Dan Drápal: Dilema před druhým kolem

Naše společnost je silně polarizovaná a je zajímavé, že stejně polarizovaní jsou i křesťané.

Náš Pán nám říká, že naše řeč má být „ano, ano“ a „ne, ne“. Tedy že nemáme mlžit a nemáme být obojací.

Přitom se mi zdá, že jak je společnost neustále složitější a složitější, je v řadě situací velmi těžké říci jednoduše „ano“ nebo „ne“.

Pokusím se „vyloupnout“ základní dilema, které my křesťané (ale jistěš nejen my) řešíme v současné situaci, tedy před druhým kolem prezidentské volby. Budu sice poněkud zjednodušovat, ale soudný čtenář jistě pochopí, že nikoli proto, abych beztak složitou situaci ještě více zamlžil.

Základní dilema, které řešíme, je: Je důležitější charakter nebo správné názory?

V řadě věcí se s Milošem Zemanem shodnu – zejména v jednoznačné podpoře Izraele. Tuto otázku považuji za nesmírně důležitou. Dokonce jsem hluboce přesvědčen, že Evropské unii se nebude dařit dobře, dokud nepřestane podporovat palestinské teroristy a dokud půjde na ruku islámským státům v jejich snaze poškozovat Izrael.

Pak jsou věci, v nichž se s Milošem Zemanem neshodnu. Zejména se s ním neshodnu v otázce našeho vztahu k Rusku a Číně.

Nicméně moje základní námitka proti Miloši Zemanovi není názorová. Myslím si, že Miloš Zeman je člověk zlý a podlý. Nectí ústavu, schází se s „pučisty“ proti předsedovi strany, která vyhrála volby, ošklivě pomlouvá své oponenty a lže způsobem tak flagrantním, že to jemu samotnému škodí (naposledy např. o tom, že ho podporuje Karel Gott).

Proti němu stojí Jiří Drahoš, člověk, o jehož charakteru toho mnoho nevím, který má ale názory, jež se od těch mých v řadě naprosto zásadních věcech liší.

Dvě hodiny po uzavření volebních místností jsem na svém Facebooku předpověděl, že nyní můžeme čekat záplavu „skandálních odhalení“, co je Jiří Drahoš vlastně zač. V době, kdy jsem psal svou krátkou poznámku na Facebooku, se už s těmito skandálními odhaleními roztrhl pytel. Jako kdyby mě mraky lidí chtěli přesvědčit, že Jiří Drahoš nejen že má naprosto nepřijatelné názory, ale navíc je prasák a mafián.

Již dávno jsem si zvykl tato „skandální odhalení“ nečíst, ale rovnou mazat. Většinou nelze přijít na to, kdo je produkuje, a rozhodně je nelze ověřit.

Reklama

 

Musím si vystačit s hodnocením Jiřího Drahoše podle toho, co sám říká, případně co napíše (to ještě raději) a pak sleduji, co říkají renomovaní komentátoři nejrůznějších politických preferencí. Poslouchám Petra Nováčka, Petra Hartmanna, Jefima Fištejna, Romana Jocha, Daniela Veselého, Thomase Kulidakise, Alexandra Mitrofanova, Alexandra Tomského. Čtu lidi z Respektu a z Lidovek. Lidé znalí věci vidí, že nežiju v určité bublině, ale sleduji lidi pravicové i levicové, konzervativní i liberální, prounijní i protiunijní. Jistě, každý z nich se může někdy ve faktech mýlit, ale zpravidla mají fakta správně, i když z nich docházejí k závěrům zcela opačným než já. Nečtu Parlamentní listy a podobné věci, neboť jsem se už dostatečněkrát přesvědčil, že jim o pravdu nejde. A už vůbec nečtu štvavé pamflety, které jen otravují lidské duše.

Nu, a někdy jsem před krystalicky čistým dilematem: Dám přednost člo- věku, který nelže, i když se dle mého názoru hluboce mýlí, nebo dám přednost člověku, který má stejné názory jako já, ale jeho charakter je pochybný?

Netvrdím, že toto dilema má jednoznačné řešení. Churchill a Roosevelt se zřejmě museli spojit se Stalinem, aby porazili Hitlera.

A teď k naší specifické situaci. Budu volit Jiřího Drahoše ne proto, že ho považuji za skvělého člověka. A už vůbec ne proto, že zastávám jeho názory. Naopak, předpokládám, že bude-li zvolen, budu ho často kritizovat a budu se pokoušet jeho názory vyvracet. Mám ale silnou naději, že bude respektovat hřiště a pravidla hry. Obávám se, že Zeman nikoli. Už mě o tom dostatečněkrát přesvědčil. Představa, že zde povládne tandem Zeman – Babiš s podporou Okamury a komunistů, mi nahání husí kůži. Obávám se, že by se mohli po- kusit zrušit senát. Obávám se, že by mohli vládnou celé měsíce, ne-li roky, bez důvěry Poslanecké sněmovny. Jinak řečeno: Nejsem z Jiřího Drahoše nijak nadšený, ale domnívám se, že alternativa by znamenala vážné ohrožení demo- kracie.

A kdybyste se někdo o mně dočetli, že jsem ve spojení s mafií, že jsem svobodný zednář nebo že jsem osahával malé holčičky, určitě budete vědět, odkud vítr vane.

 

Autor: Dan Drápal Foto: jiridrahos.cz

 

27 Komentáře

 1. Magda Hejdánková

  Je nanejvýš smutné, že křesťan se dnes musí málem omlouvat, že volí Jiřího Drahoše, tedy toho mravnějšího ze dvou prezidentských kandidátů. Taková volba by měla být naprostou samozřejmostí, a právě křesťané by měli jít nekompromisně příkladem. Dnešní církev je doslova promořena konspiračními teoriemi, jakýmsi neoslavjanofilstvím a jinými pověrami a předsudky. Nedá mi v této souvislosti nepřipomenout manipulativní výzvu Davida Louly z KS Žďár na Sázavou před minulými prezidentskými volbami v roce 2013. David tehdy neváhal (podle mě nečestně a účelově) použít i Boží slovo. V záhlaví svého článku citoval Žalm 118, 9 a to v kralickém překladu, kde zní „Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v knížata“. Je jasné, že když byla tehdejší média plná slovního spojení „kníže“ Karel Schwarzenberg, vykonala tato narážka své. Moderní překlad, vystihující význam oné pasáže pro dnešek, zní „Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat se na mocné“. Pfffff a kouzla a čáry jsou pryč, že? Zůstává pouze význam, zbavený magického podtextu. Možná nebýt takových podpásovek, neměl byste ani vy Dane letos takové dilema.

  Odpověď
  • Magdo, moralistní postoj, že všichni mají jakousi implicitní, „samozřejmou“ povinnost zastávat nějaký konkrétní Jediný Správný Názor, který přitom sice vychází ze subjektivní kombinace hodnot vyznávaných tím kterým člověkem, ale fakt této subjektivity i jeho samotné vědomí je potlačeno, aby mohl být takový subjektivní názor povýšen na Absolutní Hodnotu nesouhlasem s níž se člověk diskredituje, je příčinou naprostého rozpadu společnosti, která pak žije ve strachu porovnatelném s totalitními režimy.

   Myslím to naprosto vážně – přečtěte si například knihu Tuvio Tenenboma „Všechny jejich lži“.,Tenenbom jen vedl rozhovory s průměrnými Američany z obou stran názorového spektra aniž by je manipuloval či překrucoval – a ve výsledku z toho vysloveně čiší obraz tragicky rozpadajícího se národa, sevřeného jednak nenávistí k „těm druhým“ a jednak panickou hrůzou z toho, že pokud by na někoho „praskly“ jeho skutečné názory, byl by kariérně a sociálně „popraven“ tak, jako v ČSSR 70. let – akorát nikoli aparátem StátoStrany, nýbrž zfanatizovaným davem z opačného názorového tábora.

   Opravdu tu chceme vytvářet podobné klima strachu a nenávisti? Protože ne, rozhodně neplatí že jedna strana jsou „hateři“ a druhá strana beránci čistí jako lilie.

   Odpověď
 2. Karel Krejčí

  Paradox na paradox 🙂 V první řadě by křesťané vůbec neměli být naivně překvapení a dotčeni v tom, že jsou občané našeho státu názorově a ideově rozděleni přibližně na dvě, vzájemně si odporující poloviny. Pokud v představách křesťanů je možný jakýsi kompromis mezi jasným ANO a NE, tak žijí v iluzi a neznalosti. Kristus nepřinesl na tuto zem nějaký kompromis, ale právě ono rozdělení. A konečně tím neuvěřitelným paradoxem je to, že právě Zeman – ač ateista – vyjadřuje a prosazuje názory, které by naopak měli obhajovat věřící – v Krista. A to „pozlátko“, kterým je samotná EU, obhajují naopak věřící! Nesporné klady, které ze začátku EU přinesla, zcela jistě se postupně začnou projevovat i tou druhou, zápornou stránkou. Otázkou je, kdo tento vývoj chce nebo nechce vidět. Stejně tak je jisté, že jsou přirozeně lidé, kteří dají přednost kultivovanému vystupování bez důrazu na vlastní obsah, před neuhlazeným, leč obsažně významným. To se týká i naší krajně hloupé a nezodpovědné manipulace vůči Rusku, kde by při skutečném konfliktu nebylo vítěze.

  Odpověď
 3. Gott údajně prohlásil, že bude letos volit tak jako posledně a posledně prý volil Zemana. Taková podpora jistě není k zahození. Gott se ohradil, že neřekl žádné jméno. Jinak EU na nás chystá Mnichov č.2 – trvalé přerozdělování migrantů dle potřeb říše. Tak bych viděl jako rozumné jít společně s Poláky, Maďary , Slováky, Rakušáky, případně dalšímí a jednoduše říci – my máme jiný názor, máme právo mít jiný názor. Do toho mi lépe zapadá Zeman než obojaký Drahoš. V Rakousku vlastně vládne po česku Bělobrádek s Okamurou a prý chtějí snížit migraci v zemi případně až na nulu. Pan Macron byl v Číně asi kvůli lidským právům. To byl povyk, když tam byl Zeman. Cokoliv Zeman udělal, všechno bylo špatně. A Havel řekl, že zákon neplatí, ale platí duch zákona. O Z.Brzezinském se tvrdí, že byl protiruský až patologicky. A tak je to i s Poláky. Když šli Češi do první války tak si zpívali – Červený šátečku kolem se toč, my jdeme na Rusa nevíme proč. A taky to dostali od vrchnosti zakázáno. Já mám rád Rusy, Putina, Trumpa, Zemana,Klause. A nemusím s nimi ve všem souhlasit. Přece nemá smysl se užírat nenávistí.

  Odpověď
 4. Magda Hejdánková

  V textu pan Konečný smíchal dohromady Karla Gotta, Rusy, Putina, Trumpa, Zemana, Klause, Macrona, Havla, Brezinského a o EU píše jako o „říši“, která pro nás chystá Mnichov č. 2. Právě takové texty jsou příznačné pro ono promoření církve a společnosti konspiračními bláboly. Jenže ouha, dá se to pouze odbýt jako popletený blábol? V průběhu prezidentského klání v USA se masově šířila informace, že v pizzerii nedaleko Bílého domu je tajný vstup do pedofilního doupěte, odkud Hillary a šéf její volební kampaně John Podesta řídí obchod s dětmi. Před pizzerií se shromáždil dav demonstrantů a majitel marně vysvětloval, že nemají ani sklep. Zpráva byla taky blábol, jenže tady všechna legrace končí. Díky sdílení této zprávy přes miliony profilů na sociálních sítích se našel doveda, co neváhal vzít brokovnici a zajet do té pizzerie učinit přítrž pedofilnímu řádění. Osmadvacetiletý bílý heterosexuál Edgar Maddison Welch se vyzbrojil pistolí, brokovnicí a poloautomatickou puškou AR-15 a vydal se do restaurace udělat pořádek. Než byl zatčen vystřelil, ale naštěstí nikoho nezranil. I k tomuhle někdy nevinné bláboly vedou

  Odpověď
 5. Dobrý den,
  je smutné kam se mnozí nechají vtáhnout a co pak produkují za věty jako autor DD ve výše uvedeném článku.
  Nemyslím si (po všech dosavadních zkušenostech), že prezident M. Zeman „je člověk zlý a podlý“, ale nemyslím si to ani o jeho protikandidátovi JD.
  Kresťané, volte každý dle svého nejlepšího svědomí, po modlitbách a zkoumání. Pokud takto budete postupovat, nemusíte se pak obviňovat, že vaše rozhodnutí bude špatné a to ať se rozhodnete pro MZ a nebo JD. Hlavně sebou nenechte manipulovat tzv. autoritami a třeba i podobnými články.

  Odpověď
 6. Andrea Kozlova

  Netřeba být podporovatelem Milošem Zemana, aby si čtenář všiml, že autor si evidentně promítá svůj vlastní názor a vidění světa na domnělý osobnostní charakter pana Drahoše bez jakékoliv opory v realitě. Naopak se pouze opírá o jeho (zatím) bezchybný mainstreamový mediální obraz, z nějž usuzuje jaký je člověk? 😀 Pardon, ale to se snad nedá brát vážně. Za velmi silné považuji také vyjádření, že pan Drahoš „má názory“. Ohrožení demokracie naopak spatřuji ve způsobu, jak se samotný pan Drahoš staví k referendu spoluobčanů a také jakým způsobem jednostranně prezentují média (i veřejnoprávní) současného prezidenta i některé události. Je třeba přinést objektivní pravdu, ne tu předem schválenou a vybranou, aby se každý z nás mohl svobodně rozhodnout.

  Odpověď
  • Budu volit Zemana, protože vyhraje Drahoš a logicky, na co by mu byl ten můj hlas navíc. Naopak ten hlas potřebuje Zeman, aby se mu na Vysočinu odcházelo s lepším pocitem.

   Odpověď
 7. Několik věcných poznámek. Zeman sice možná podporuje Izrael, ale to mu nijak nebrání přijímat podporu od antisemitů toho nejhoršího kalibru jako je např. Adam Bartoš nebo Pavel Petkov. Je mi zcela nepochopitelné, že by nějaký křesťan mohl volit Zemana, který lže kudy chodí, často je na veřejnosti opilý a namočil se v mnoha krádežích. Budem volit někoho, kdo veřejně a zcela bez lítosti hřeší? Jako příklad našim dětem? Všichni přece víme, kdo je otcem lži . Prof. Drahoš nebyl mým kandidátem pro první kolo, a nepochybně není člověk bez chyb, ale rozhodně nemá za sebou tolik špatností jako Zeman. Take dejme tmu, že je pro mě volbou menšího zla. Ale menšího o mnoho koňských délek.

  Odpověď
 8. Promoření církve šílenými názory pokládám za hrozné. Možná by bylo lépe kdyby články, koho volit, na křesťanském servru vůbec nebyly. A relativně šílené politické komentáře také ne.
  Představa autora, že je dobře lidem radit, koho mají volit a že je nějaký jeden křesťanský správný politický postoj je mylná. D, Loula se publikováním zmíněného článku a ještě horších mýlí podobně. Své mírně i více extrémní politické a jiné vize pokládá za slova od Boha a snaží se je tedy šířit.

  Odpověď
  • Naopak. Je třeba komunikovat a vyslechnout si i názory, které se mi nelíbí. Právě církev má jít světu příkladem jak se vede diskuse. Nějaká ta legrace může být, ale každý by měl znát hranici, kam už ne. Diskuse je od toho, aby ti, kteří , jsou více obdarováni pomohli těm, kteří se hůře orientují.

   Odpověď
 9. Václav Solana

  S výsledným stanoviskem článku „Volte Drahoše!“ se ztotožňuji. Ovšem úplně nevnímám ono názorové dilema, které autor popisuje. Které názory pana Drahoše zasluhují tak silný nesouhlas?

  Odpověď
  • Ondřej Tůma

   Drahoš například prohlašuje, že lidé nemají právo se svobodně rozhodovat, pokud nejsou nejprve „informováni“ experty – přičemž za příklad takové správné „informační kampaně“ předkládá brutálně jednostrannou (a prokazatelně lživou) propagandistickou kampaň „ANÖ“ před hlasování o vstupu ČR do EU.

   Je tedy podle svých vlastních slov vyznavačem diktatury technokratů-sociálních inženýrů, kterým lidé nemají co mluvit do vládnutí.

   Odpověď
 10. presne tak Zeman sice možná podporuje Izrael, ale to mu nijak nebrání přijímat podporu od antisemitů toho nejhoršího kalibru jako je např. Adam Bartoš. to je clovek ktery se netaji a vytvari seznam ceskych zidu a jejich podporovatelu ….. kdyz toto dam na vahy neni co resit..

  Odpověď
 11. Marta Hejdánková

  Kdyby nic jiného, je dobré alespoň odpírat lžím. Lžím o Miloši Zemanovi, ale i lžím o Jiřím Drahošovi. V případě toho druhého vznikl jednoduchý web, který nejtypičtější podvržené zprávy uvádí na pravou míru. Jak je to s často opakovanými obviněními J. Drahoše ve skutečnosti můžete ověřit zde:

  https://www.popravde.cz/

  Odpověď
 12. Petra Ruth Kaprálová

  Tyto volby jsou (jak to dnes chápu) o tom, zda bude náš stát v příštích pár letech projevovat větší resp. menší či nulovou rezistenci vůči neomarxistickému trendu, který se v současné době začíná projevovat v západních zemích EU, tj. vůči genderové ideologii a multikulturalismu. Lze předvídat sílící využívání politických cest k prosazování těchto ideologií ve střední a východní Evropě. Prosazení genderové ideologie by mohlo znamenat problém pro veřejné zastánce postojů založených na Kristově učení a multikulturalismus by mohl neblaze zasáhnout do chápání náboženských svobod.

  Odpověď
  • Magda Hejdánková

   Mohla byste nám prosím Petro stručně vysvětlit rozdíl mezi marxismem a neomarxismem a doplnit nějakou tezi (nejlépe formou citace), ve které se marxismus či neomarxismus zabývá multikulturalismem či genderovou ideologií, jak tvrdíte?

   Odpověď
   • „Neomarxismus“ je populární, široce zašťiťující označení pro rodinu filosofických a ideologických konceptů vycházejících z:
    – pozorování marxistů Gramsciho a Lukácse, že „tvoří-li křesťanství tepelnou ochranu kapitalismu, potom komunisté, chtějí-li se zmocnit Západu, musí jej nejprve odkřesťanštit“,
    a z něj vycházejících
    – knih a esejí Herberta Marcuse „Jednorozměrný člověk“ (1964) a „Represivní tolerance“ (1965),
    – Gramsciho teorie o „Dlouhém pochodu institucemi“,
    – Adornova konceptu „Autoritativní osobnosti“, a
    – „Weathermanském manifestu“ (1969), což je spisek svým významem a vhledem plně srovnatelný s „Komunistickým manifestem“, ovšem právě pro „Novou levici“ a nekoherentní hnutí populárně označované za „neomarxisty“.

    Tato díla, společně s „Kritickou teorií“, učí že:

    1) tradiční marxismus, založený na revoluci „utlačované třídy“ dělníků proti „vykořisťující třídě“ buržoasie a kapitalistů, který nemá nastolit spravedlnost, ale naopak útlak v opačném gardu („prohození“, „re-voluci“, utlačovaných a utlačovatelů) selhal, protože kapitalismus nevyvratitelně zlepšil životní úroveň dělníků na Západě natolik, že pracující třída „zradila revoluci“ (JRČ)

    2) marxistická myšlenka musí identifikovat jiné utlačované a utlačující třídy, které ospravedlní revoluci po které bývalá „utlačující třída“ zakusí pomstu bývalých „utlačovaných“ (WM)

    3) novou „utlačující třídou“ má být obecně celá společnost vyznávající křesťanské hodnoty tradičně považované za západní, od kapitalistů až po posledního dělníka, a to zejména ta americká a také jacíkoli spojenci USA, protože američtí protestanští křesťanští běloši (W.A.S.P.s) jsou vinni nesmazatelným „dědičnýmhříchem“ otroctví a imperialismu a černoši jsou sice utlačovaná menšina, ale černí křesťané odmítající kulturní revoluci a „pokrokové“ učení jsou „zrádci“ nebo zmanipulovaní (JRČ, KT, WM)

    4) novou „utlačovanou třídou“ má proto být každý, kdo měl historicky s „WASPs“ jakýkoli konflikt, tzn. všichni černoši, sexuální menšiny, okultisté, muslimové, komunističtí revolucionáři atd. – ovšem s výjimkou Židů, protože Izrael je spojencem USA a tedy nepřítel (explicitně JRČ a WM, zřetelné náznaky a odkazy jinde)

    5) „Západní civilizace“ jako amalgám římského práva, řecké vzdělanosti, židovsko-křesťanských hodnot a filosofie a demokraticky-republikánského zřízení je ničemná, zlá a hodná jen odsouzení a nenávisti, protože je založena na „Autoritativní osobnosti“ a vinna otroctvím, kolonialismem a dvěma světovými válkami; proto každý vzdělanec musí bytostně nenávidět a odvrhnout tuto civilizaci a veškeré hodnoty, které představuje, což je důkazem pokrokového, „kritického myšlení“ a vzdělanosti (KT, WN)

    6) „Západní civilizace“ je ovšem nesnesitelně tolerantní k „subverzivním myšlenkám a kulturám“ protože si je sebejistá, že jí nemohou otřást; proto je ve jménu revoluce nutné „odepřít toleranci všem myšlenkám přicházejícím zprava a tolerovat pouze myšlenky přicházející zleva“, a to i za cenu „odepření občanských práv jako je svoboda slova a shromažďování“ jakékoli pravici (RT)

    7) Je žádoucí pomáhat zahraničním „anti-imperialistům“ zařídit prohru USA v co nejvíce válkách, protože pokud se povede vyčerpat USA „ve dvou, třech, mnoha Vietnamech“, USA dojdou peníze na sociální dávky, což umožní rozdmýchat sociální a rasové nepokoje do občanské války, ve které budou „WASPs“ zcela zničeni jako skupina protože narozdíl od Vietnamu „již nebudou mít kam ustoupit“ (WM) – proto podpora americké levice vietnamským komunistům i dnešním islamistům

    Tohle všechno se otevřeně učilo v 60. až 80. letech.

    Dnešní „modus operandi“ samozvaných „Progresivců“ (komunisté se vždy a všude, i v ČSSR, označovali za „Síly pokroku“ bojující proti „zpátečnictví“), postavený na
    – agresivním máváním hypotézou genderu (vycházejícím z tragicky neúspěšného experimentu Johna Moneyho a neméně tragické Kinseyho zprávy),
    – „White priviliedge“,
    – „Cultural appropriation“,
    – výkřicích „Triggered!“,
    – požadavcích na cenzuru jakéhokoli dissentu skrze „Safe-spaces“ a „Politickou Korektnost“,
    a jako ostatní podobné nástroje kontroly a moci, a snaha zcela odstranit křesťanství nebo je nahradit ultraliberální „zvěstí, kterou budou schopni snést“ (2Tim4:3-4), stejně jako rostoucí antisemitismus americké i západoevropské levice a naopak sympatie k islamistům a islámu včetně jeho radikálních salafistických a wahhabistických forem, jsou jen bezduchou aplikací těchto principů.

    Odpověď
 13. Děkuji za Danův článek. Se zájmem si čtu i komentáře pod ním. Dovolím si také trochu přispět. Jako křesťané se zdá, že máme mnozí dilema ohledně toho, co je důležité. A není to jednoduché se někdy rozhodnout, co je důležitější. Dovolím si v tomto kontextu doporučit všem jeden článek. Najdete ho na: reflex.cz a má titulek: JXD: Proč budu v druhém kole volit Drahoše, a ne alkoholem nasáklého a vulgárního Zemana.
  P.S.: Již delší čas čtu týdenník Reflex, některými důvody jsou tyto: zastává se svými postoji lidských svobod a je „pro Izraelský“… to jen tak na okraj proč ho čtu a článek z něj doporučuji…

  Odpověď
 14. Jak pravil Ortego y Gasset, „Každý dav, kdo by to byl řekl při pohledu na jeho ovčí zjev, k smrti nenávidí vše, co není davem.“

  Dan popisuje typické projevy davové mentality, která se na obou stranách polarizovaného politického boje podobá falešným náboženstvím.

  Je tu Vůdce-Zachrcánce, k němuž lidé upínají své naděje – na jedné straně Zeman, na druhé Drahoš.

  Jsou tu dogmata, „Jediné Správné Názory“, které je zakázáno zpochybnit – třeba vztah k Rusku na straně jedné, nebo EU na straně druhé.

  Je tu vrstva „kněží“, kteří mají patent na výklad pravdy a které je nutné slepě poslouchat – na jedné straně „komentátoři“ z Parlamentních Listů, na straně druhé „elity“ z univerzit.

  Je tu striktní dichotomie mezi „silami Dobra“, které sestávají ze zbytku davu příznivců toho kterého politika a které jsou bez mravní poskvrny, a silami Zla, které mají všechny negativní atributy a nectnosti,

  A je tu pokrytectví, kdy každá strana obviňuje tu druhou z nenávisti, lži, soběstřednosti, neznalosti a konspirativního vidění světa, jen aby sama dělala úplně totéž, jenom v opačném gardu.

  Není pravda, že každý křesťan by měl „samozřejmě“ volit některého z kandidátů.

  Každý křesťan by ale měl mít na paměti, že jeho jediným Zachráncem a Spasitelem je Kristus – ani Drahoš, ani Zeman.

  Měl by být „obezřetný jako had, a bezelstný jako holubice“. Měl by se snažit nestranně informovat u zdrojů z různých táborů a vést debatu, nikoli se uzavřít do sociální bubliny podobně smýšlejícího davu a vybičovávat se do opovržení a odsuzování „Těch Druhých“. Jako k tomu ostatně vede Dan.

  Existují velmi dobré důvody nevolit Zemana, ale stejně tak existují velmi dobré důvody nevolit Drahoše. Každý, kdo není nekritickým následovníkem některého z kandidátů by si toho měl být vědom a nenechat politiku, aby v něm vyvolávala odsouzení k bratrům a sestrám, kterým taková „anti-Sofiina volba“ vyšla jinak.

  Odpověď
 15. Marie Frydrychová

  Neleká mě, že o panu Drahošovi mnoho nevíme. Zřejmě až dosud žil a pracoval tak, že nebyl pro novináře tučným soustem.
  Co mě opravdu děsí, jsou hnusné hanopisy, ( naprosto neověřitelné ), které meilem šíří kŕesťané, z nichž mnozí jsou mými letitými bratřími i sestrami.
  Copak jsme docela zapomněli na Boži přikázání : Nepromluviš proti bližnímu svému křivého svědectvi ( 5. Mojžíšova 5,20)?
  Tohle mě opravdu bolí.
  Marie Frydrchova

  Odpověď
 16. Bratia Česi – aké dilema? Snáď nebude kresťan voliť niekoho, kto sa nepriamo ale predsa zastáva totalitarizmu, je otvorený alkoholik, vyhráža sa novinárom zabitím? Alebo sa mýlim? Nechcite dopadnúť ako na Slovensku, kde lúza ovládla časť najvyššieho súdu, vedenia polície, časť prokuratúry, kde sa niektorým opozičným politikom vyhráža vraždou – a jedinou protiváhou takmer totalitnej moci je prezident – s ktorého názormi síce súhlasiť nemusíme – ale ktorého charakter (napríklad pomoc chudobným rodinám pravidelným darovaním svojho celého platu) je kresťanskejší ako charakter mnohých rádoby kresťanov. Myslite na rozdelenie moci – nech nie je moc vo vašom štáte aj v osobe prezidenta aj v osobe premiéra v moci bývalých komunistov antikristovského ducha. Napríklad s názormi nášho prezidenta na niektoré témy samozrejme súhlasiť ako kresťania nemusíme, ale čo sa týka jeho túžby po spravodlivosti a čestnosti – môže nám byť v mnohom aj ako nekresťan vzorom. O tom, že tvorí významnú brzdu ovládnutiu Slovenska istou skupinou ľudí s koreňmi a zdrojom moci ešte v komunizme ani nehovoriac.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář