David Platt: Toto není hra. Lidi čeká věčný soud

V rámci misijní konference Rethink, která se konala ve sboru McLean Bible ve Virginii, pastor David Platt vyzval křesťany, aby šli do světa a hlásali evangelium mezi národy a přivedli mrtvé k životu „zatímco máme ještě čas.“

Platt, který slouží jako pastor u McLean Bible Church a je zakladatelem a prezidentem organizace Radicals, začal své poselství tím, že se zeptal účastníků: „Jste přesvědčeni, že jste spaseni výhradně Boží milostí a jedině pro Boží slávu mezi národy? “

„Jediným důvodem spasení je svrchovaná milost Boží, nejvyšší cíl spásy je celosvětová sláva Boží,“ řekl a zdůraznil, že v 36. kapitole knihy Ezechiel opakovaně Bůh používá frázi „já budu.“

Bůh zachraňuje a obnovuje svůj lid – i když hřeší proti Němu – protože chce, aby se jeho jméno zvěstovalo mezi národy, tvrdil pastor. „Důvodem, proč Bůh zachraňuje svůj lid před zničením, je vyvýšení Boží slávy mezi národy,“ řekl. „Bůh touží po své slávě mezi všemi národy.“ Když Bůh zachraňuje svůj lid, nedělá to nakonec kvůli nim, dělá to nakonec kvůli sobě, protože mu to přináší velkou slávu.“

„Toto není způsob, jakým křesťan v Americe 21. století přemýšlí o Bohu,“ dodal. „Přemýšlíme tolik, co my můžeme přinést…. Jediný důvod, proč jsme tady, je Boží milosrdenství. Toto milosrdenství nám ukázal pro šíření své slávy mezi národy.“

Pastor přiznal, že takové pravdy mohou být „nepohodlné“ uznat, ale je to „více než vhodné“, dát Boha do centra. „Přejte si slávu Boží víc, než milujete svůj vlastní život,“ řekl Platt, „změní to vaše křesťanství.“ uvedl. .„Bůh napsal celou knihu a vedl dějiny světa aby získal slávu všech národů za milost, kterou ukázal,“ dodal.

„Každý Kristův následovník má v sobě Ducha a Slovo Boží,“ zdůraznil pastor, „a tak má to, co je potřeba, aby poslouchal Boží poslání: svědčit o Boží slávě po celém světě.“ „Dělá mi starosti, že pokud nejsme opatrní, stáváme se v jistých ohledech nesmírně závislí na vedoucích a sborových programech, abychom dělali to, k čemu nás už Bůh uschopnil,“ řekl Platt.

„Co by se mohlo stát, kdybyste byli náhle ve vzdálené části světa, kde byste neměli žádný sborový program a neměli kolem sebe žádnou profesionální službu?“ zeptal se. „Mohli byste dělat učedníky a shromáždit je do církve, která by se zaměřovala na učednictví a růst této církve?“

Platt řekl, že jako pastor chce připravit lidi, aby „byli tak sebejistí v Duchu Božím v sobě a ve Slově Božím, aby dělali učedníky a zakládali sbory všude, kam je Bůh vede ve světě, aniž by spoléhali na programy a profesionály.“

Mrtví ožívají, říká pastor, když Boží lid vyslovuje Jeho slovo v moci Božího Ducha. „Přemýšlejte o tom, kde právě žijete,“ řekl. „Nejste v tom sousedství nebo bytovém komplexu náhodou. Bůh je svrchovaný nade vším, včetně nejmenších detailů vašeho života. Dá vám duchovně mrtvé lidi.“ „Jak přijdou k životu? Přicházejí k životu, když jsou služebníci Boží dost odvážní, aby mluvili o Božím slově s jedním z těchto lidí,“ řekl. „Když skutečně budeme zoufale toužít, abychom viděli, že mrtví přicházejí k životu, bude v nás tato naléhavost sdílet evangelium s ostatními,“ řekl Platt.

„Nebuďme ignorantní. Toto není hra. Lidi čeká skutečný a věčný soud, když neslyší a nevěří této dobré zvěsti,“ uvedl americký pastor na závěr a  naléhal na věřící, aby činili učedníky, budovali církve, aby se mrtví mohli dostat k životu dokud máme ještě čas.

 

.mn-  Zdroj: The Christian Post  Foto: YouTube, David Platt

 

 

Tento článek by nevznikl bez Vaší podpory.
Pokračovat ve čtení Přidejte se k podporovatelům

 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář