdílí verš k modlitební iniciativě z 2. Paral. 7:14 – a můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

 

-red-  Datum: 26. března 2020  Foto: screenshot YouTube

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář