Dan Drápal: Proč je migrace stále téma

Že je migrace i u nás stále frekventované téma, jsem se dověděl od sociologického projektu Českého rozhlasu „Rozděleni svobodou“, který zjistil, že naše společnost lze rozdělit do 6 kategorií. Projekt se samozřejmě věnuje něčemu jinému než migraci, nicméně v rozhovorech s lidmi, kteří se projektu účastnili, se toto téma objevovalo překvapivě často. 

Pokusím se zdůvodnit, proč tomu tak je, a chci se na toto téma podívat z poměrně nezvyklého a výrazně menšinového hlediska. 

Nejprve nastíním dva póly, které proti sobě stojí naprosto nesmiřitelně a jež nejsou schopny se na čemkoli dohodnout. Pro zjednodušení budu mluvit o „sluníčkářském“ a „okamurovském“ pólu. Předem se omlouvám těm, kteří se budou cítit těmito názvy uraženi; mým cílem není nikoho urazit.

Sluníčkáři jsou „pro migraci“. Považují za správné a nezbytné být „solidární“ se státy, do nichž migranti proudí. Snahy zastavit migraci považují za nemorální a migranty považují za přínos pro ty země, v nichž se usadí. Odmítání migrantů považují za projev fašismu, nacionalismu a xenofobie. Zpravidla nepopírají, že migrace přináší určité problémy; ty jsou ale podle nich řešitelné. Rozsah problémů mají sklon bagatelizovat a upozorňování na tyto problémy vidí jako projev zpátečnictví, které je potřeba co nejvíce potlačit. 

Okamurovci jsou proti migraci. Jsou přesvědčeni, že migraci podporují evropské elity, Evropská unie jako taková, George Soros, a že existuje plán na zničení západní civilizace, který elity před obyvatelstvem Evropy tají. Naprostá většina migrantů jsou migranti ekonomičtí, mezi ně jsou ale přimícháni islámští teroristé, kteří čas od času udeří a jejichž cílem je rozvrácení naší civilizace a nahrazení této civilizace civilizací radikálně islámskou.

Nebudu tvrdit, že bych nyní rád zaujal jakousi neutrální pozici. Jde skutečně o hodně, a těžko být neutrálem. Mým problémem je, že vidím určitou slepotu sluníčkářské pozice, ačkoli sluníčkáře jako takové považuji nikoli za zrádce naší civilizace, ale za lidi motivované dobrými úmysly. Na druhé straně uznávám, že okamurovci kladou otázky, na které sluníčkáři nepřinášejí věrohodné odpovědi, ale nemohu se ztotožnit s projevy skutečného rasismu a naprostou absencí empatie s lidmi, kteří jsou ve skutečné nouzi. 

Především mi ovšem chybí odpovědi na některé nejzákladnější otázky, a to otázky praktické i mravní. Místo toho se pracuje s určitými návrhy či myšlenkami, které ale dle mého názoru nemá smysl řešit, dokud nenalezneme odpovědi na ty otázky nejzákladnější.

Uvedu příklad: Naši vládní představitelé opakují, že je třeba „pomáhat lidem v místě původu“. Jindy se tomu říká „řešit příčiny migrace“. Když pátráme, co je tím míněno konkrétně, tak se v podstatě jedná o humanitární pomoc. Tu postavíme nemocnici, tam postavíme školu. Pomůžeme se školením místních policistů. A tak podobně. 

Problém všech těchto nápadů je, že žádný z nich nemůže migraci zastavit, a obávám se, nemůže ji ani omezit. Doporučuji přečíst si knihu „Břímě bílého muže“ od Williama Easterlyho, kde se dočtete, jaké jsou výsledky podobných snah o pomoc. V současném světe přibývá rozpadlých nebo rozpadajících se států (Somálsko, Eritrea, Jemen, Libye, Zimbabwe), kde je „pomoc v místě původu“ zcela vyloučena. Pomáhat by bylo možno v zemích jakž takž fungujících, jako je Tunisko nebo Maroko, ovšem tam té pomoci v podstatě není potřeba. Pomoc v místě původu možná maličko funguje v Mali, ale problém migrace neřeší ani vzdáleně. Tedy pohádky (nejen) české vlády o „pomoci v místě původu“ problém migrace nevyřeší ani náhodou. (Prosím, nečiňte z toho závěr, že nechci pomáhat vůbec. Každá nová škola či nemocnice jsou skvělé. Ale netvařme se, že tím řešíme problém migrace.)

Nalejme si čistého vína: Migrační tlak bude pokračovat. Pokud se ekonomická situace a životní úroveň v některých státech zlepší, nepovede to samo o sobě ke snížení snah dostat se do Evropy. Migrace ostatně začala i díky tomu, že se situace potenciálních migrantů zlepšila. Těžko si představit současnou migraci bez mobilních telefonů.

Migraci by mohla zastavit nějaká drastická akce – potopení lodi s migranty či jejich střílení na hranicích. S tím by možná souhlasili někteří okamurovci, ale pro většinu je takové řešení pochopitelně nepřijatelné. 

Nechceme a nemůžeme-li jít touto cestou, co nám zbývá? Opačným extrémem by bylo uvolnit stavidla, což by vedlo k tomu, že během dvou generací by se situace v Evropě přiblížila situaci v zemích, odkud migranti přicházejí. Pak by emigrace jistě ustala – nebyl by k ní důvod. 

Co zlatá střední cesta? Za tu by někteří mohli považovat tzv. „řízenou“ migraci. O to se ostatně některé státy již delší dobu pokoušejí. Nicméně tato cesta z mnoha důvodů selhává. Mnozí migranti by měli být z rozhodnutí německých neb britských úřadů vráceni do svých původních vlastí, to se však z celé řady důvodů děje jen velmi, velmi částečně. Většina „vyhoštěných“ zůstává v zemi, která je vyhostila de iure, nikoli však de facto. To má celou řadu důsledků, které si čtenář jistě dovede představit, takže je zde nebudu vypisovat. Jen podotýkám, že tento proces, beztak nepříliš úspěšný, je s největší pravděpodobností doprovázen spoustou nezákonností, ať už jde o úplatky, falšování dokladů, zneužívání lidí bez dokladů apod. 

Politická korektnost nedovoluje některé problémy vůbec pojmenovat, takže není možné je řešit. Samuel Huntigton ve své knize Střet civilizací konstatoval, že naprostá většina válečných konfliktů se odehrává v islámském světě nebo na jeho hranicích. S tím souvisí skutečnost, že problémy s migranty se nejvíce týkají právě muslimů. Vím, že mi u sluníčkářů nepomůže, když hned doplním, že samozřejmě ne každý muslim je terorista a že skutečně kriminální činy páchá jen malá část těchto migrantů. Nicméně skutečnost je taková, jak jsem ji popsal, a strkání hlavy do písku nám nepomůže. Povede ovšem ke stále větší popularitě antiimigrantských stran. 

Teoreticky by se nabízelo jedno možné řešení. Zavést určité kvóty a nastavit přísnou integrační politiku. Tvrdě vyžadovat dodržování zákonnosti. Tedy právě to, v čem i takové státy jako je Francie, Německo, Švédsko nebo Spojené království selhávají. Chybí totiž vůle, skoro bych řekl, vůle k přežití. Když v britském Rotherhamu, Huddlesfieldu nebo Oxfordu řádily gangy znásilňující britské dívky a policisté i úředníci se raději dívali jinam, pak tak asi nečinili proto, že by sympatizovali s násilníky. Pouze tušili, že kdyby zasáhli, budou na jedné straně obviňováni z rasismu a z druhé strany jim bude hrozit pomsta usvědčených násilníků.

Mám svou zemi rád a myslím si, že je krásným místem k životu. Nicméně tak nějak nemám moc víru, že by naši úředníci byli statečnější a moudřejší než ti britští. Moc rád bych se mýlil!

Mohl bych doložit celou řadu výmluvných statistik, ale problém je v tom, že sluníčkáři je prohlásí za vymyšlené a nebudou se o ně zajímat, a pro okamurovce budou důvodem, proč naši zemi hermeticky uzavřít a nikomu, ale opravdu nikomu nepomáhat. Ani kdyby to byl sirotek umírající hlady. 

Nicméně otázku mám pouze pro sluníčkáře. Dobrá, jste pro migraci. Má být neomezená, nebo souhlasíte s tím, že by měla být regulovaná? Je nárůst zločinnosti nezbytným projevem, s kterým se „nedá nic dělat“, nebo budeme trvat na přísném dodržování zákonnosti? Očekáváte, že strany, které prohlašujete za krajní pravici a s nimiž nechcete ani hovořit, zmizí samy od sebe? 

Pro okamurovce otázky nemám, protože nesdílím jejich apriorní nenávist. Věcně s nimi v řadě věcí souhlasím, ale rétorika, kterou používají, ve mně vzbuzuje obavy, že kdyby se dostali k moci, nebylo by to asi o moc lepší, než kdyby se dostali k moci přímo migranti. Asi jsem příliš útlocitný, ale pokud naše kultura zhrubne a bude surová, pak nevidím důvod, proč ji hájit před jinou podobně hrubou a surovou. Na „profylaktický“ terorismus důchodce Baldy měli okamurovci odpovědět jednoznačně: „Tak takhle si to rozhodně nepředstavujeme“, a ne z něj vinit ostatní strany („To vy jste ho vystrašili, vy jste ho k tomu dohnali!“)

Krajní stanoviska jsou nesmiřitelná. Pokud nějaké řešení existuje, pak to určitě nebude vítězství jedné krajnosti nad druhou. Jedinou naději vidím v tom, že se najde dostatek lidí, kteří se nenechají vést ani slepou nenávistí, ani slepou korektností. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

 

Autor je teolog a publicista Datum: 2. října 2019  Foto: CC Search – ilustrační 

Tags: ,,

20 Komentáře

 1. Karel Konečný

  Migrace tu byla vždy, i nyní se podívejte kolik miliónu lidí se pohybuje po světě díky neustále se zlepšující dopravě, a to je trend, který si i mnoho zemí přeje. O přijímaní lidí, kteří utíkají před válkou, nebo se nemohou ve svých zemích uživit jednají již dlouho státníci Evropy, a nejen Evropy. Problém je v tom, že o této otázce by měli jednat jen psychicky dospělí, vzdělaní lidé, bez omezeného chápání, což se pojímá jako inteligence. Tomu tak jak dobře víme není, a je to i otázka úrovně společnosti.

  Odpověď
  • Problém je v tom , že většina migrantů jde za sociálními dávkami a ne za prací – to jsou ti psychicky dospělí.

   Odpověď
 2. Myslím, že otázka pro zcela obyčejného člověka, jakým je bezpochyby skoro každý z nás, by neměla znít: Jsi pro migraci nebo proti? Otázka by měla znít: Jak se zachováš k migrantům, pokud přece jen budou nějací přicházet? Protože myslet si, že o tom budu rozhodovat právě já, je nereálné.
  Nepovažuji se za sluníčkáře (možná proto mě to označení ani neuráží). Rozhodně bych netvrdila, že to bude výborné, až se tu objeví hodně exotických lidiček z různých koutů světa (mimochodem, když jde člověk po Praze, tak má pocit, že už tady jsou). Češtinu pomalu neslyšíš. Netvrdila bych, že se na to těším, že to bude bezproblémové a že nám to nemůže přinést nic nemilého.
  Chvílemi jsem nakloněna dokonce uvažovat o tom, že migraci způsobili globální kapitalisté, třeba aby srazili cenu pracovní síly nebo tak něco. Ale určitě se nepočítám k okamurovcům. Nebudu je volit.
  Pokud však nějací migranti přicházet budou, nehodlám se k nim chovat nenávistně.
  Za minulého režimu sem přicházeli studenti z Afriky a Asie (a někteří tu i zůstali), Řekové a Vietnamci, aniž rozložili naši kulturu nebo náš stát.
  Jeden můj známý – mladý muž měl za otce Araba. Patrně s jeho matkou (Češkou) dlouho nežil, nicméně on po něm dostal příjmení. Myslím, že se za ně styděl. Když dospěl, zbavil se nejprve částice „Al“ před příjmením, ale to mu nestačilo, takže po svém sňatku přijal raději (české) jméno své manželky. Domnívám se, že i Tomio Okamura měl k otci nějaký problematický vztah (i když se nepřejmenoval).
  Souhlasím se zavedením nutných integračních opatření, o jakých píše autor.

  Odpověď
 3. No, v článku vyobrazený okamurovec je snad spíše karikaturou, nežli realitou průměrného voliče této strany. Je věcí faktu, že tato strana nabídla národně konzervativní rámec programu (hlavně zahraniční) politiky. Jako jediná. Pro tuto volbu existují celkem relevantní motivace, a ty jsou v článku koneckonců dobře rozebrány.

  Nyní pár věcí ode mne, proč, resp. jak uprchlíky ne:
  1. Jsme východoevropská země, která je v rámci EU chudším regionem. Nejsme cílovou zemí migrantů. Naopak někteří z našich lidí fungují na principu ekonomické migrace na západě.
  2. Někteří z intelektuálních elit (sluníčkářů) věří v multikulturalismus a netajili se právě tímto motivem pro přijímání (v našem případě přerozdělování) migrantů.
  3. Cizinci stejné národnosti se v cizích zemích sdružují a vytvářejí si „gheta“. Myslím, že to je zátěž pro města a že je vhodné poctivě „spočítat náklady“, především společenské možnosti.
  4. Neměli bychom se nechat svést pouhým morálním vydíráním, ale chovat se rozumně.

  Často se argumentuje tak, že odmítání přerozdělování migrantů se rovná nenávistné nebo alespoň sobecké povaze. Taky to šíří žel někteří v církvích. To ale není biblické, máme mít ducha síly, lásky a rozvahy. Ne každý čin, který se nabízí, musí být ten, který je tu pro nás připraven.

  Ráda bych přidala ještě otázku pro „sluníčkáře“ ze sekulárního prostředí. Vím, že mnozí z nich se zdráhají udělat závažné kroky v osobním životě, jako je vzít si partnera, mít děti. O tomto chtějí přemýšlet a jejich myšlenky je odrazují od převzetí zodpovědnosti, kterou by snad nechtěli nebo nemohli zvládnout. (Toto jsou ale základní věci života, které by člověk ve zdravé společnosti měl zvládnout.) Převzetí zodpovědnosti za spolužití s lidmi jiné národnosti a kultury je však také hodno přemýšlení, nesmí se řídit pouze módou ani nátlakem. To je spíše na úrovni adopce problematického dítěte, to vyžaduje soudržnou rodinu (společnost) a mnohé oběti. Rozervaní a nezodpovědní lidé se pro tento úkol nehodí.

  Odpověď
 4. Nepokládám se za sluníčkáře. Přesto odpovídám.
  Neomezená migrace – naprostý nesmysl – nikdo není takový blázen. Dodržování zákonů – samozřejmě. Strany krajní pravice nezmizí – podobně rasisté, fašisté, antisemité, popírači holokaustu – byl bych ovšem rád, kdyby jejich podpora nebyla přijatelná ve slušné společnosti. Tyto otázky jsou poněkud urážlivé. Je chybou v diskuzi tlačit oponenta do zcela krajních postojů, které téměř nikdo nezastává. Proč naznačujete, že sluníčkář to vidí takto???? Měl bych věřit, že každý volič Okamury by vraždil v koncentrácích?
  Věřím, že přijetí migrantů je především humanitární. Jako stát jsme se k tomu navíc zavázali. Za situace, kdy zde je cca 300 tisíc (možná násobně více) ekonomických migrantů z východu bez větších problémů a navíc jsme na nich ekonomicky závislí, si myslím, že přijmout ročně symbolických 500 prověřených osob by nemusel být problém.
  Problém diskuzí je v tom, že diskutující o problamatice nevědí mnoho. Tak používají nesmyslné a podpásové argumenty.

  Odpověď
  • Já myslím, že existují i lidé, kteří jsou pro naprosté neomezování migrace. Není pravda, že „nikdo není takový blázen“. Takoví blázni skutečně existují.
   Problém je, že pod „sluníčkáře“ lidé většinou zahrnují jiné lidi s odlišnými ( i když navzájem různými) názory. Asi jako pod „neomarxisty“.

   Odpověď
   • Snad jsou i takoví blázni. Ale jen naprosto v marginálním počtu a nejsou to jistě všichni tzv. sluníčkáři. Podobně na otázku po dodržování zákonů – asi není téměř nikdo, kdo by to viděl tak, že zákony se dodržovat nebudou. Jde podle mne o otázky dost návodné a urážlivé. Které podsouvají protivníkům extrémní a divné názory.

    Odpověď
    • Když přijde muslim do Evropy, přichází na nepřátelské území, odmítá jíst vepřové maso, ženy podávají žaloby, že nemohou ve škole nosit šátek apod. A to jsou ve velké menšině. Demokracii neuznávají, pouze co řekl Alláh. Jejich cílem je svrhnout demokratický režim a nastolit islámský stát. A evropané jim ustupují.

     Odpověď
     • V Evropě žije těch muslimů mnoho milionů. Drtivá většina je prakticky nevěřící. Většina šátky nosit nechce. Vepřové nejedí. To i ateističtí židé většinou ne. To je asi celé. Mluvíte o nepatrné menšině mezi nimi.
      Území je opravdu nepřátelské, zvláště v Čechách od podobných, jako jste Vy, většinou tady být nechtějí. Proto si vytvářejí gheta. Bez nich tu uprostřed evropanů přežijí jen pod vlivem antidepresiv.
      Myslím, že asi nikoho z nich běžně neznáte a běžně se s nikýn takovým nestýkáte. Proto asi píšete takové nesmysly.

 5. Křesťané by se měli řídit Svatým písmem. 2 . Janův 1. kapitola :

  9Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. 10Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. 11Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.

  Většina imigrantů jsou lidé s Islámskou vírou a neuznávají Ježíše jako syna božího ale jen pouhého posla. Když se podíváme do písma… písmo varuje takové přijímat do svého domu a vítat je !!!. Dokonce píše, že kdo takové přijímá, stává se antikristovým spoluviníkem.

  ……………………………………..

  Přesto jsou zde dvě největší přikázání od Ježíše :

  Ježíš mu odpověděl: „Nejdůležitější je: ‚Slyš, Izraeli – Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný. 30 Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.‘ [a] 31 Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ [b] Žádné přikázání není důležitější než tato dvě.“

  Na to kdo je bližní taky náš pán Ježíš odpovídá :

  Zákoník se Ježíše zeptal: „Kdo je můj bližní?“ Ježíš se ujal slova a řekl: „… Co myslíš, kdo se zachoval jako bližní k člověku, který se octl mezi lupiči?“ Zákoník odpověděl: „Ten, kdo se tomu přepadenému nevyhnul, ale prokázal mu milosrdenství.“ A Ježíš mu řekl: „Jdi a stejně jednej i ty!“

  ………………………………………………

  Bohužel na mě většina imigrantů nepůsobí na to, že by byli mezi lupiči anebo skutečnými uprchlíky. Když vezmu v potaz to, že nevěří v tom, že Ježíš je syn boží je jasné, že imigrační vlna má jednoznačný cíl a to zničit křesťanství.
  To ale neznamená, že bychom imigranty měli nenávidět, prostě jim někdo nakukal jak se budou mít v Evropě dobře, někdo kdo má zájem na tom aby bylo potlačeno křesťanství.

  Kdysi jsem psal do OSN a pár další lidem dopis jak by šla vyřešit imigrační krize. Stačilo by aby OSN a jejich členské země posvětilo jednu světovou loterii, kde by její výtěžek šel na podporu třetích zemí. Když vezmem objem peněz, které se točí v loterii bohatě by to vystačilo na to aby ani jedno dítě nebylo hladové a aby chudé Africké země mohli budovat infrastrukturu atd.

  Bohužel tento svět je falešný !!!! a nemá zájem na spravedlnosti a jediným řešením je příchod Ježíše.

  Odpověď
 6. Tentokrát si dal autor komentáře obzvláště záležet na nestrannosti a nezaujatosti svých pohledů. A opravdu dobře.
  Jenomže, ustrašeně „pereme prádlo“ pouze to své. Pro migranty je výhodné a jistě to ani není náhoda, trvat na svých odlišnostech, hlavně kulturních a náboženských. Ono jim to přináší v křesťansko/ateistické společnosti spoustu výhod a na to oni právě hrají. Dřívější migranti (na vlastní pěst) byli nuceni naopak co nejdříve splynout a přizpůsobit se okolí a režimu tak, aby se vůbec uživili, zbytečně na sebe neupozorňovali a případně nebyli vyhoštěni. Podstata dnešní migrace je zcela opačná – lišit se, zviditelnit, zůstat v „utlačované“ menšině a mít z toho výhody, obrátit vše tak, že podstatné chyby a nepřizpůsobivost pramenící z „nelidskosti“ jsou na straně hostitele. A na tento hlas jsou zase velice citliví „sluníčkáři“ a všichni ti, kteří se toho umějí správně chopit a dokáží využít ve vlastní prospěch. Existující a další „vzkvétající“ no-go zóny v západních státech jsou důkazem tohoto vývoje. Je všeobecně známé, že pokud se někdo jiný, nepatřící k této komunitě, opováží do této části města vstoupit, hazarduje se životem. To je neúprosná realita se zcela jinými zákony. Nechť si každý udělá sám obrázek o budoucnosti tohoto světa.
  Tento komentář jistě není vyvážený, ale nedělejme si iluze …

  Odpověď
 7. Snad jsou i takoví blázni. Ale jen naprosto v marginálním počtu a nejsou to jistě všichni tzv. sluníčkáři. Podobně na otázku po dodržování zákonů – asi není téměř nikdo, kdo by to viděl tak, že zákony se dodržovat nebudou. Jde podle mne o otázky dost návodné a urážlivé. Které podsouvají protivníkům extrémní a divné názory.

  Odpověď
  • Já jsem vůbec nepoužil výraz „protivníci“. Porovnal jsem podstatný rozdíl v přístupu, motivaci, píli a pokory migrantů v době před a po začátku této velké migrační vlny a jak na to specificky reagují různé dobročinné (sluníčkářské) organizace, spolky atd. Rovněž s tímto výrazem nespojuji ani no-go zóny, ale zmiňuji se o nich jako o realitě, která na západě skutečně je. A pokud se budeme domnívat, že s přibývajícími migranty tento problém ustoupí do pozadí, tak opět zase klameme sami sebe. Jistě, tyto no-go zóny existují zatím mimo nás, ale stejně tak je nezpochybnitelné, že tam, kde je velká koncentrace migrantů a zde už vůbec nezáleží na tom kde, je jejich snahou vytvářet své, uzavřené komunity.

   Odpověď
 8. Paní Hajková, máte pravdu ti kteří věří v Ježíše Krista se těší na jeho příchod. Ovšem jestli dobře znáte Svaté písmo jistě víte co bude předcházet před jeho příchodem. Tedy jako rybáři musíme vytahovat ryby ze síťí klamu tohoto světa neboť jeho čas se krátí.

  Odpověď
 9. Migrace byla v plánu EU ještě než jsme do EU vstoupili. Orbán si s migrací dokázal poradit a proto ho vůdci EU nemají rádi. Okamura se od počátku staví proti nelegální migraci a proto ho Brusel a ČT neustále pomlouvají. Pan Balda jednal na vlastní triko a SPD by ho v tom rozhodně nepodpořila, proto za to Okamura nemá nejmenší odpovědnost.

  Odpověď
 10. Měli bychom přijímat pronásledované křesťany odkudkoli.
  Žel iráčtí bratři pro které se i Dan nasadil jim udělali medvědí službu a posílili Okamurovce.
  Trikolora rovněž posiluje názor CO JE ČESKÉ TO JE HEZKÉ.
  Modleme se co dělat.
  Jesen z bratří CB byl izraelský voják a druhý vedoucí uprchlického střediska v Německu.
  Oba to vidí stejně Izrael náš vzor.

  Odpověď
  • Trikolora to říká správně – co je české, to je hezké. A totéž si mohou říci Poláci, Němci a další. Tak je to správné a zároveň to neznamená, že musím ty druhé nenávidět. Přece i ta maďarština je hezká řeč.

   Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář