Dan Drápal / Reakce na střelbu

Těsně před Vánoci zažila Česká Republika řádění střelce, tedy něco, o čem jsme věděli, že se občas děje v Americe, ale o čem jsme si nedovedli představit, že by se to mohlo stát i u nás. Od té doby jsou různá média (já osobně jsem četl zejména Respekt a Echo 24) plná různých úvah na dané téma. Rozhlasoví komentátoři (poslouchám pravidelně Rádio Plus) převážně souhlasí se zpřísněním zákonů, a tak o tom jedná vláda i různé parlamentní komise, a lze očekávat, že zákon o držení zbraní bude zpřísněn.

Ovšem každý, kdo si u nás zažádal o zbrojní průkaz, přišel velmi brzy na to, že získat zbraň vůbec není snadné. Bez přípravy na vydání zbrojního průkazu se to jen těžko podaří, a příprava vás vyjde rozhodně na několik tisíc.

SOUVISEJÍCÍ Dan Drápal / Křesťanský pacifismus

Osobně se domnívám, že naše zákonná úprava je dostatečná. Předpokládám, že pod tlakem oné tragické události, která nastala, bude patrně ještě zpřísněna, nicméně bude to spíše z důvodů emocionálních než racionálních. 

Mnoho lidí se zřejmě domnívá, že vláda a parlament mohou navodit takový stav, který podobné tragédie znemožní. To je ovšem omyl. Tito střelci-vrahové by si zbraně dokázali opatřit, i kdyby jejich držení bylo zcela zakázáno, a psychologické testy tyto budoucí vrahy odhalí jen těžko. Záměrně neužívám výraz „šílený střelec“, protože tito střelci dle mého názoru nejsou šílení. Pokud by byli, bylo by možno jejich pohnutky považovat za nemoc. Takto ale nevraždí nemocní lidé, ale lidé, kteří jsou zlí, a rozhodli se zlo páchat. 

SOUVISEJÍCÍ – Dan Drápal / Neztrácejme ideál

Před lety – bylo to po střelbě v Uherském Brodě 24. února 2015 – jsem trochu studoval osobnostní profily amerických střelců. Domníval jsem se, že jejich „poblouzení“ bylo důsledkem špatných rodinných poměrů, zejména špatného vztahu k otci. Jakkoli tomu zdánlivě nahrává skutečnost, že „náš“ střelec svého otce zabil, ve skutečnosti je tato stopa falešná. Střelci pocházejí spíše z dobře situovaných rodin. Jako jsou jejich vnitrorodinné vztahy, se ovšem zjišťuje velmi těžko. Chudobu a špatný vztah k otci ale nelze označit za spouštěče takového jednání. 

Domnívám se, že jednání těchto krutých střelců je lepší označovat za zvrácené a zlé, a nikoli jako patologické. Pokud mluvíme o patologii, znamená to, že daný člověk je nemocný, a tudíž za své jednání nemůže. S tím by samotní střelci patrně nesouhlasili – pokud můžeme soudit z výpovědí těch, kteří po svém hrůzném činu nespáchali sebevraždu, například z výpovědi Anderse Breivika. Domnívám se, že tento neblahý vývoj – střílení na školách je skutečně moderní fenomén – souvisí s odmítáním hodnotových soudů.

Je to zajímavé – celková kriminalita v řadě zemí klesá, nicméně počet hrůzných činů (střílení na školách je jen jedním z nich) narůstá. Otázkou ovšem je, zda můžeme statistiky srovnávat, protože například v San Francisku mohou bezdomovci či příslušníci různých menšin beztrestně krást – viz https://www.youtube.com/watch?v=ka_dY1bOLsw. Pokud povolíme to, co bylo dříve považováno za zločin, kriminalita logicky poklesne. 

Že vývoj už dlouho nejde správným směrem, dokazuje například srovnání sedmi nejčastějších přestupků školního řádu v USA v roce 1940 a v roce 1992.

V roce 1940 šlo o tyto kázeňské přestupky.

1. mluvení bez přihlášení, 2. žvýkání, 3. hlučení, 4. pobíhání po chodbách, 5. předbíhání, 6. nevhodné oblékání, 7. znečišťování.

A nyní se přenesme do roku 1992:

1. užívání drog, 2. alkohol, 3. těhotenství, 4. sebevraždy, 5. znásilnění, 6. loupeže, 7. Fyzické napadání. (William Benett, Index of Leading Cultural Indicators (New York, Simon and Shuster, 1994), str. 83. 

 Kde se vzal takový vývoj?

Netvrdím, že to byl rozhodující faktor, ale byl to faktor příznačný: Skončily dříve pravidelné modlitby na školách. Řečeno lakonicky, lidé vyhnali Boha ze škol. A jak kdosi řekl: Po smrti Boha na sebe smrt člověka nenechala dlouho čekat. 

Slyšel jsem námitku, že o tom nemám psát, protože se to stejně nedá vrátit zpět. Ano, zcela souhlasím: Nedá se to vrátit zpět. Jenže to je možná právě ten průšvih. Některé věci se dají poměrně snadno rozbořit či zničit, ač rostly někdy mnoho let, ale když se zničí, už se nedají znovu dát dohromady. Proto jsem konzervativec. Konzervativec není člověk, který odmítá jakoukoli změnu. Lidská společnost se samozřejmě vyvíjí. Konzervativec ale trvá na tom, aby se věci nebořily bez řádných úvah, zejména o nezamýšlených důsledcích.

Vraťme se na zem, tedy do České Republiky. Hodně se uvažuje o tom, zda se něco nemělo udělat jinak, zda neselhala policie, zda se mají měnit zákony, jaká další opatření je nutno udělat. Osobně smekám před tím, jak to policie zvládla. Bylo v tom ale možná i trocha štěstí v neštěstí. Ano, je třeba promýšlet, co by ještě šlo udělat jinak a lépe, ale tomu, že nějaký zlý člověk, který miluje smrt, se rozhodne vraždit a proklouzne všemi testy a obelstí všechna dobře míněná i dobře promyšlená opatření, prostě zabránit nelze. Svět je nádherné místo, ale je tady Boží nepřítel, který se ho snaží zničit. Bůh říká, že jsou před námi dvě cesty: život a smrt. A nabádá nás, abychom vyvolili život. Před příchodem našeho Pána tu ale budou vždy lidé, kteří vyvolí smrt. Blaze tomu, kdo ví, že tímto životem vše nekončí, a kdo vyvolili život, který je věčný.     

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor je teolog a publicista Datum: 16. ledna 2023 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,

40 Komentáře

 1. Osobně si myslím, že není nejmenší logický důvod pro to, aby laici měli volně doma útočné automatické pušky. To by se mělo jistě zpřísnit. Dále jistě lepší evidence zbraní. Bylo by fajn, aby policie dokázala na pár kliků zjistit, kdo má jaké přihlášené zbraně. Třeba by pak dokázala policie zatknout vraha už po útoku v Kunraticích.
  Počkejme s hodnocením vrahovy psychiky, uvidíme později. Já jsem přesvědčený, že tam nějaká psychická porucha bude. Naznačuje se na sítích, že bipolární?

  Odpověď
 2. Nemyslím si, že by se zrovna Ježíšovi následovníci měli pouštět do nějakých sociologických či psychologických analýz podobných tragických událostí. Mohou je však využít k šíření evangelia. Příkladem toho, jak to dělat, je sám sám Ježíš:

  „Právě v tu dobu byli přítomni někteří, kteří mu vyprávěli o Galilejcích, jejichž krev Pilát smísil s jejich oběťmi.
  On jim na to řekl: „Myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než všichni ostatní Galilejci, když toto vytrpěli?
  Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo oněch osmnáct, na které spadla věž v Siloe a zabila je; myslíte, že oni byli větší viníci než všichni ostatní lidé, kteří bydlí v Jeruzalémě?
  Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete.“ (L 13:1-5)

  Ježíš se nezamýšlí nad důvody, proč asi Pilát nechal povraždit obětující Galilejce, kteří byli patrně pobiti v chrámu – tj. na tom vůbec nejsvětějším místě (sic!). Ani se nezamýšlí, z jakých důvodů asi spadla ta věž v Siloe, která zabila 18 lidí. Využívá však těch děsivých zpráv k tomu, aby vyzval své posluchače k činění pokání. To bychom neměli ztrácet ze zřetele. Světskou společnost nezměníme, nemá smysl kosmeticky upravovat mrtvolu, můžeme však lidem ze světa nabídnout záchranu z tohoto křivého (Sk 2:40) a perverzního pokolení (Fp 2:15).
  ———————————————————————————————————————————–

  „Svět je nádherné místo, ale je tady Boží nepřítel, který se ho snaží zničit. Bůh říká, že jsou před námi dvě cesty: život a smrt.“

  Právě proto, že je zde Boží nepřítel, tak svět pro Ježíšovy následovníky nádherným místem není. Vědí, že svět je pod nadvládou toho zlého (1 J 5:19). A proto nemají milovat svou duši v tomto světě:

  „Milující duši svou, hubí ji; a nenávidící duši svou ve světě tomto, k životu věčnému uchrání ji.“ (J 12:25)

  Pro Ježíšovy následovníky tudíž postrádá smysl snažit se zabydlovat a zabezpečovat v tomto světě (L 12:15).

  Odpověď
 3. Petře, s první větou souhlas. Dále už mám výhrady. Toho samého typu zbraně použitého v Klánovickém lese je v ČR evidováno 38 000, z nichž policie během týdne vytipovala 4000 k prověřování ( včetně D. K. ). Z které konkrétní zbraně výstřel vyšel, dokáže až náročná balistická analýza ex-post.
  Takzvaný dopis na rozloučenou a z něho odvozenou bipolární poruchu, jsem našel jen na jednom webu. Policie jeho pravost dementovala. I podle mě je tu nepřekonatelný rozdíl mezi intelektem vynikajícího studenta a slabomyslnými bláboly z dopisu.
  Jediné vysvětlení by bylo, že celková, resp. individuální, úroveň vzdělání v naší společnosti nebezpečně nekoresponduje s emocionálními a charakterovými vlastnostmi. ( Copak na to přispěvatel K. Konečný, který zde vždy dával na odiv své pohrdání nedostatkem vzdělání ! ). A pokud by byl ten dopis pravdivý, tak je jen potvrzením toho, že bez nalezení své osobní hodnoty v osobě Ježíše Krista, který svou lásku k nám prokázal utrpením na kříži, vede ryze materialisticky vědecký výklad světa k tragickým závěrům. A teď musím honem běžet škrábat ledovku. M. Pinkas

  Odpověď
 4. Karel Krejčí

  Svět je naplněn pokrytectvím, falešností, povrchností a především násilím a pokud by se chtěl dopátrat pravdy, tak ta by svědčila právě proti němu.

  Odpověď
 5. To Mirek: Uznávám, ta evidence není jistá. Policejní prezident říkal, že evidence je povinnost vlastníka a že je v tom zmatek a složité hledání. Třeba policie po této zkušenosti začne dávat větší váhu u evidovaných vlastníků, kteří mají větší počet zbraní a nakoupili je v krátké době. Navíc za peníze, které nejsou u nich pravděpodobné. Policie chce evidenci zpřísnit.
  Dopis pravý nebude, těžko by si tak metodicky připravený pachatel napsal důležitý dopis tak hroznou formou. Dělalo to na mně dojem, že bipolární porucha může být únik i a někdo napsal podle toho fake. Spekulace o vrahově psychice je určitě předčasná. Stejně ale čekám, pokud se to podaří někdy zcela objasnit, že tam nějaká porucha bude. Zločiny se páchají hlavně kvůli penězům a silným vztahovým emocím. Tento zločin vybočuje. Zlo pro zlo není obvyklé. Vysoké procento odsouzených pachatelů psychické poruchy má.

  Odpověď
 6. Je naprosto jasné, že žádný bezpečnostní systém nezaručí, aby se podobná událost, jaká se stala na filozofické fakultě, znovu neopakovala. To však nemůže být důvodem smířit se s daným stavem a nesnažit se alespoň o snížení rizika. Policie není schopna zabránit všem zločinům, přesto jsme rádi, že ji máme. Proto se mi názor (odborníků na zbraňovou legislativu), že již bylo učiněno dost, pranic nelíbí. Když vyhaslo tolik životů, je takový názor přinejmenším neetický. Jinak se na tu věc bude dívat člověk, kterého se nijak nedotkla a jinak někdo z těch, komu přinesla utrpení.

  Při předchozí hromadné střelbě v Uherském Brodě v roce 2015 zabil Zdeněk Kovář 8 lidí. Podle místního policisty byl pachatel spolu se svou ženou opakovaně „řešen“ pro páchání přestupků proti veřejnému pořádku. Od místních obyvatel iDnes.cz zjistila, že oba manželé byli „psychicky labilní“. Žena často nesmyslně až nepříčetně celé hodiny vykřikovala z okna na ulici, jindy zase plivala na svatebčany z okna, křičela, že je sledovaná z vesmíru, jednomu důchodci nadávala kvůli jeho psovi, že prý znečišťuje ovzduší. Sprostě řvala na ostatní, že ona byla slušně vychovaná, ne jako dnešní mládež, která je plná feťáků. Vědělo se, že rodina má doma zbraně, a žena prý někdy z okna řvala, že všechny zabije. Muž se podle oficiálních informací s žádnou psychickou nemocí neléčil, podle jiných informací na psychiatrii docházel, manželka se léčila se schizofrenií, přičemž podle obyvatel občas nebrala léky nebo vypila nějaký alkohol, a pak bylo její chování ještě horší. Muž byl podle jedné z jeho sousedek „divný a pořád zalezlý doma“. Jiný soused řekl, že i on se choval jako psychopat a mnohdy nabádal ženu, aby se chovala nepříčetně a řádila na ulici. Tento soused s ním dříve pracoval a uvedl, že to vždycky byl uzavřený člověk, ale dřív se s ním dalo vyjít, zatímco v poslední době se jim oběma lidé vyhýbali obloukem.

  Psycholog Jiří Jelen uvedl domněnku, že pachatel byl asociálním člověkem, ve kterém agrese postupně zesilovala, což okolí nemuselo vůbec pozorovat, a pak stačila i banální záminka k tomu, aby svůj vražedný plán uskutečnil. Psycholog Daniel Štrobl iDnesu vysvětlil, že „tito šílenci“ často jednají z enormního pocitu bezmoci, který si potřebují kompenzovat naopak obrovskou mocí, jejímž výrazem je právě střelba do lidí.

  Není pochyb že vrah z Uherského Brodu byl případ pro psychiatra a že by psychiatrické vyšetření s největší pravděpodobností jeho sklony odhalilo. Myslím, že zbraň by měla člověku preventivně odebrána již při minimálním podezření.

  Odpověď
 7. Já jen zírám. Diskuse o střelbě Davida Kozáka na křesťanském webu se totiž nijak zásadně neliší od diskusí na toto téma na světských diskusních fórech. Dokonce se zde kopírují světské rozbory obdobných situací. To mezi světem a církví již neexistuje rozdíl? To už se dnešní křesťané natolik přizpůsobili tomuto věku v rozporu s Pavlovými slovy v Ř 12:2?

  Copak Ježíš s učedníky po Pilátově masakru obětujících Galilejců (L 13:1-2) diskutovali o tom, jakými zbraněmi to Pilátovi lidé spáchali, jakou psychickou poruchou asi Pilát trpěl, že něco takového mohl provést, jak zabezpečit chrám a jakými preventivními opatřeními zabránit do budoucna podobným vraždám vůbec?

  Dnešní křesťané jsou snad slepí vůči tomu, jak se vůči podobné tragédii postavil Ježíš, jak ji využil k vyburcování lidu k pokání?

  Odpověď
 8. Konzervatismus může být ošidný, neboť je relativní. Mohli Ježíšovi současníci Ježíše považovat za konzervativce když proti „Slyšeli jste, že bylo řečeno starým…“ (Mojžíšův zákon) stavěl své „Já však pravím vám…“ (Mt 5:22.28.32.34.39.44)? Neviděli v něm náhodou nebezpečného progresivistu (L 23:5 srov. Sk 6:13-14)?

  Odpověď
 9. Karel Krejčí

  Pane Ašere,
  ano, v kritických situacích pronikne na povrch to, co je v člověku skryté. Co skrývá uměle, cíleně a nebo i tak, že si to ani neuvědomuje. Z opačné strany zase vypluje na povrch, do jaké míry, jak a z čeho vycházíme, zda naše víra v Boží moc stojí na pevném základu nebo je vratká a nebo se sesype jako domeček z karet. Je skutečností, že člověk se buď nechce či bojí podívat pravdě do očí. Jsou zde střídavě zveřejňovány komentáře, ve kterých je vyzdvihována přímo zázračná Boží moc a naopak komentáře, ve kterých je Bůh naprostý outsider, tedy ten poslední, který buď nevidí nebo raději vidět nechce a nebo je dokonce zcela zapřen. Pokud by tomu opravdu takto bylo, nepozbývali by naše přímluvy a modlitby smysl? A neměli bychom si tedy právem položit otázku, proč bychom se vlastně měli modlit k Bohu, který zjevně „nezvládá“?
  Ano, vládcem tohoto světa je Satan, ale nechtějme ani domyslet, co by se s tímto světem stalo, kdyby absolutní moc měl on!

  Odpověď
 10. Každý empatický člověk po takovém nesmyslném vraždění přemýšlí, co by společnost měla podniknout, aby se takové utrpení do budoucna neopakovalo. Každý z nás neseme svůj díl odpovědnosti za svět. Kdo si myslí, že svět je mrtvolou a tělo hrobem duše, nevidí důvod, proč by si měl brát odpovědnost za něco, co nemá žádnou hodnotu a je stejně určeno k zániku. Tak si hladce odůvodní svou zásadu: Nehas, co tě nepálí.

  Odpověď
 11. Rád bych uvedl na pravou míru tvrzení o beztrestných krádežích v San Francisku. Jedná se hlavně o krádeže v obchodních domech. Tvrzení, že jsou beztrestné, je zavádějící. V titulku k videu se mluví o nekontrolovatelných krádežích. Před covidem tam bylo cca 3200 krádeží ročně. Během covidu jejich počet klesl na cca 2200 a nyní opět postupně roste, ale zatím nedosáhl předcovidové úrovně. Jestliže se jedná o nekontrolovatelné krádeže, znamená to, že pachatelé nebyli dopadeni. Pak je nesmyslné říkat, že krádeže mají na svědomí příslušníci různých menšin. Celkově je míra násilné kriminality v San Franciscu ve srovnání s jinými velkými městy nízká.

  Autor píše jak na amerických školách poklesla morálka žáků. Podle mého je to důsledek celkového poklesu morálky ve společnosti. Mám na mysli skutečnost, že různí veřejní činitelé bez obalu vyvolávají nenávist proti lidem, kteří jim nejsou po chuti. Ten, kdo nesouhlasí v diskuzi, už není soupeř, ale přímo nepřítel. Ve veřejném prostoru se objevuje proud nestoudných urážek, které nenávistnou atmosféru zesilují. Bývalý prezident otevřeně lže, jeho sympatizanti to vědí, přesto ho dál podporují.

  Důvody hromadných střelců mohou být různé. Podle mého jsou to v drtivé většině lidé, kteří za své činy nesou plnou odpovědnost. Jsou příčetní, ale nejsou ani psychicky zdraví. K činu je často dovede tlak prostředí, v němž žijí. Může to být pocit bezmoci vlivem atmosféry nebo týrání v rodině (i psychického), šikany ve škole, vyloučení ze společnosti, vydírání atd. Rovněž islámský atentátník může být chlapec trpící silným pocitem méněcennosti, který chce svému okolí dokázat svoji „odvahu“. Jeho motivy nemusí být nutně náboženské.

  Motivem však může být také pocit nadřazenosti – přehnaná pýcha. To byly případy konzervativních teroristů Anderse Breivika (77 obětí) a Brentona Tarranta (49 obětí).

  Breivik pocházel z rozvedené rodiny. Podle otce byl Anders docela obyčejný chlapec, kterého v dětství politika vůbec nezajímala. V šestnácti letech se přidal k mládežnické organizaci norské pravicové Pokrokové strany, která vystupovala proti imigraci. Jak se jeho názory radikalizovaly, začal kontaktovat další ultrapravicové skupiny po celé Evropě včetně srbských radikálů. Podle běloruského disidenta Michaila Rešetnikova Breivik prošel výcvikovým táborem v Bělorusku. Před útokem se přestěhoval k matce, prý proto, aby ušetřil prostředky na svou „misi“. Pohlížel ale na ni jako na duševně desetiletou, svou sestru pak považoval za „poběhlici“. Podle jeho slov sestra i matka „dělaly ostudu mně i mé rodině. Rodině, která už byla rozložená kvůli feminismu a sexuální revoluci“.

  Brenton Tarrant umístil před činem svůj manifest na internetová fóra. Název manifestu The Great Replacement odkazuje na konspirační teorii o údajném plánu na vyhlazení a nahrazení bílé rasy. Útočník se patrně inspiroval srbskými nacionalisty a válečníky, kteří v historii proti muslimům bojovali. Televizní stanice Al-Džazíra upozornila na to, že ve svém 74stránkovém manifestu citoval jak amerického prezidenta Donalda Trumpa jakožto „symbol znovu nabyté bílé identity“, tak i norského ultrapravicového masového vraha Anderse Breivika. V manifestu označil muslimy a imigranty za vetřelce a sám sebe za rasistu. Útočník se patrně inspiroval srbskými nacionalisty a válečníky, kteří v historii proti muslimům bojovali. Televizní stanice Al-Džazíra upozornila na to, že ve svém stránkovém manifestu citoval jak amerického prezidenta Donalda Trumpa jakožto „symbol znovu nabyté bílé identity“, tak i norského ultrapravicového masového vraha Anderse Breivika.

  Odpověď
 12. To p. Krejčí: Připadá mi, že jako často opět využíváte prostor pro komentáře k vykreslování ostatních jako duchovně mimo a nedosahujících Vašich kvalit. Nemyslím, že jako křesťan nesmím projevit názor na zbraňovou legislativu a musím se omezit jen na témata obecného hříchu a spásy v Kristu. Reagoval jsem komentářem na myšlenky v článku, které se mi nelíbily. Konkrétně na názor, že je česká zbraňová legislativa dostatečná a tlaky na zpřísnění nejsou racionální. Máme nejbenevolentnější úpravu v Evropě, jinde je vlastnictví automatických útočných zbraní omezeno, jsme jediné chytří v Evropě? Dále na názor, že vrah byl duševně v pořádku, jen morálně zlý. Že mluvit o patologickém jednání vraha ospravedlňuje, proto musíme mluvit o jednání zlém, zvráceném. Jednání vraha jistě bylo zlé a zvrácené, současně ptát se na kořeny a duševní zdraví se za mne nevylučuje. Nejhlubší kořen je jistě hřích, ale nevidím jako slepé se ptát i na další podrobnosti vrahovy osobnosti. A rozhodně duševní patologie automaticky zlé skutky neospravedlňuje.

  Odpověď
 13. Breivik měl pravdu v otázce migrační politiky EU. Stále více lidí si uvědomuje, že tato politika multikulturalismu a progresivismu byla od počátku chybná. Za současnou situaci jsou zodpovědni politici, novináři a všichni kdo podporují existenci jediného správného názoru. V této atmosféře pak dochází k tomu, že někteří jedinci na situaci reagují násilím a s tím nelze souhlasit. Řešením je, když se lidé masově postaví proti globalistům a jejich slouhům a odstaví je od moci. Vzorem nám může být Maďarsko a Slovensko.

  Odpověď
 14. Karel Krejčí

  Pane Adamče,
  abychom si tedy rozuměli 🙂
  Já se stále snažím a budu snažit – a to nejen k Vaší nelibosti – nalézt k dějům a událostem, nad kterými svět i křesťané nevěřícně kroutí hlavou nějakou kontinuitu. A proč? Protože na kontinuitě jsou postaveny i biblické děje a události nejen SZ ale především NZ. Jestliže budeme vycházet z náhod nebo se schovávat za chaos, no tak potom postrádá smysl jakákoli debata a všechno ostatní, nehledě opět na to, jakou roli přisuzujeme Bohu? A nejen to, museli bychom se bát „vystrčit nos“ z domova, protože bychom nemohli ani tušit, co nás hned na prvním kroku čeká venku? Jestliže já tedy vycházím z biblického principu kontinuity, tak se povyšuji nebo dávám tím dokonce najevo své kvality? Pokud vycházím v první řadě z Písma, tak chyba je na mé straně? Já Vám svůj názor nevnucuji a ani netvrdím, že je vše černobílé a že máme schopnosti k vytvoření spravedlivých soudů. Naopak, k černobílému vidění mají blíže právě pohledy a soudy, postavené ne na biblických principech, ale na povrchnostech. Nepotřebuji se zde nějakým osobním způsobem realizovat nebo se vystavovat na odiv. Považuji se za toho, kdo nebude mlčet k takovým debatám a postojům, kde je role Boha, jako absolutního vládce tohoto světa, zcela vynechána.
  Já to považuji za skutečnou službu Bohu a z tohoto základu také vycházím. Možná, že ne v potřebné toleranci, ale kvas světa a křesťanství, také není žádným „beránkem“.

  Odpověď
 15. Karel Krejčí

  Ještě doplním pane Adamče,

  Vy obracíte pořadí – to je největší problém! K Bohu nevede technokratická cesta, ale cesta skrze naší přiznanou slabost a nedokonalost, ale především, proměnou našeho kamenného srdce. Efekt technokracie spočívá v tom, že na jedné straně něco konkrétního vylepšíme, ale současně na druhé straně něco pokazíme nebo nám unikne. A toto budeme dělat stále dokola, je to uzavřený kruh. A proč? Protože jsme neodstranili samotnou příčinu. Já Vám rozhodně neupírám právo na názory a už vůbec nezpochybňuji jejich kvality, ale Vy a potažmo celý svět, tímto způsobem budete stále tahat za „kratší konec“.

  Odpověď
 16. to Petr Adamec

  Líbila se mi vaše replika na adresu p. Krejčího. Je to nesmírně namyšlený člověk – takzvaný majitel pravdy. Proč se vyjadřuji tak ostře? Protože v diskuzi není ochoten reagovat na argumenty, aby nemusel uznat, že se taky někdy mýlí.

  Odpověď
 17. to Konečný Fr.

  Vy říkáte, že Breivik měl pravdu, ale ve skutečnosti to byl rasista. Vaše slova jsou urážkou těch, které Breivik zavraždil a také jejich pozůstalých. Jste zmije.

  Odpověď
 18. Karel Krejčí

  Pane Pavle v,
  samotnou podstatou mých komentářů je vycházení z Boha a obhajování Boha. Pokud toto právě Vy hodnotíte jako namyšlenost a prosazování jediné – mé – pravdy, tak mě to naopak naplňuje jistotou, že jednám správně. Tento přístup k vidění světa, jeho problémů, nedostatků, sporů atd, nepochybně mnoho věřících nemůže „zkousnout“, protože je v přímém rozporu s jejich viděním světa a nabourává jejich mentální konstrukty, ideje, snahy a záměry. Jestliže se zde, v tomto křesťanském médiu, budu k něčemu vyjadřovat, bude vždy na prvním místě role Boha.

  Odpověď
 19. Pane Krejčí,

  píšete panu Adamcovi, že je technokrat, že „tahá za kratší konec“. Píšete, že touto technokratickou metodou na jedné straně vylepší a něco jiného zase pokazí… Já tato slova považuji za povýšenost. Kdybyste konkrétně řekl, který názor pana Adamce považuje za vadný a hlavně uvedl důvod proč je vadný, bylo by vše v pořádku. Vy však píšete, že k Bohu nevede technokratická cesta. Tím nepřímo říkáte, že názory pana Adamce jsou již v samém základu mylné. Tím dáváte najevo svoji duchovní převahu.

  Odpověď
 20. Karel Krejčí

  Pane Pavle v,
  netušil jsem, že opírání se o Boha, Jeho připomínání a oslavování, vzbudí v křesťanském médiu takovou míru nevole. Je vidět, že novoty už pronikly až „k nám“. Pokud to není zcela absurdní, tak to stojí alespoň za pozastavení, za zamyšlení. Nejste sám, kdo takto uvažuje a projevuje se. Ne nadarmo nám apoštol Pavel s předstihem radí a varuje, abychom vykupovali čas ….

  Odpověď
 21. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Každý empatický člověk po takovém nesmyslném vraždění přemýšlí, co by společnost měla podniknout, aby se takové utrpení do budoucna neopakovalo.“

  Tak to by dle Vás nemohl být empatický ani Ježíš, který se nijak nezamýšlel nad tím, co udělat do budoucna, aby se takové utrpení (L 13:1-2 masakr Galilejců) neopakovalo. Pouze tuto tragédii využil k volání po pokání svých posluchačů.

  Napsal jste:

  „Každý z nás neseme svůj díl odpovědnosti za svět…“

  Odpovědnost křesťana za svět se projevuje tím, že volá lidi ze světa ku pokání (Lk 13:3.5) a k záchraně v Božím království (Sk 2:40), ne v tom, že vylepšuje světskou spravedlnost. Ježíš přece odmítal být odpovědným za nastolení nějaké světské spravedlnosti, jak plyne z jeho slov:

  „Někdo ze zástupu mu řekl: „Učiteli, řekni mému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví.“
  On mu řekl: „Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?“ (Lk 12:13-14).

  Odpověď
 22. Jsem rád, že zde Petr nastolil téma duševního zdraví. Je to téma, které dnes hýbe společností více než dřív, snad právě pro její složitost a technicistnost. Pokud křesťané budou vědět, jak takovým lidem pomoci, získají tím znovu ztracený kredit. Ne pro sebe, ale pro Pána Ježíše.

  Odpověď
 23. P.S. Tuto neděli jsem byl na shromáždění, kde hrál Danův syn Ben. Potěšilo mne, že tentokrát samé starší písničky, ani jednu od Bethelu či Hillsongu. Proč to píši ? Pokud chceme spolu komunikovat, buďme věcní. Umějme pochválit i maličkosti.
  Opakování všeobecných manter jak Bůh všechno řídí nebo odmítání nových témat ( jako amišové pneumatiky ), nic neřeší. Stejně jako návrh na zrušení diskusí. Myslím, že i autoři a redakce potřebují slušnou, věcnou zpětnou vazbu.
  M. Pinkas

  Odpověď
 24. Pane Krejčí,

  vy říkáte, že se opíráte o Boha, zatímco pan Adamec nikoliv. Můžete toto své tvrzení nějak dokázat? Já mám pocit, že o Boha se opírá spíše pan Adamec.

  Vzpomeňte si, co řekl Ježíš na adresu farizeů: „Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích.“

  Odpověď
 25. Karel Krejčí

  Pane Mirku P.
  získat ztracený kredit? Jak to myslíte? Jaký ztracený kredit? Pokud bychom jako křesťané měli být vlastníci kreditu pro pána Ježíše, tedy získávat pro něho ovečky, pak bychom ovšem museli nabídnout „něco“, co tento svět postrádá a ani není schopen nabídnout. Pak by to mělo smysl a logiku. Co však nabízí drtivá většina těchto komentářů! Jen se podívejte pravdě do očí! Všechno možné – jen ne Boha …. . Tak jaký kredit?

  Odpověď
 26. Ad Mirek P.

  Pán Ježíš řešil problém duševního zdraví a neviděl v něm evidentně žádnou složitost ani technicistnost. Prostě z lidí vyhazoval démony. To Vám nestačí? Chcete snad nějakou modernější neduchovní metodu? Třeba elektrokonvulzivní terapii? Nebo si přejete obnovit už opuštěnou inzulínovou terapii či dokonce lobotomii? Nebo jak byste si to vlastně představoval?

  Odpověď
 27. Karel Krejčí

  Pane Pavle v,
  to, co nás rozděluje je úhel pohledu, stejně jako to, co vidět chceme a co ne. Je to stejné, jako snaha překročit svůj stín. Člověk stále proniká hlouběji a hlouběji do fyziologie lidského těla a jeho duše, ale stejně tak vznikají nové a nové nemoci, nové a nové nepředvídatelné události. Pokud budeme upřímní, tak si připustíme, že člověk vždycky bude tahat za ten kratší konec – protože za ten delší tahá a vždycky bude tahat Bůh. No a pokud máme jiné, své představy, no tak potom jsme ve vzpouře vůči Bohu! Můžeme si naše vize a představy předkládat navzájem jeden druhému, zabalit je do krásných obalů nebo rámů, ale z Božího pohledu budou tak jako tak, vzpourou vůči němu.

  Odpověď
 28. Pane Krejčí, těší mne, že jste po dlouhé době ocitoval Písmo o vykupování času Ef 5,16 Ko 4,5. A Vy si myslíte, že správně nakládáte s časem, když zde opakovaně obviňujete autory z neduchovnosti ? Osobně bych si rád popovídal i pod jinými články, tam Vás ovšem nenajdu. Určitě je škoda, že zde na webu nejsou na hlavní stránce denní zamyšlení, které jsou skutečně duchovními texty, takže je většina nečte.
  Připadáte mi jako zklamaný, mrzutý důchodce, který neví co s časem. Psal jste, že jste chodil do pěkného sboru, ale pak jste se zklamal. Pamatuji si to dobře ?
  Psal jste kdysi, že věříte v převtělování duší. Pamatuji si to dobře ?
  A abych nebyl jen kritický, pochválil jste mi odkaz na tuto písničku https://www.youtube.com/watch?v=P_GnHABDHAo Pamatuji si to dobře ?
  Na Vaše osočování reagovat nebudu. Snad jste jen nepochopil, co jsem chtěl říci. Mějte se hezky. Ať Vám Pán požehná.
  M. Pinkas

  Odpověď
 29. Komentář k větě „Celkově je míra násilné kriminality v San Franciscu ve srovnání s jinými velkými městy nízká.“ V kontextu, kdy se píše o krádežích, je to věta zavádějící. Co se týče krádeži je naopak San Francisco v USA v té horší polovině.

  Věta z Wikipedie: San Francisco currently has lower-than-average rates of violent crime when compared with other major U.S. cities, while property crimes, such as theft and burglary, are higher than the national average.

  A abychom měli jasno, že to není žádná sranda, tak ještě jedna větička:
  In September 2022, the San Francisco Chronicle reported that a poll of 1,653 city residents found that over the past five years, 45% of San Francisco residents had been the victim of theft and 24% had been either been threatened with violence or had been the victim of a violent crime.

  Jinými slovy, když budete žít v San Franciscu pět let, tak máte téměř poloviční pravděpodobnost, že vás okradou, a téměř čtvrteční, že vám ublíží. Situace v USA se výrazně změnila – s mnoha případy se lidé už na policii neobrátí, protože ta na jisté typy kriminality rezignovala (alespoň tak mi tamní rezidenti tvrdí. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že pocitu bezpečí ve veřejné dopravě i na ulicích za posledních pár let hodně ubylo.)

  Odpověď
 30. Pane Ašere, pozvěte mne k vám do sboru, ať vidím jak ty démony vymítáte. Jinak jsou to jen kecy anonyma. M. Pinkas

  Odpověď
 31. Karel Krejčí

  Pane Pinkasi,
  ano, jsem důchodce a přesto, že je mi přes sedmdesát let, chodím do práce a dokonce rád. A troufám si sdělit, že si nejsem vědom, že bych někde vytvářel nějakou ponurou atmosféru. Toto celkové považuji za velkou Boží přízeň. Máte pravdu, pod jinými články mě nenajdete, asi mě nijak nebo ničím výjimečným nepřitahují. Vykupování času je čím dál více aktuálnější – pokud ovšem nepovažujeme to, co se ve světě děje za naplňování našich snů a vizí. Ano, převtělování duší je mimo jiné dokonce potvrzeno i ve Zjevení 17té kapitole. Co se týká toho pěkného sboru, který se nakonec rozpadl (ale členové přešli jinam) nakonec s odstupem času mohu konstatovat, že i to posloužilo a potvrdilo Boží principy. Ten sbor došel do nějakého bodu, kdy již nikoho duchovně neobohacoval a aby něco nového se mohlo zrodit, něco starého muselo zemřít.
  Čím dál více se zde stávám bláznem, který zde, mezi křesťany, posuzuje svět a dění ve světě vírou v Boha, v Jeho spravedlnost a milost.
  I Vy se mějte hezky 🙂

  Odpověď
 32. Ad Mirek P.

  Odkaz na Ježíšovu praxi namísto adorování dnešních šarlatánů, kteří se halí do roucha lékařů (tj. psychiatrů), považujete za kecy? Takový názor na Ježíšův ekballismus by od křesťana určitě zaznívat neměl. Ale vzhledem k tomu, že někteří na tomto fóru, ač se jinak prezentují jako křesťané, zde adorují světský militarismus namísto Ježíšova pacifismu, mě Váš postoj až tak nepřekvapuje.

  Odpověď
 33. Konečný Fr.

  Démoni jsou vymítáni Božím slovem. Neoznačuji se za pacifistu, ale jsem rozhodným odpůrcem militarismu. Ať žijí chcimírové a běda všem bratrstvům kočičí pracky.

  Odpověď
 34. To Mirek P.

  Zaujala mne Vaše výzva panu Konečnému ze dne 18. 1., aby se ozval. Jaký smysl to má v případě, že Vaši výzvu tento pán možná ani nečetl? Domnívám se, že taková prohlášení nemají smysl, ale třeba to jen dostatečně dobře nechápu.

  Jsem ráda, že zde píšete o slušnosti a věcnosti. Musím souhlasit a také souhlasím i v tom, že ukončení diskusí neřeší podstatu problému, kterým je dle mého soudu vnitřek člověka. Vše, co je v srdci, vychází ven klávesnicí. Podstatu věci řeší proměna člověka. Přesto však za návrhem na ukončení diskusí stojím, neboť se domnívám dle shlédnutí různých diskusí, že se křesťané nemají čím chlubit až na výjimky. Také si myslím, že by se zvýšila důvěryhodnost webu Křesťan Dnes, neboť číst o Ukrajincích, kteří zaplavují Česko, výpady proti autorům článků a psychiatrech jako šarlatánech je unavující.

  Řešením by bylo tyto diskuse nečíst, to jistě. Jde však o to, že takto vytvořený, i když umělý a neúplný obraz, těžko někoho přiměje k vážnému přemýšlení o smysluplnosti křesťanství.

  Všechna čest těm, kteří se takto v diskusích neprojevují a díky Bohu za to. Domnívám se však, že negativita je častější. Takže za mě vypnout. Jsem si však vědoma, že dle posledních vyjádření toto Křesťan Dnes neplánuje, proto nezbývá než mu popřát do dalších let mnoho inspirativních čtenářů a přispěvatelů. Je to jeho projekt a vážím si všech, kteří na něm pracují, byť mě osobně zajímají jen některá témata. Ještě toto jsem chtěla říct.

  S pozdravem Rohalová

  Odpověď
 35. To Petr Adamec

  Domnívám se, že zlo pro zlo v srdci člověka může existovat. Kdybychom to vzali z duchovní příčiny, může být člověk klidně posedlý. Když však posedlost vyloučíme, tak ve společnosti je “ blbá nálada”. Střelci mohou být rovněž duševně nemocní a také bych počkala s hodnocením. Mohou být také i relativně zdraví, ale velmi frustrovaní. Včera jsem poslouchala jednoho sociologa, který říkal, že by tento faktor nepodceňoval. Střelci mohou žít v pocitu oběti, které ublížil celý svět, a pak stačí jeden “spasitel” proti migrantům, Ukrajincům, učitelům, zmatku, liberalismu a nevím proti čemu všemu ještě a na problém může být zaděláno. Přijde jeden “spasitel” a ostatním se stane vzorem. Takhle nějak si to myslím, ale samozřejmě nejsem odborník na tuto problematiku. Takže jsem zvědavá, co se ještě objasní.

  Děkuji za podnětné komentáře.

  Odpověď
 36. Paní Lído,
  výzva panu K. Konečnému byla nabídka k zamyšlení o jeho stěžejním tématu, které zde roky prezentoval. Tedy že kořenem zla je hloupost, nevzdělanost. Pokud už tento web nečte, k diskusi s ním nedojde, to je snad jasné. Přesto jsem to připomněl, protože tato zkratkovitá úvaha je celkem běžně rozšířená a velmi rád bych její propagátory přiměl k hlubšímu zamyšlení.
  Internetové diskuse mají svá úskalí. Křesťan musí hlídat své srdce, aby se nestal nástrojem pomluv, hořkostí, lží, přetvářky. A aby v nich nepromrhal příliš času. Osobně mám zásadu diskutovat intenzivněji jen na jednom webu. V roce 2020 jsem si díky pár kvalitním biblistickým článkům vybral krestandnes, abych brzy zjistil, že zde jsou bohužel rozehrávána především politická témata. Už jsem se rozhodl pro ghosting, tedy tiché zmizení. A moc dlouho mi to novoroční předsevzetí nevydrželo 🙂 Tentokrát díky Petrovi, že nastínil dobrý směr diskuse. Dokud tu zůstavají aspoň 2 rozumní lidé, má to smysl. A pokud se člověk dokáže držet biblického “ nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem “ ( Řím 12, 21 ), má to smysl vždy.
  M. Pinkas

  Odpověď
 37. Ad Lída A. R.

  Napsala jste:

  „Také si myslím, že by se zvýšila důvěryhodnost webu Křesťan Dnes, neboť číst o Ukrajincích, kteří zaplavují Česko, výpady proti autorům článků a psychiatrech jako šarlatánech je unavující.“

  Zajímavé je, že za šarlatána považují např. „vynálezce“ lobotomie, portugalského nositele Nobelovy ceny Egase Monize, i mnozí psychiatři:

  „Roku 1927 vyvinul mozkovou angiografii, která umožňovala vizualizaci cév v mozku. Dvakrát proto byl nominován na Nobelovu cenu, kterou nakonec získal roku 1949 za objev lobotomie. Český psychiatr Radkin Honzák je přesvědčen, že udělit tuto cenu Monizovi „za vynález lobotomie, při které se lidi mlátí kladivem do hlavy a jsou z nich idioti“, bylo „největší prasárnou Nobelovy komise“.(citát z Wikipedie)

  Walter Freeman, který byl také spoluzakladatelem a prezidentem Americké rady pro psychiatrii a neurologii v letech 1946 až 1947 a přispěvatelem a členem Americké psychiatrické asociace, provedl osobně možná až 3 500 lobotomií, na jejichž následky řada jeho pacientů zemřela nebo byla doživotně postižená. Freeman často operoval před zraky početných diváků jak v televizi, tak v přednáškových sálech po celých USA jednoho pacienta za druhým, přičemž mrzačil i zabíjel lidi. Mimo jiné lobotomizoval 19 nezletilých, včetně čtyřletého dítěte, ale také sestru JFK Rosemary, čímž jí způsobil těžké mentální a fyzické postižení. Lobotomie se stala kromě elektrických šoků, které zavedl italský neuropsychiatr Ugo Cerletti, který se k jejich použítí na lidech inspiroval na jatkách při porážce prasat, tématem známé knihy Kena Keseye Vyhoďme ho z kola ven, podle níž pak Miloš Forman natočil slavný film Přelet nad kukaččím hnízdem.

  Ale ani z toho pro Vás patrně šarlatánství psychiatrie nevyplývá…

  Takže můžeme přejít k těžšímu kalibru. Byli to právě psychiatři, kteří byli v Německu skutečnými architekty holocaustu, poněvadž to byli právě oni, kdo připravili program euthanasie duševně nemocných a postižených, jehož zkušeností pak bylo použito při realizaci konečného řešení židovské otázky. K tomuto tématu Vám doporučuji např. knihu Volkera Kubilluse a Thomase Rödera: Muži za Hitlerem: Architekti hrůzy.

  A pokud chcete novější důkazy psychiatrického šarlatánství, přečtěte si něco Rosenhanově experimentu ze 70. let minulého století, který podkopal domnění o tom, že psychiatrie je vědou, případně knihy amerického psychiatra Thomase Szasze, jenž psychiatrii, která se pouze halí do roušky vědeckosti, považoval za systém společenské kontroly a za ohrožení svobody a lidské důstojnosti, např.: The Myth of Mental Illness (1961), The Manufacture of Madness (1970), Psychiatry: The Science of Lies (2008) aj.

  Avšak pokud jsou Vám bližší soudobé psychiatrické (spíše však psychoktonické) excesy než Ježíšova praxe, což vyvozuji z toho, že Vás pohoršuje označení psychiatrů za šarlatány, jak se to slučuje s následováním Ježíše?

  Odpověď
 38. To M. Pinkas

  Děkuji za objasnění věcí z Vaší perspektivy. Já jsem měla také jen jeden web, kde jsem byla 5 let 🙂. Zde tak dlouho vydržet neplánuji, ale možná se sem tam objevím. Uvidíme.

  Tak šťastné dny 🙂

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář