David Novák: Covid, nástrahy slov, zodpovědnost za ně a na počátku bylo… Slovo

15. října 1989 V. Havel pronesl ve Frankfurtu proslov k udělení Mírové ceny německých knihkupců, který je znám jako Slovo o slově. Mj. zde Havel uvedl: „Na počátku všeho je slovo. Je to zázrak, kterému vděčíme za to, že jsme lidmi. Ale je to zároveň nástraha, zkouška, lest a test. Větší možná, než se může zdát vám, kteří žijete v podmínkách velké svobody slova, tedy v poměrech, kde na slovech zdánlivě tolik nezáleží. Záleží na nich. Záleží na nich všude.“

Po 41 letech jsme svobodní a jsme součástí světa, ke kterému náš první polistopadový prezident hovořil a téměř si neumíme představit, že by tomu mohlo být jinak. Zažíváme svobodu slova, jakkoli je vyvíjen tlak dostat některá média pod křídla mocných. Přes tuto svobodu ale vidíme to, co si Havel velmi dobře uvědomoval tehdy ještě z pohledu občana nesvobodné země. Uvědomoval si a varoval, že spolu se svobodou slova přichází i mnohá nebezpečí, která v sobě slova nesou. A přesně toho jsme svědky nyní v míře nebývalé.

Podívejme se ještě na jeden postřeh, který napsal slavný polský spisovatel a režisér T. Konwicky v souvislosti se slovy: „Slova tekou z úst roztřeštěného davu, z rozhlasových přijímačů, z televizorů, z magnetofonů a walkmanů, ze schůzí a kostelů, z tiskovin i z kosmu. Ohromné řeky otrávených slov plynou odnikud nikam. Obrovské mraky mrtvých slov se vznášejí do stratosféry. Ze strusky spálených slov se tvoří nebetyčné hory. Slovo je smetí. Slovo je nejlevnějším plastikovým modelem. Slovo je obtížným odpadkem současné civilizace… Jak v tom všem odlišit věci důležité od nepatrných, trvalé od pomíjivých, jak odhalit pravdu pod jarmarečními hadry, jak zjistit, co je vlastně odění a co převlek, co je čeho nápodobou, co se za co vydává?“

Na jedné straně máme Havla a jeho varování před nástrahami slova, na straně druhé pak Konwického, který tvrdil, že slova jsou smetí, že je jich v naší době příliš, že ztrácí hodnotu. Jsou uvedené dva postřehy v rozporu? Nejsou, doplňují se. Slovo má – přes jeho inflaci danou množstvím zpráv stále obrovskou moc. Jenže právě i kvůli inflaci slova danou množstvím informací, už více nejsme schopni rozeznat pravdu od lži.

A právě tato neschopnost rozeznat pravdu od lži vede k tomu, že jsme doslova krmeni záplavou děsivých zpráv a zároveň mnoha konspiračními teoriemi. Zároveň jen málokdo nese zodpovědnost za to, co vypouští do davu, který se neorientuje. Jeden odborník tvrdí, že do Vánoc budeme bez covidu. Druhý tvrdí, že za 10 dní až dva týdny budou v ulicích mrazáky na mrtvoly. Oba dva jsou zajisté většími odborníky než drtivá většina z nás (nejedná se o názory gynekologů, zubařů, kardiologů a jiných odborníků, ale na jiné lékařské obory), nepodezřívejme je z nekalých úmyslů, zároveň se jedná o protikladné výroky, mezi kterými je pak široké spektrum dalších názorů. Závěrem pro některé pak je, že odborníci jsou mimo, protože se neshodnou, což vede k příklonu k nejrůznějším bizarním konspiračním teoriím.

Jenže ono je to ještě trochu složitější. Situace nepochybně vážná je, mnozí odborníci komentující stávající stav, skutečně odborníky jsou, byť se v lecčem neshodnou (na hlavních důrazech se ale v drtivé většině shodují), zároveň nereprezentují žádné temné síly v pozadí pandemie.

Jako neodborníci jsme vystaveni určitému „uvažování nahlas“, v kterém když se někdo „sekne“, tak nijak nenese následky svých omylů, byť ty vyvolávají v mnohých strach. Toto je kombinované nepsaným mediálním zákonem, který zní „dobrá zpráva, žádná zpráva“. Tento fakt nemá nic společného se spiknutím, ale se zcela obyčejnou snahou, aby se „moje“ média četla (zvláště když po rozkliknutí naskakuje placená reklama). Jiná varianta je pomocí některých médií zneužít situaci a cíleně rozvrátit společnost. V tomto prostředí obstát není a nebude snadné.

Slovy V. Havla, slova procházejí v naší době obrovskou zátěží. I to je daň za svobodu a jakkoli je to daň vysoká, svobody se zbavit nechceme. Raději jí chceme použít ke kritickému uvažování.

Tváří v tvář této realitě ještě jedna poznámka. Obě části Bible začínají důrazem na slovo. „Bůh řekl“ a „na počátku bylo slovo“. Židovsko-křesťanská tradice je postavena na Slově a to jak psaném, tak vtěleném. Je postavena na přesvědčení, že slovo má význam, že tvoří realitu a naše porozumění realitě. Zároveň pokud ve vtělené Slovo věříme, nemusíme se bát mnoha slov, která jsou vypouštěna do éteru a která působí strach a úzkost. Koho neovládá strach, ten je hůře manipulovatelný, protože strach mu nevypíná mozek a schopnost úsudku. Přál bych si, abychom díky vtělenému Slovu dokázali rozpoznat, na jakých slovech záleží a jaká slova jsou mimo. Zároveň abychom přijali zodpovědnost za to, která slova pouštíme dál.

Slova mají moc… Větší, než si někdy připouštíme.

Autor je předseda Rady Církve bratrské Zdroj blog Davida Nováka Datum: 24. října 2020 Foto: Wikimedia Commons – Václav Havel

Tags: ,,,,

33 Komentáře

 1. Autor patrně netušil, jaký zavdá důvod svým minulým komentářem k nevkusné a nic neřešící diskusi. Tentokrát to patrně chce napravit, což je jedině dobře. Ale stále jsme u zcela zásadní věci, změní se tímto způsobem svět? Ježíš nás varoval, abychom říkali jasné ANO a NE. Ale ani to nestačí! Vždyť ani samotná hlava ŘKC takto nedokáže jednat. Chyba je na naší straně – my jsme zajatci tohoto falešného světa. A jak autor správně píše, jediné pravda je vtělené Slovo.

  Odpověď
  • Já si naopak myslím, že tento autorův článek je plně v souladu s tím minulým. V minulém článku David Novák napsal: „V prezidentových slovech byl ukryt jed, který v konečném důsledku otrávil v minulosti miliony lidí a který je zároveň nesmírně svůdný. “ V tomto článku píše: „Ohromné řeky otrávených slov plynou odnikud nikam.“ Je všeobecně známo, že snad nejvýznamnějším zdrojem otrávených slov jsou prokremelské dezinformační weby https://cs.wikipedia.org/wiki/Rusk%C3%A1_propaganda Jejich cílem není přesvědčit čtenáře o správnosti kremelského pohledu, nýbrž zahltit západní mediální prostor chaosem rozličných teorií, aby celkově vytvářely dojem „Bůhví jak to bylo“. K podobným závěrům došli i Kragh a Åsberg ve své studii z roku 2017. Švédští politologové rozebrali 4 000 článků publikovaných švédskou variantou oficiálního ruského serveru Sputnik. Klíčovým cílem ruské propagandy v České republice je zasít do společnosti pochyby o tom, že demokracie je nejlepší systém organizace státu; vytvářet negativní obrazy Evropské unie a NATO a odrazovat lidi od účasti v demokratických procesech. Zmíněné metody jsou součástí Ruskem vedené hybridní války, která má svůj počátek v anexi Krymu Ruskou federací a je zaměřená na postkomunistické země a také západní Evropu. Poslankyně prokremelské strany Jednotné Rusko Anna Kuvyčková například natočila s malými dětmi z policejní školy ve Volgogradu militantní videoklip, v němž zpívají o Vladimirovi Putinovi jako o strýčku Vovovi a slibují mu, že ačkoliv chtějí světový mír, jsou připraveni nastoupit na poslední bitvu. Zpívají, že Kurily (anektované v roce 1945 Sovětským svazem) nedají samurajům, Krym se Sevastopolem (anektované Ruskem v roce 2014) zůstanou ruské a zpátky do lůna vlasti navrátí i Aljašku (prodanou USA v 19. století). V klipu zaznívá, že lidé jsou unaveni z Hegemona (kterým se myslí USA), že EU je bezradná a krize na Blízkém východě bez řešení, že za oceánem se ujal vlády prezident (kterým se myslí Donald Trump), že pokud budou Rusové slabí, ztratí celou zemi, že připomínkou družby je rudá hvězda.

   Rusko a Čína se nejvíce pokoušejí ovlivňovat veřejnou správu v České republice, uvedl ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka. Jako příklad zmínil dezinformační kampaně, kybernetické útoky či zastrašování politiků. „Dezinformační kampaně nemají nic společného se svobodnou debatou, jejich cílem je manipulovat a mást veřejnost,“ uvedla Jourová. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cina-rusko-bezpecnostni-informacni-sluzba-koudelka_2009251206_pj

   U nás je klíčovým člověkem ruských dezinformací (lží) Miloš Zeman. Zemanovo tvrzení, že se v Česku vyráběl a testoval jed novičok, nejenže dokonale sloužil ruské propagandě, ale měl i veškeré rysy kvalitně vedené dezinformační kampaně. Z toho, co Zeman vypustil, totiž ve skutečnosti vůbec neplyne, že by jed, který otrávil bývalého ruského agenta Sergeje Skripala, mohl pocházet z Česka. https://www.stopfake.org/cz/tag/milos-zeman/

   Zde, na tomto portálu plní úlohu prokremelského trolla Konečný Fr. a také Karel Krejčí, když tvrdí „Ježíš nás varoval, abychom říkali jasné ANO a NE. Ale ani to nestačí! Vždyť ani samotná hlava ŘKC takto nedokáže jednat.“ Pan Krejčí nenapsal, co má proti hlavě ŘKC, jen se o něj otřel. To je stejná dezinformační metoda (mlžení) jako u Zemana.

   Odpověď
   • Já žádný Sputnik nečtu a o NATO i EU nemám dobré mínění. O tom se dá těžko pochybovat, soudný člověk vidí ten úpadek. Asi máte nějakou hybridní válku v hlavě, uvěřil jste hloupé protiruské propagandě. Pozor na Putina, až budete otvírat ledničku, aby po Vás neskočil. Je to všechno k smíchu.

    Odpověď
   • Pro pavla v

    Váš postoj je opak křesťana. Místo toho, abyste Písmem usvědčoval svět z jeho nepravosti, necháváte se jím zlákat. Místo toho, abyste mu nabídl záchranu prostřednictvím evangelia, zabýváte se jeho problémy, které však nemají moc jej změnit. Přistupujete na jeho způsob hry – a Vy to víte.

    Odpověď
   • Petra R. Kaprálová (PRK)

    To by pak byla prokremelská asi taky víc než půlka evangelikání ameriky, kteří mají konzervativní názory…

    Odpověď
 2. Olga Nedbalová

  Ano, na počátku bylo Slovo a:
  To Slovo se stalo tělem
  a přišlo žít mezi nás.
  Spatřili jsme jeho slávu,
  slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn,
  plný milosti a pravdy.
  Včera byl velmi zvláštní den, nejdříve mi píply na mobil zprávy ze škol mých dětí. Obsahoval návod MŠMT jak se mají děti v této situaci chovat. Hned následně internet plný zpráv o tom, jak ministr Prymula porušil svoje pravidla. A mě se v hlavě pořád dokola omílala písnička z EZ od M. Rejchrta – Neskládejte v mocných naději:
  1. Neskládejte v mocných naději, v síle jejich, která skály láme, ochabne dřív nebo později, nedoufejte v zdání, které klame.
  Ref.: Ty jsi hoden žehnání a chvály, Tvoji moc a sílu slavíme. Před Tebou se Pane Kriste, králů Králi, dobrovolně skláníme. Před Tebou se Pane Kriste, králů Králi, dobrovolně skláníme.
  2. Vláda jeho není na chvíli, pravda věčně platí v jeho říši, v jeho panství není násilí, blaze tomu, kdo hlas jeho slyší.
  3. Žíznivým dá napít z pramene, nedolomí nalomenou třtinu, proměňuje srdce kamenné, odpustí i zbloudilému synu.
  4. Znaveným on síly dodává, uvězněným snímá pouta z rukou, stojí při těch, kdo jsou bez práva, otevírá všechněm, kteří tlukou.
  A večer jsem se modlila za všechny, kteří teď leží v nemocnici. Prosím Pána, ať i jim dodá sílu, ať se jim zjeví. Prosím hlavně všechny bratry a sestry – spoléhejme se na svého Pána a Spasitele Ježíše Krista a dodržujme všechna doporučená hygienická opatření. Snad to není zase taková oběť nosit roušky (respirátory), držet sociální distanc. A volné chvíle využijme k rozjímání nad Písmem.

  Odpověď
 3. Olga Nedbalová

  P. S. Omlouvám se za chyby, správně má být: Obsahovaly návod MŠMT, jak se mají děti v této situaci chovat. Také chybka – mně se omílaly……..Tak to dopadá, když u přemítání nad Kristem vařím sobotní oběd.

  Odpověď
  • Olga Nedbalová

   Ano, křesťan nemůže vytrhnout pasáž Na počátku bylo slovo a nepřečíst si další část, kterou jsem schválně v mém příspěvku zdůraznila. Slovo, které se stalo tělem = Ježíšem Kristem. On je to Slovo, které máme slyšet a ne slova, která kolem nás proplouvají z médií. Zřejmě to i autor zamýšlel, protože v posledním odstavci píše o vtěleném slově. Ale souhlasím s panem Aronem, že je poněkud nešťastný obsah článku, také nechápu, proč v úvaze o Slově autor vychází z Havla a ne z Janova evangelia, které je pro danou úvahu určitě příhodnější.

   Odpověď
  • Václav Havel strávil v komunistických žalářích v součtu cca 5 roků. V říjnu 1979 se konal proces se skupinou disidentů a Václav Havel byl za podvracení republiky odsouzen na čtyři a půl roku nepodmíněně. Podle biskupa Václava Malého tehdy Havel dostal nabídku vyhnout se vězení a působit jako dramaturg v New Yorku, kterou se ale rozhodl přijmout pouze tehdy, kdyby byli osvobozeni i všichni ostatní členové skupiny. Václav Havel kvůli svému přesvědčení přinesl velkou oběť. Proto je, pane Arone, z vaší strany opravdu hnusné, že ho tady soudíte. Havel nebyl věřící a měl i chyby jako každý z nás, ale přesto by pro mnoho křesťanů mohl být příkladem. Přečetl jsem si přiložený „posudek“ Havlovy morálky. Jedna jeho věta dokonale ilustruje jeho „kvalitu“: „Havlovy průpovídky, včetně hesla „nebudeme jako oni“, otupily snahy o pravdivé a spravedlivé vyrovnání s minulostí, takže falešná láska zvítězila nad pravdou a oprávněnou nenávistí.“ Konec citace. Je křesťanské oddávat se „oprávněné nenávisti?

   V Havlově proslovu Slovo o slově nešlo o výklad evangelia. Bylo to pojednání o tom, jakou obrovskou moc vhodně zvolené slovo má – ať už pravdivé, či lživé.

   Odpověď
   • Olga Nedbalová

    Pane Pavle, sice je Váš příspěvek určený panu Aronovi, ale ráda bych Vám řekla jednu věc. Jsme křesťané, věříme v Ježíše Krista a víme, že On je to Slovo, On je ta Pravda, On je ten Život. Nemůžeme se schizofrenicky rozdělit do dvou sekcí, v jedné si budeme notovat se svými bratry a sestrami v Kristu a v druhé budeme dávat za pravdu světskému světu a jeho filozofii. Pan Aron nikoho nesoudil, myslím, že je natolik pokročilý křesťan a ví, že konečný soud náleží našemu Pánu. Jen upozorňuje, že v žádném světském systému nelze najít skutečnou pravdu o Ježíši. Tu lze najít jen v Písmu. Vím, že evangelíci bývají obviňování za urputné držení se Písma, ale jinak to nejde. Nelze sloužit dvěma pánům. A vzkaz křesťanů světu by měl znít jasně. Naše řeč má znít – ano, Ježíš je náš Spasitel a Vykupitel a nikdo jiný Ho nemůže nahradit.

    Odpověď
   • Pan Aron Havla nesoudí, pouze přinesl fakta o jeho životě i jeho rodiny. Nevadí mi minulost lidí, jestli se paktovali s nacisty nebo komunisty. Vadí mi, když po revoluci nepřiznají pravdu a mlží. Naopak si vážím lidí, kteří otevřeně řeknou jak to bylo , uznají své selhání a snaží se ho napravit. A Havel prostě o některých věcech nemluvil a vytvořil o sobě falešný obraz.

    Odpověď
  • Petra R. Kaprálová (PRK)

   Havlovy názory na nepolitickou politiku šly možná v duchu platónské filosofie krále-filosofa, vytvoření vládnoucí elity s větším poznáním. Myslím, že sám k vytvoření takové naduté elity v naší zemi aktivně přispěl. Což je škoda, měl jít o pár kroků dál v poznání a přijetí vlády Ježíše.

   Odpověď
   • Olga Nedbalová

    Přiznám se, že mě článek o Havlovi (odkaz v komentáři pana Arona) příliš nepřekvapil. Z vystupování a hlavně chování V. Havla se dalo hodně usoudit o jeho „morálce“. Ale konečně mi došlo, proč se Karel Kryl distancoval od polistopadového vývoje a zůstal raději v Německu. Měla jsem Karla Kryla ráda – jako člověka i jako zpěváka. Jeho písně jsou jediné, které mimo ty „kostelní“ jsem ochotna poslouchat 🙂 Texty těchto písní i po letech pronikají až do morku kostí.

    Odpověď
    • Olga Nedbalová

     A zde je důkaz – píseň Děkuji a já děkuji Karlu Krylovi, že i mimo Písma můžeme najít slova, která nejsou prázdná:
     Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest,
     bych mohl věnce vázat,
     děkuji, děkuji za bolest,
     jež učí mne se tázat,
     děkuji, děkuji za nezdar:
     ten naučí mne píli,
     bych mohl, bych mohl přinést dar,
     byť nezbývalo síly,
     děkuji, děkuji, děkuji.

     Děkuji, děkuji za slabost,
     jež pokoře mne učí,
     pokoře, pokoře pro radost,
     pokoře bez područí,
     za slzy, za slzy děkuji:
     ty naučí mne citu,
     k živým, jež, k živým, jež žalují
     a křičí po soucitu,
     děkuji, děkuji, děkuji.

     Pro touhu, pro touhu po kráse
     děkuji za ošklivost,
     děkuji za to, že utká se
     láska a nevraživost,
     pro sladkost, pro sladkost usnutí
     děkuji za únavu,
     děkuji za ohně vzplanutí
     i za šumění splavu,
     děkuji, děkuji, děkuji,

     Děkuji, děkuji za žízeň,
     jež slabost prozradila,
     děkuji, děkuji za trýzeň,
     jež zdokonalí díla,
     za to, že, za to, že miluji,
     byť strach mi srdce svíral,
     beránku, děkuji,
     marně jsi neumíral,
     děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji…

     Odpověď
 4. Slova a slova – to je demokracie. Mně ten chaos nevadí. Mám dojem, že zhruba vím co se děje. Takže podporuji V4 a odpor proti migraci třeba i Rakušanů. Nerozumím tomu, že je třeba na vše kývat, protože to přichází z Berlína nebo Bruselu. I ten Babiš tam je schopný říci – tohle nechceme. To snad žijeme už v totalitě? Za vyspělým Západem každopádně zaostáváme, protože u nás ještě nikomu neuřízli hlavu. Na protiruskou propagandu jsem nenaletěl a volil bych Trumpa. Evropu ohrožuje EU a její nesmyslná politika, podle toho budu i volit. Když lidé hloupě volili, zvolili si Hitlera a často i tím svůj konec. Sice mně mrzí, že třeba Trikolora neměla více, ale tak už to chodí. Až s odstupem času lidé poznají – volil jsem špatně. Proti nějakému nastupujícímu zlu se dá dělat více či méně, ale válka nakonec stejně byla a také být může. A lidé svými hlasy tomu zlu pomohou.

  Odpověď
 5. Olga Nedbalová

  A jenom pro pana Pavla – Charta to nebyl jenom Václav Havel. Mluvčím Charty 77 byl i M. Rejchrt, evangelický farář, od kterého tu tak ráda sdílím texty jeho písní. A přidám ještě jednu, z které je jasné, koho M. Rejchrt považuje za svého Pána. Pravda a láska nikdy nemůže zvítězit nad lží a nenávistí, pokud to nebude Pravda a Láska Páně. Obdobně jak na standartě prezidenta zůstalo osekané pravda vítězí. Když škrtneme slovo Páně, nebude to dávat žádný smysl.
  Z tvé ruky, Pane můj (M. Rejchrt)
  „Z tvé ruky, Pane můj, co dáváš, chci vzít. Ty líp nežli já víš, co mi prospívá, co přebývá a schází. Z tvé ruky, Pane můj, co dáváš, chci vzít. Ty líp nežli já víš, co vede k tobě blíž. Haleluja.
  2. Stůj při mně, když se zdá, že krátí se den. Ty líp nežli já víš, kdy se rozdnívá, kdy začít má tvé ráno. Stůj při mně, když se zdá, že krátí se den. A půjdu-li tmou, ty uchop ruku mou. Haleluja.“
  Ano, jenom Ježíš nás může uchopit za ruku a provést tmou. Nikdo jiný toho není schopen.

  Odpověď
 6. Nežijeme v totalitě… sám vidíte, že můžete psát na webu komentáře, které ostatní vidí jako podvratné, nebezpečné a hnusné. Za komunismu by jste nic podobného udělat nemohl. Diktát Bruselu není – Babíš odmítl a nic se neděje. Jiná věc je, zda je takové odmítnutí dobré. V současné chvíli potřebujeme pomoc z EU a sousedů a dostává se nám. Pokud někdo myslí jen stále na vlastní prospěch, ochota ostatních mu pomáhat slábne. Nic by nám neudělalo přijmout třeba 100 sirotků z Morie. Odmítat to a ještě na tom stavět volební kampaň je ohavné. Zakotvení v Evropě nutně potřebujeme, nemáme rozumnou alternativu. Vystoupení by znamenalo mj. hospodářský kolaps. Mohou se nám některé věci nelíbit, ale Evropanům se asi taky třeba nelíbí dotovat z svých daní Babiše, který je systematicky zneužívá a ještě uráží. Jeho kategorické odmítání dotovat z peněz EU hlavně ty covidem nejpostiženější státy bylo mimořádně nesolidární a sobecké a také velice hloupé – budeme potřebovat tu pomoc.
  Dříve jsem Vás pokládal za člověka, který sem píše ty stálé výlevy proti EU za peníze. Teď si myslím, že jste snad jen tak omezený a nevidící souvislosti a vývoj dopředu.

  Odpověď
  • Lidovecký premier Kurz řekl, že z Morie vezme sirotkú – 0 . Taktéž Švédsko a další. Tábor Moria je výsledkem politiky EU a Merkelové. Oni problém řešit nechtějí a ostatní sprostě vydírají. Okamura se proti migraci stavěl od počátku a dělali z něho fašistu. Diktát Bruselu není? To nemyslíte vážně. Copak je pí. Jourové do Polska a Maďarska ? To je sprosté vydírání, jinak se to říci nedá. V totalitě nežijeme, ale mnoho lidí jedná tak jako by jsme v totalitě žili a tím totalitu vytváří. V demokracii je zásadní říci – tohle chci a tohle nechci a ne na všechno kývat. Já EU nepřeji nic dobrého. A to je naprosto normální. Jestliže nejste spokojen s vládou, tak se snažíte o změnu. S EU je to pochopitelně jako s KSČ – Jakeše dají pryč a dají tam Urbánka, ale jinak se nic nemění. Když nastupoval v Německu Hitler, tak menší část křesťanů se statečně postavila proti. Doufám, že i dnes jsou křesťané, kteří se neklaní EU. Vím, že někteří křesťané i volili proti vstupu do EU – a měli pravdu.

   Odpověď
   • Myslím, že je biblické spíše se modlit za dobré než nepřát uskupení, jehož jsme členem, nic dobrého. Tím nepřejete dobré ani nám samým. EU nejsou oni, jsme to i my.
    Kdo za Morii může je sporné, těm lidem zde to ale nepomůže, když Vy máte jasno, kdo je viník.

    Odpověď
    • To máte jako za komunistů, když se postavilo metro. Kdo s ním jezdil do práce, tak přece musel být vděčný za tu rychlou dopravu. A bylo více věcí za komunistů za které bylo správné být vděčný. A jak se lidé smáli Jakešovu projevu a tomu, že mají problémy. Většina lidí jim přála, aby si „rozbili nos“. Těch šikanovaných lidí zase nebylo tolik, více asi bylo těch, kteří toužili po Západu. Dočkali se. Ale ten dnešní Západ je už jiný, k horšímu.

     Odpověď
 7. Mám zato, že na tomto křesťanském portálu plní úlohu protikřesťanského trolla pan Pavel V.

  Jednak pro své časté velmi osobní výpady. Proti paní Jaškové (minule), proti panu Konečnému, panu Krejčímu atd. Nejsme tu od toho, abychom se hádali, máme být solí země.

  Jako trolling vnímám i názory pana Pavla V. na zdroj jeho víry a na osobu Pána Ježíše Krista, naposledy jím popsané pod článkem „Bůh s plamenometem“. Tyto nemají se skutečným křesťanstvím, s Písmem, nic společného. Na jednu stranu tvrdí, že my křesťané máme „odhalovat lži“ a přitom šíří lži o Tom, kdo je zdrojem křesťanské víry.

  Zdrojem naší víry není víra Pavla V., „že Bůh trestá zlo“, ale že za naše hříchy byl Bohem potrestán jeho svatý Syn namísto nás hříšných lidí. Možná právě proto má pan Pavel V. snahu trestat, sloužit jako policista diskutujícím. Protože nevěří a nerozumí Kristovu evangeliu.

  Není pravda, jak píše pan Pavel V. pod článkem „Bůh s plamenometem“, že Kristus byl člověk, kterého nazval Bůh svým Synem pro jeho poslušnost až k smrti na kříži. On byl Božím Synem od počátku, dávno před stvořením světa. Ani nikdy neplatilo, že „Smyslem Ježíšovy mise bylo, aby nám dal příklad hodný následování“. On je mnohem víc než jen příkladem, On je Vykupitelem, Spasitelem, Zastáncem, Pastýřem věřících. Neplatí ani další výrok pana Pavla V.: „Budeme-li se řídit jeho příkladem, budeme jako On přijati za syny Boží.“ Člověk jednak, na rozdíl od Krista, není Bohem jako Kristus a za druhé Božími dětmi se stáváme už v čase, kdy uvěříme v Krista. Tedy ještě dříve, než začneme přemýšlet, že bychom se měli řídit Jeho příkladem.

  Pan Pavel V. píše, komentuje zde na KD jako samospravedlivý zákoník, který nepotřebuje věřit v Kristovu provždy dokonalou oběť a spoléhat na Něj, na jeho milost, spoléhat na Něj každý den. Neřídí se Jeho příkladem, což dokazuje většina jeho diskusních příspěvků. On sám o sobě nedokáže jednat podle Kristova příkladu stejně, jako to nedokážeme my všichni ostatní. Právě proto platí a je tak v Božím slově psáno, že spravedlivý bude žít z víry. Z víry v Krista.

  Odpověď
 8. Ta písnička je nadčasová a lze ji aktualizovat. Neskládejte v EU naději, neskládejte v NATO naději …. atd. Krásně to tam pasuje.

  Odpověď
  • Petr niederhafner

   Přijmout pár sirotku z řeckých táborů se mi zdá v souladu s učením pana Ježíše. Zdravím Vás bratři a sestry v Kristu.

   Odpověď
   • Olga Nedbalová

    Proč ne, sirotkům a vdovám se má pomáhat. A nemusí to být ani přes politiku. Ježíš politiku v Písmu nijak zvlášť neřešil. Jestli tedy vůbec ji řešil, kromě prohlášení co je císařovo – císaři, co je Boží – Bohu. Jinak na Pilátovy dotazy nechtěl vůbec odpovídat. Jeho království totiž stojí na úplně jiném základě než světské vlády. Přiznám se, že mi jde z této diskuse už hlava kolem, tu mám být pro EU, tu mám být pro Rusko……..A pro koho je vlastně Ježíš? Asi si půjdu radši zase zazpívat, zřejmě nedosahuji patřičné inteligence, abych se dobrala té pravé pravdy pravdoucí.

    Odpověď
   • Souhlasím s Vámi. Ale všechno má své meze. Pokud někdo začne zneužívat dobroty, je na místě říci – dost – a nenechat se vydírat. A nelegální migrace už trvá minimálně 5 let, díky Merkelové.

    Odpověď
    • Olga Nedbalová

     Snad by si křesťané také měli uvědomit, že ze své podstaty nemohou a nesmí přitakat islamismu, pokud mají Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. Ale to asi musí každý sám za sebe. Rozeznat falešné modly v tomto světě je sice náročné, ale ne nemožné. A vnímat slova, která kolem nás tečou v kontextu s vtěleným Slovem. Všechno, co nám nabízí spásu místo našeho Pána Ježíše, je pouze klamná naděje. Na druhou stranu máte pravdu v tom, že nějakým způsobem toho císaře pro náš pozemský život vždy zvolit máme. Vymlouvat se, že jsem už teď na nebesích vedle svého Pána a nic ze světského života mě nezajímá, není také to pravé ořechové. Tak snad nám Pán Bůh ráčí zachovat zdravý rozum.

     Odpověď
     • Křesťan nesmí přitakat islámu. V Iránu zobrazují Ježíše jak se vede za ruku s Mohamedem. A to je v podstatě politika EU. A s tím křesťan nemůže souhlasit. Pokud jsou monoteistická náboženství, tak to neznamená, že ten jejich bůh je identický.

 9. Ještě pro pány V. a Adamce :
  Sorosovi pěšáci (Piráti) úzce propojení s neziskovkami jsou připraveni společně se stánkaři(STAN) dokončit vybudování tkz. liberálně demokratické společnosti, což je jen krycí název pro globální diktaturu postavenou na neomarxistických ideových východiscích.
  Je zajímavé jak někteří komunistobijci jsou slepí k této nové totalitě.
  A ještě otázka: Kdo je agresor? Turecko a jeho spojenec Německo nebo Řecko, které brání své hranice proti invazi i za pomoci třeba Rakušanů? Pokud obhajujete agresora, tak bych vás mohl považovat za fašisty. Když ne, tak proč pořád tak obhajujete EU. Erdogan nedávno doporučil Macronovi, aby se šel léčit na psychiatrii.
  Vy jste ve službách globalistů, kteří vás nabádají, aby jste plivali na Rusko. Tak si plivejte, já plivat nebudu a proti Rusku bych bojovat nešel. Je to vaše ostuda, že sloužíte zájmům oligarchů.

  Odpověď
 10. Je zajímavé, že když Ježíš začal svoji misi, nespojil se s tehdejší náboženskou elitou. Místo toho si vybral prosté rybáře a nepohrdl ani celníky, jež byli považováni za veřejné hříšníky. Nebylo od něj nespravedlivé, že se distancoval od farizeů, kteří pečlivě platili náboženské poplatky (Mk 12,41) a místo toho sepřátelil se společenskou spodinou (Mt 9,11)? Ježíš vysvětloval, co mu na tehdejších dokonalých znalcích Zákona vadí: „…oni mluví a nečiní.“ (Mt 23,3). Ježíš se jasně vyjádřil, že člověka nespasí to, že se k němu bude hlásit, ale to, že bude činit podle Boží vůle (Mt 7,21-22). Ba dokonce si Bůh „zacpe uši“, aby nemusel poslouchat modlitby toho, kdo se modlí, ale nečiní (Iz 1,15-17). Tedy, Boha nezajímají náboženské proklamace nebo citace Bible, ale činy. Je to naprosto logické. Budete-li hledat spolupracovníka, nevyberete si líného pochlebníka, ale pracovitého člověka plnícího vaše pokyny.

  Za totality jsme žili ve lži. Největší lží komunistů bylo, že věda dokázala neexistenci Boha. Důsledkem této lži byla další lež, že základní etická pravidla nestanovil Bůh, ale člověk, a může je tedy kdykoliv změnit. Proti tomu se veřejně postavil Václav Havel se svými přáteli, když formuloval přesvědčení, že určitá pravidla, především svoboda svědomí, jsou nedotknutelná. Zatímco 99,9 % občanů komunisty poslušně volilo (a podílelo se na jejich lži), Havel se proti lži vzepřel – byl (a nejen on) hrdina. V této zemi je opravdu málo lidí, kdo by měl právo Havla posuzovat. Vy, kdo se oháníte vírou, zvažte, kdo byl Bohu sympatičtější. Zda oněch 99,9 % občanů podílejících se na komunistické lži, nebo Václav Havel.

  Král David se provinil vraždou svého přítele Uriáše. Přesto ho Bůh nezavrhl.

  Odpověď
  • Mám dojem, že Havlova morálka se od té komunistické příliš nelišila. Pro Havla nebyl potrat problém a tím se připravil o potomka. Že se postavil proti totalitě je určitě správné, ale jiná totalita by mu asi nebyla proti srsti.

   Odpověď
 11. Havel navždy – kouzlo nechtěného?
  Nevím, jestli si David Novák vybral fotografii (Havel navždy) k článku sám nebo to byl počin redaktora serveru krestandnes.cz, v každém případě mluví za vše. Havel navždy? Čím se to liší od Lenin navždy? Nebo Se Sovětským svazem na věčné časy? Či Lenin žije?

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář