Církev československá husitská si připomíná 430. výročí Jana Amose Komenského 

V čase 430. výročí narození Jana Amose Komenského si i Církev československá husitská připomíná velkého učitele národů, teologa, filosofa a biskupa Jednoty bratrské, velkého ducha své doby, který může být svým životem i dílem silnou inspirací i pro současnost. 

Patriarcha dr. Tomáš Butta v dopise náboženským obcím Církve čs. husitské uvedl:  

„Tento moudrý a pokorný svědek Ježíše Krista nám byl také v naší Církvi československé husitské od počátku blízký a inspirující. Je pro nás oslovujícím myslitelem víry, šiřitelem světla poznání a vytrvalé naděje i v naší nelehké době, kterou prožíváme.“

Několik sborů – kostelů a modliteben Církve čs. husitské nese jméno Jana Amose Komenského, v některých sborech jsou plastiky a jiná výtvarná díla ztvárňující Komenského, případně pláč exulantů, jako je zpodobněn i na Šalounově pomníku M. J. Husa v Praze na Staroměstském náměstí.

SOUVISEJÍCÍVyjádření biskupů Církve československé husitské k situaci na Ukrajině

Na několika místech ČR probíhají v souvislosti s datem 28. 3. 2022, dnem 430. výročí narození Jana Amose Komenského, slavnostní bohoslužby, setkání  a poutě. 

Ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze, jež je hlavním koordinátorem Národních oslav výročí Jana Amose Komenského 2020–2022, pořádá dne       31. 3. 2022 Církev československá husitská v rámci projektu Odkaz české reformace, podpořeného MK ČR, duchovně kulturní setkání při příležitosti 430. výročí narození Jana Amose Komenského s názvem „Komenský – posel porozumění“.

Program je rozdělen do tří částí s příspěvky, recitací textů a hudebními vstupy: 1. Historicko-kulturní část – J. A. Komenský v historii a umění, 2. Filosoficko-teologickou – Aktuálnost Komenského myšlení, 3. Nábožensko-pedagogickou část – Komenský ve výchovné praxi církve. Mezi přednášejícími nebude chybět ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze, PhDr. Markéta Pánková, patriarcha Církve čs. husitské ThDr. Tomáš Butta, pracovníci ústředí Církve čs. husitské a další teologové, historici a oborníci.

V rámci setkání zazní písně z Amsterodamského kancionálu v podání souboru Dyškanti pod vedením Martina Horyny. Texty z Komenského děl bude recitovat Dita Vích Hořínková s Filipem Antoniem.  

Místem setkání bude Husův sbor a Komenského sál v budově Ústředí  Církve československé husitské, Wuchterlova 5, Praha 6-Dejvice. 

Účastníci setkání si budou moci zakoupit nově vydané publikace k 430. výročí J. A. Komenského, jak z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze, které zapůjčí pro tuto akci i svou výstavu o J. A. Komenském, tak z Církve československé husitské, která vydala i publikaci a omalovánky pro děti.  

Aktuálnost Komenského odkazu promlouvá do naší přítomnosti myšlenkově i výzvou k neutuchající práci na mírovém propojení celého světa i k vytrvalosti procházení těžkých životních situací s nadějí upřenou, řečeno s Komenským, k “hlubině bezpečnosti“.   

Autor: Tisková zpráva Datum: 31. března 2022 Foto:

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář