Co je to Karavana?

V rozhovoru o seskupení Karavana odpovídali vedoucí Karavana Brno Tereza Viková, Šárka Telecká a Kryštof Novák, proto je zde více akcentované Brno a jeho události.

 

 

Co je to Karavana?

Spolek Umělecká platforma Karavana je seskupením pro vzájemnou inspiraci, propojení a podporu umělců s křesťanskými hodnotami a vyznáním. Setkávají se tak lidé, kteří mají blízko ke křesťanství, lidé z různých církví a denominací, napříč uměleckými obory od profesionálů až po příznivce umění.

 

Kdo stál u jejího vzniku?

Za vznikem Karavany v České republice v roce 2015 stála Maří Dvořáková, která snila o tom, aby se umělci z křesťanského prostředí mohli společně setkávat, sdílet a podporovat. Máří popisuje vznik Karavany jako experiment, do kterého přizvala své přátele a společně s Veronikou Svojanovskou a Edie Benákovou uspořádaly první karavanní víkend. Tím odstartovaly pravidelná víkendová setkávání, jež se uskutečňují dvakrát do roka. Následně v roce 2017 vznikla i brněnská část z iniciativy Kryštofa Nováka. Nyní ve vedení stojí společně se Šárkou Teleckou a Terezou Vikovou.

 

Má zahraniční inspiraci?

Nevznikli jsme přímo dle zahraničního modelu či vzoru. Avšak Karavana Brno jezdí pravidelně do zahraničí, což je součástí fungování Karavana Brno již od počátku. Otevřenost přístupů k umělecké tvorbě a inspirací zvenčí je pro nás výchozím bodem. Do budoucna bychom rádi více budovali mezinárodní spolupráci a setkávali se s komunitou či jednotlivci, se kterými vidíme nějaké průniky.

 

Jaké jsou její aktivity?

Karavana se dělí na celorepublikovou, pražskou a brněnskou část. Každá část má trochu jiné aktivity, které se odvíjejí od rozdílných potřeb a osobností ve vedení.

Dvakrát do roka se pořádají celorepublikové Ekumenické tvůrčí víkendy, které umožňují  možnost setkání a inspiraci lidí, kteří s Karavanou sympatizují a vybraných hostů z uměleckých oborů. Na programu bývají přednášky, workshopy, hudební vystoupení, výstavy a duchovní program.  Již podruhé proběhne umělecký festival TAKE CARE, který je přímo inspirován výzvou papeže Františka Dnem modlitby za péči o stvoření.

Pražská část pořádá takzvané skupinky, které prezentují vybrané tvůrčí osobnosti, ale i akce, postavené na vzájemném sdílení či návštěvy kulturních akcí tak i pravidelné modlitební setkávání.

 

Hlavní náplní brněnské části jsou pravidelné měsíční prezentace vybraných umělců, kteří jsou nějakým způsobem spojeny s principy křesťanství a jeho hodnotami. Prezentace mají nově dvě kategorie a to Home a Veřejné. Do kategorie Home zveme umělce, které známe ze svého okolí a chceme prozkoumat jejich tvorbu. Tento typ prezentace je komornější, v přátelském kruhu a umožňuje hlubší rozhovory. Kategorie Veřejné probíhá formou oficiální prezentace ve veřejných prostorách. Oslovujeme lidi, kteří jsou nějakým způsobem etablovaní ve svém oboru a mohou tak být inspirací pro církev obecně i pro širší veřejnost, která stojí mimo křesťanské kruhy. Další pravidelnou měsíční aktivitou jsou modlitební setkávání, ve kterých se modlíme za oblast kultury a umění, umělecké školy, instituce a konkrétní potřeby umělců. Pravidelně pořádáme také větší zahraniční výlety například do Varšavy či Berlína a pravidelně jezdíme do Vídně. Setkáváme se i na výstavách a dalších zajímavých kulturních akcích. Máme za sebou již 29 prezentací. Jsme mezigenerační komunita, jejíž součástí jsou studenti a absolventi místních škol. I když jsme se na začátku neznali a spojovaly nás stejné zájmy, stali se z nás přátelé a začala vznikat i komunita lidí, která má potenciál k dalším akcím.

Celkový přehled o našich pravidelných akcích naleznete zde https://www.facebook.com/KaravanaUm/

 

Má Karavana nějakou organizační strukturu?

Úzké vedení tvoří především Spolek Umělecká platforma Karavana, tvořená pěti lidmi. Probíhají pravidelná několikadenní přátelské setkání užšího vedení Karavany i setkávání užšího týmu, který se obecně na Karavaně podílí. Dále se setkávají vedoucí na lokální úrovni. Celý tým je sestavený z dobrovolníků, kteří se věnují Karavaně ve svém volném čase.

 

Co je jejím cílem?

Našim největším cílem je propojení lidí se stejnými zájmy a budování komunity. Vzájemně se podporujeme, inspirujeme, hledáme společně cesty jak být dobrým umělcem ale i křesťanem. Důležitý je i prostor pro realizaci, sebeuplatnění a službu.

Vznikla z nás pevná a přátelská komunita. Skrze tuto komunitu vznikají  projekty, do kterých se zapojují i další lidi mimo Karavanu. Takovým příkladem může být  umělecký Festival Take Care. Ale projekty nejsou primárně naším cílem. Jsou víceméně naším vedlejším produktem.

 

Jak se daří jej naplňovat?

Cíl se nám daří postupně naplňovat.

 

Co konkrétního se chystá v blízké budoucnosti?

  1. — 28. 10. 2019 proběhne Podzimní Ekumenický tvůrčí víkend. 30. 8. – 1. 9. umělecký festival Take Care.
    Z akcí brněnské části nás čeká 31. 7. oslava druhých narozenin. Od září startují pravidelné prezentace umělců. V sekci Veřejné brněnské sekce se 4. 11. představí kanadská umělkyně Jenny Jenny Hawkinson, která je street pastorem ale i umělkyní, zajímá nás toto spojení a na začátku roku 2020 nás čeká prezentace Romany Veselé, která představí širší veřejnosti téma církev a umění. Do budoucna bychom rádi navštěvovali lidi, kteří byli součásti podobného projektu v devadesátých letech a to konference Hrajte dobře a zvučně. Zajímá nás vývoj některých zúčastněných osobností.

 

Jak je Karavana Brno patrná ve společnosti?

Karavana ve společnosti  je patrná skrze jednotlivé osobnosti, které Karavanu tvoří. Tím, že se zaměřuje primárně na podporu jednotlivců, záleží na každém, jak je patrný ve společnosti, a kde vidí svoji roli.
Jsou však momenty, kde se nám částečný celospolečenský vliv podařil. Jako příklad můžeme uvést  umělecký festival Take Care 2018, který měl velkou návštěvnost, a silné mediální ohlasy ze sekulárních médií od České televize, přes Rádio Wave až po on.line článek v novinách Blesk. Dalším očekávaným vlivem na společnost mohou být i veřejné prezentace inspirativních osobností brněnské sekce Karavany.

 

Reflektuje a zapojuje se i do společenského života?

Ano, někteří nás jsou aktivní ve společenském životě. Ale Karavana jako celek se zatím nijak organizovaně neúčastní společenského života. Pokud by však přišel nějaký impuls či větší smysl, rádi se více do společenského života zapojíme.

Na závěr bychom chtěli pozvat všechny, kteří by chtěli být součástí Karavany ať již v Brně, Praze, obecně v ČR ať nás kontaktují a zúčastní se některého z našich programů. Rádi bychom mezi sebe přivítali také i zástupce starší generace s více zkušenostmi.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

 

Autor: Hana Pinknerová  Datum: 26. srpna 2019  Foto: Karavana.site

Tags: ,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář