Denní čtení pátek 13. října

Má duše jásá k chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti.
Iz 61,10

Blaze vám, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát.
L 6,21

Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Těmito slovy začíná 61. kapitola Izajášova proroctví. Právě těmito slovy začal své kázání a aktivní působení Pán Ježíš Kristus. Vděčnou chválou Hospodina, kterou text pokračuje, může začít i náš den. Oslava našeho Boha přitom může nabýt konkrétních rozměrů. Děkujme Pánu za to, že přikrývá i naši nahotu, prázdnotu života, hanbu našich hříchů. Bůh nás neponechal napospas drsným klimatickým podmínkám tohoto světa. Děkujme, že i pro nás se našel kousek košile spásy a navrch ještě plášť spravedlnosti. To zahřeje i zachrání.
Pane, děkuji ti, že tvá láska přikrývá množství hříchů, včetně těch mých.

Žd 12,1-3 * L 17,11-19

Zdroj: Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Kategorie: Denní zamyšlení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář