Děkani katolických teologických škol varují před zákonem o eutanázii

Praha – Politici opět otevřeli diskusi o tom, zda bude v Česku možné legálně usmrcovat nevyléčitelně nemocné, trpící pacienty. Poslankyně Věra Procházková (ANO), která chce do začátku příštího roku předložit zákon, jenž by do českého právního řádu zavedl eutanazii, uspořádala ve Sněmovně konferenci, na které vystoupili experti z evropských zemí, kde je eutanazie už uzákoněná.

V reakci na tuto poslaneckou iniciativu vydali děkani třech katolických teologických fakult v České republice, prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D, doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D., a prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D. společné stanovisko k záměru přípravy zákona.

Děkani vyjádřili smutek nad skutečností, že jsou lidé, kteří se ocitají bezvýchodné životní situaci a „volí únik dobrovolným ukončením vlastního fyzického života. I jediný takový sebezničující čin je s fatálním výsledkem“.

V dokumentu se konstatuje, že v České republice je evidována sestupná tendence v celkovém počtu dokonaných sebevražd. To vedlo k rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, aby zveřejnilo akční plán prevence sebevražd, v němž se deklarovalo, že je žádoucí předcházet sebevražednému jednání.

„Zamýšlený zákon o asistované sebevraždě a aktivní dobrovolné eutanazii se zdá jít přímo proti této národní strategii,“ vyjádřili svou obavu představitelé univerzit.

Stav trvalé a nesnesitelné tělesné bolesti bez naděje na zlepšení zdravotního stavu podle autorů textu nemusí a nemá v České republice existovat, „neboť naše zdravotní péče, je-li poskytována adekvátně, má potřebné řešení i pro veliké útrapy.“

Východiskem ze situace, kdy pacient trpí, není v jeho usmrcení, ale v rozvoji paliativní léčby a péče o seniory. A proto připravovaný zákon, ať už bude jeho znění jakékoli, nepovede ke zmírnění situace trpících, nýbrž legalizací usmrcení, tvrdí děkani.

Varují, že zapojením zdravotnického personálu do asistované sebevraždy nebo do aktivní dobrovolné eutanazie by přineslo změnu vztahu mezi lékařem a pacientem a výsledkem by bylo, že snaha zdravotnického personálu by nevedla „výlučně ke zmírnění utrpení terminálních pacientů, nýbrž – v některých případech – k jejich vědomému (sebe)usmrcení, tedy pravému opaku toho, co je definičním znakem terapie a základním kamenem lékařského étosu,“ píše se v dokumentu.

V parlamentu před časem debatovali i odpůrci eutanazie z lékařského a hospicového prostředí. Ti upozorňují na to, že nevyléčitelně nemocní už dnes, právě díky rozvoji paliativy, netrpí tak, aby museli z tohoto světa odcházet předčasně a s pomocí lékaře.

Mluvčí hlavy státu Jiří Ovčáček dnes na twitteru uvedl, že prezident zákon o eutanazii nikdy nepodepíše.

Procházková Právu řekla, že si chce především poslechnout argumenty expertů ze zemí, kde mají s eutanazií zkušenosti. „Čekáme na jejich rady. Do konce roku bych pak měla zákon předat legislativcům, v únoru by mohl být načten,“ sdělila Právu Procházková. V debatě uvedla, že k napsání zákona ji vedly dlouholeté zkušenosti anestezioložky a záchranářky, ale i z osobního života. „Když zemřela moje matka, řekla jsem si, že takovou smrt, jako měla ona, nikomu nepřeju,“ řekla.

Spolutvůrce zákona, pirátský poslanec Lukáš Bartoň, zdůraznil svobodu volby.

„Žádný lékař nebude mít povinnost eutanazii provádět a pacient může učinit svou žádost pouze na základě všech informací o možnostech v terminálním stadiu nemoci. Pacient nesmí být při svém rozhodování pod tlakem finančním ani žádné zájmové skupiny a zákon musí mít pojistky proti zneužití.“

Mezi odpůrce eutanazie patří například přední odborník na onkologii a hematologii Pavel Klener. „Nejsem zastáncem eutanazie z mnoha důvodů. Lékař má pacienty zachraňovat, ne zabíjet,“ řekl Právu. Podle něj se dá tento institut zneužít. „Argument svobodného rozhodnutí například u pacientů s Alzheimerovou chorobou nefunguje,“ dodal. Moderní medicína si podle něj už umí s bolestí a utrpením poradit.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

 

-red- Datum: 2. prosince 2019  Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,,

11 Komentáře

 1. Lékař, který by „asistoval“ při eutanázii poruší Hyppokraktovu přísahu: „Pčísahám a slibujei, že pacientovi nedopomohu ke smrti – i kdyby si to přál.“
  Dosud jsem nezaznamenal, že by někdo – v souvislosti s legalizací eutanázie- chtěl tento slib změnit! Žádá tudíž nemožné – vyhovění naprosto opačným požadavkům!

  Odpověď
  • Přečtěte si vždy nejprve to, o čem chcete psát.
   „Přísahám a volám Apollóna lékaře a Asklépia a Hygieiu a Panakín a všechny bohy a bohyně za svědky, že budu tuto smlouvu a přísahu dle svých možností a dle svého svědomí dodržovat.
   Toho, kdo mě naučil umění lékařskému, budu si vážit jako svých rodičů a budu ho ze svého zajištění podporovat. Když se dostane do nouze, dám mu ze svého, stejně jako i jeho potomkům dám a budou pro mne jako moji bratři. Pokud po znalosti tohoto umění (lékařského) zatouží, budu je vyučovat zdarma a bez smlouvy. Seznámím své syny a syny svého učitele a všechny ustanovené a na lékařský mrav přísahající s předpisy, přednáškami a se všemi ostatními radami. Jinak však s nimi neseznámím nikoho dalšího.

   Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné.

   Nepodám nikomu smrtící prostředek, ani kdyby mne o to kdokoli požádal, a nikomu také nebudu radit (jak zemřít). Žádné ženě nedám prostředek k vyhnání plodu.

   Svůj život uchovám v čistotě a bohabojnosti, stejně tak i své lékařské umění. Nebudu (lidské tělo) řezat, ani ty, co trpí kameny, a tento zákrok přenechám mužům, kteří takovéto řemeslo provádějí.

   Do všech domů, kam vstoupím, budu vstupovat ve prospěch nemocného, zbaven každého vědomého bezpráví a každého zlého činu. Zvláště se vystříhám pohlavního zneužití žen i mužů, svobodných i otroků. Cokoli, co při léčbě i mimo svou praxi ve styku s lidmi uvidím a uslyším, co se nesmí sdělit, to zamlčím a uchovám v tajnosti.

   Když tuto přísahu dodržím a neporuším, nechť ve svém životě i ve svém umění skromně dopředu postoupím. Tak získám si vážnost všech lidí po všechny ty časy. Když ale zákazy přestoupím a přísahu poruším, nechť stane se pravý opak.“

   Fakt to vše dnes platí ?

   Odpověď
   • Neplatí: https://www.google.com/search?q=lekarsky+slib

    Ale díky za citaci – pak jsou v pořádku potraty z důvodu, že se to teď nehodí, stejně tak budeme mít eutanázii z důvodu, že se ten člověk už nehodí. To, že někdo tvrdí, že to nebude zneužitelné, je nesmysl. Bude a postupně jednodušeji.

    A jen pro jistotu – vím, že svět není černobílý, vím, že existují velmi vyhrocené situace, kdy zdánlivě jednoznačná pravidla (kromě zmíněného potratu a asistované nebo neasistované sebevraždy třeba i rozvod nebo určitost pohlaví při narození) prostě neplatí, žijeme v padlém světě a ani sebenáboženštější pravidla nám nepomůžou úplně vždy. Špatné je, pokud se z toho dělá norma – od kolegů z práce slyším třeba „až na mne po 50 přijdou nemoci, tak určitě budu chtít eutanázii“.

    Odpověď
    • Z ničeho se nedělá „norma“ .. ani z rozvodů a stejnopohlavních manželství, ani z interrupcí nebo eutanasie. Jde o možnost volby.

     Odpověď
     • Tou „normou“ jsem myslel následující:
      – interrupce je něco, pro co se může žena rozhodnout z důvodů, jako „nehodí se“. Tedy zabití nenarozeného dítěte je možné jen z důvodu pohodlí. Je to prostě normální jít na potrat, když se to nehodí.
      – na eutanázii se pohlíží jako „na možnost volby, až přijdou nějaké menší těžkosti“, prakticky to ale opět bude znamenat zabití jen z důvodu pohodlí. Dost smutné.
      – rozvod prostě je už také norma – ne výjimka. Bůh rozvod nenávidí, sám to říká. Ale v naší společnosti je to běžné řešení, když se to už nehodí, opět třeba jen z důvodu pohodlí. Rozvod je něco běžného, je to prostě už normální – bohužel.
      – když se někdo narodí, v naprosté většině je naprosto jasné, jestli je to kluk nebo holka. Ale v naší společnosti se děti uči, že si mohou vybrat i tam, kde to je jasné. Že existuje mnoho pohlaví je už úplně ujeté. Zmatení lidé jsou tak opět normou i v tomto případě.

      Ani u jednoho není taková možnost volby dobrá, kupodivu to vím i od rozhovorů s lidmi, kteří nejsou věřící, ale zpětně by uvítali, kdyby tu volbu neměli (1. a 3. případ, abych byl konkrétní, ostatní jen z doslechu).

      O stejnopohlavních „manželstvích“ jsem nemluvil, to měl být vtip? A bohužel, pokud se i toto někomu jeví jen jako možnost volby a nevidí, že se to tím stává normální, pak asi nelze pomoci.

 2. Dnes jsou moderní technologie atd… pacient si bude moci aplikovat látku sám. Zneužít lze všeho proto musí být několikastupňová kontrola atd…
  Patřím mezi zastánce eutanazie. Staří lidé se nezaslouží trpět bolestí a v různých slunečnících proti své vůli.

  Odpověď
  • Naprostý souhlas.
   To, co ŘKC nabízí .. „má potřebné řešení i pro veliké útrapy – v krajním případě formou paliativní sedace.“ .. je v podstatě uvedení do umělého spánku trvajícího až do smrti. Ale to není smysluplný život.

   Odpověď
 3. Odvolávat se na hloupé lidské přísahy je směšné. Všichni dávno víme, že papír snese všechno. Naši poslanci taky přísahají :O))).

  Odpověď
  • Na Karlově univerzitě přísahají při promoci absolventi všech fakult, že nebudou pracovat pro mrzký zisk, nýbrž pro větší slávu alma mater. A taky to nikdo nedodržuje. Zisk je většinou na prvním místě.

   Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář