David Novák: Nadále se snažíme být církví vyznavačskou

Rozhovor s předsedou Rady Církve bratrské Davidem Novákem.

Církev bratrská slaví 140 let. Kam se pod vaším vedením posunula? Podařilo se vám naplnit všechny vaše cíle?

Neřekl bych, že posunula, ale spíše pokračuje ve směru, kterým šla i před mým nástupem do funkce. Nadále se snažíme být církví vyznavačskou, kde se členem stává ten, kdo vyznává Krista jeho svého Pána a Spasitele, dále církví otevřenou, dále církví, která pracuje se všemi generacemi, která se opírá o laiky a zároveň poctivě teologicky pracuje. Ano, často kulháme a někdy na obě nohy, ale snad si i toto kulhání dokážeme přiznat.  Důležité je též zmínit, že se těžko hodnotí celá církev, protože každý sbor má svoji jedinečnost a sbory se od sebe liší. Přesto tvoříme v této různosti jednotu, což se mi zdá, že je v českém církevním reálu dnes spíše výjimka.

Ve svém statusu na Facebooku jste napsal, že jsou oblasti, ve kterých CB nemůže slevit.  Jmenoval jste konkrétně dílo a osobu Ježíše a vztah k Bibli. Proč právě tyto dvě věci? Domníváte se, že je to dnes důležité zdůraznit?

Protože s otázkou Kristova ukřižování a vzkříšení v konkrétní historii a čase, vše další ohledně křesťanství stojí a padá. Pokud se jedná o mytologii rané církve, nebo pouze o jakési zbožné křesťanské přání, je vše další marné. Ohledně Písma jsem měl na mysli to, že věříme, že je inspirované Duchem svatým a že se v něm lze dozvědět odpovědi na nejdůležitější otázky života a smrti. Když píšu odpovědi na nejdůležitější otázky, pak ale neříkám odpovědi na všechny otázky.

V průzkumech veřejného mínění má církev spolu s politickými stranami nejnižší čísla důvěry. Proč podle vás tomu tak je a co je potřeba udělat, aby se to změnilo?

Myslím, že pohled na církev hodně poškozují skandály související se selháváním některých katolických kněží a to především v oblasti homosexuality a zneužívání dětí.  Nevím, jak je to u protestantů, ale to, co jsem popsal, je silně medializované a problém to prostě je. Dále pohled na církev je v česku negativní i proto, že při vzniku republiky byla katolická církev vnímána jako anti-národní a to spojením oltáře a trůnu skrze Habsburky. Toto se táhne v českém podvědomí stále a rozhodně tomu nepomohlo nedávné bagatelizování rekatolizace v pobělohorské době z řad některých autorů. Pak nepomohly restituce, které se staly nástrojem mnoha politických šarvátek. Zároveň ale církev dělá mnoho dobrého, jenže se o tom moc neví. Obraz přiblblého faráře Otíka ze Slunce, sena, jahody je prostě zajímavější, než např. hospicové hnutí, vězeňská nebo nemocniční kaplanská služby, péče o zneužité, služba mladé generaci atd. Jak se to dá změnit? Pokud nepoužiji omšelé klišé, aby církev změnila své PR (i to je ale pravda), pak dál poctivě působit, tam kde působíme a svými skutky ukazovat na Krista. K církvi jako instituci lidé asi moc postoj nezmění, ale ke konkrétním věřícím, které znají, zcela jistě ano. To druhé ovlivnit můžeme.

Podařilo se vám jako církvi zapojit do pomoci během pandemie koronaviru?

Ano, napadá mě především kaplanské služba a pak zapojení se sborů v rámci místních komunit.

Jak vnímáte vztahy v rámci ekumeny? Někteří varovali, že tak často medializovaný mariánský sloup se na nich negativně podepíše. Naplnila se podle vás tato slova?

S tou částí katolické církve, která masivně stavbu sloupu prosazovala, jsme nějaké vřelé ekumenické vztahy neměli ani před stavbou sloupu a na tom se nic nezměnilo a asi ani nic nezmění. Obecně ale ekumenické vztahy a to i s nemalou částí ŘKC hodnotím dobře. V rámci protestantů pak v ERC spolu komunikujeme, i díky ERC můžeme mít kaplany v nemocnicích, v armádě, mít televizní a rádiové přenosy atd. Zároveň nechci, abychom byli amorfní. Lišíme se, někdy hodně, zároveň se respektujeme a v lecčem i spolupracujeme. Nejlepší ekuména ale vždy byla a je na místní úrovni.

Jaké plány máte v oblasti misie? Připravujete nějakou strategii, jak zasáhnout evangeliem další oblasti České republiky?

Investujeme energii do zakládání nových sborů, do obnovy sborů, na ETS je kurz misiologie, k misii systémově skrze odbory Rady CB vedeme mladé lidi na úrovni dorostu i mládeže, někteří členové CB hráli klíčovou roli při projektu Komenský 2020, jiní působí v projektu Etické dílny, jiní v různých misijních organizacích, které často i vedou.

Působí členové CB v nějaké zahraniční misi?

Ano, ale tím, jak se leckde mění politická situace, nemohu uvést kde.

Kde byste rád viděl Církev bratrskou za pět či deset let?

Byl bych rád, kdyby to byla církev, kde si lidé více než jejím jménem jsou jisti jejím základem – tedy Pánem Ježíšem. Ten aby neustále „přečuhoval“ na všechny strany. Aby to byla církev otevřená pro hledající, církev, kde stále vládne lehký chaos, protože noví lidé, výzvy doby, nové nápady ji neustále udržují v napětí. Aby byla otevřená k působení Svatého ducha. A za pět i deset let bych jí přál, aby měla dobrého předsedu, který bude schopen přinést ještě mnohem více, než tento stávající.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Michal Nosál Datum: 28. prosince 2020 Foto: Život víry – David Novák

Tags: ,,,,,

10 Komentáře

 1. „S tou částí katolické církve, která masivně stavbu sloupu prosazovala, jsme nějaké vřelé ekumenické vztahy neměli ani před stavbou sloupu a na tom se nic nezměnilo a asi ani nic nezmění. “

  Cožpak kardinál Duka nepatřil a nepatří k nejhorlivějším prosazovatelům toho sloupu? Pro připomínku p. Novákovi odkaz na fotografii č. 5 a 21 z modlitebny CB Černošice https://www.ccsh.cz/galerie.php?id=1346. A může být něco ekumenicky vřelejšího, než společná bohoslužba?

  Pan Duka následně sloup požehnal a osobně odměnil všechny jeho hlavní stavitele https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/duka-pozehnal-mariansky-sloup-v-praze/1922109

  Odpověď
  • J. Aron: Ano, jistě že může být ekumenicky něco vřelejšího, než společná bohoslužba. Bylo by krásné mít se všemi, kteří sedí na bohoslužbách vřelé vztahy, ale ono to někdy nefunguje ani ve vlastní denominaci. Tedy alespoň v té naší, kde se vyskytuje mnoho hříšníků.

   Odpověď
   • Cožpak symbolika těchto fotografií nemá ukázat právě na ty vřelé vztahy? Církev bratrská pozvala pana Duku na bohoslužbu do své modlitebny. Navíc sedí nejčestnějších místech, v čele sálu. A ještě navíc: hned po boku předsedy CB.

    Odpověď
    • Symboliku tam každý může vidět jakou chce, realita je taková, že ČT určí zasedací pořádek kdo kde bude sedět a podle toho si účastníci novoročního vysílání sednou. Zároveň nejsme malé děti a i když si s někým zrovna nepadám kolem krku, nevidím důvod, proč si vedle něj nesednout. Stále se jedná o bratra v Kristu a stále k sobě máme respekt. No a že CB pozvala br. Duku do své modlitebny… představa, že CB zakáže komukoli vstup do modlitebny – tedy mimo nějakých výtržníků, je absurdní.

     Odpověď
   • …Pokud nepoužiji omšelé klišé, aby církev změnila své PR (i to je ale pravda), pak dál poctivě působit, tam kde působíme a svými skutky ukazovat na Krista…

    (Kristus řekl)- Každému, kdo tě žádá, dávej, a od toho, kdo ti bere, co je tvoje, nežádej nic nazpět. (Lukáš 6: 30)

    … Pak nepomohly restituce, které se staly nástrojem mnoha politických šarvátek…

    Byla veliká příležitost ukázat na Krista, ale neposlechli jsme ho.

    Odpověď
 2. Otec Duky byl za války v Anglii a po válce byl u nás perzekvován. Sám Duka si něco odseděl. V nedávné době se za stal Piťhy a vede církev k odporu proti genderové ideologii a proti podpoře migrace ze strany EU. A sloup znamená, že katolíci jsou stále katolíci. Alternativou je Halík, který chce katolickou církev reformovat. Co takhle, že by se spojili s reformovanými(evangelíky) ? Já myslím, že by si rozuměli. Ale s tímhle Halík neuspěje. Já bych radši seděl vedle Duky než vedle Halíka. Halík potřebuje dozrát.

  Odpověď
 3. Panu Novákovi. Už Vám rozumím. Ve skutečnosti se v sále CB Černošice nejednalo o žádné vřelé ekumenické vztahy s tou částí řkc, která masivně podporovala stavbu mariánského sloupu.

  Odpověď
   • Máte pravdu. Poněkud ‚amorfní‘ odpovědi v tomto rozhovoru mohou v někom vypůsobit i nepokoj. A to zvláště v případě, pokud tito patří k osobám, které jsou zvláště citlivé na rozpor mezi slovy a skutky.

    Odpověď
  • Panu Áronovi: Je to podobné, jako kdybychom se nějakou náhodou setkali v jedné modlitebně. Asi byste kvůli mě neodešel, stejně jako já kvůli vám, byť o nějakém porozumění asi nemůže být ani řeč. Ale právě to je na církvi krásné – i bez vřelých ekumenických vztahů lze být sourozenec v Kristu.

   Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář