Denní zamyšlení 12. ledna 2017

 

Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný. Ž 103,8
Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem.Tt 2,11

Hospodina poznáváme jako Boha, který se chce ve své přízni vztahovat k člověku. Takovým způsobem se představil při vyvedení Božího lidu z egyptského otroctví, klíčové události v dějinách Izraele. Tady dává Bůh poznat své skutky, tady projevuje svůj charakter jako Bůh slitovný, když vyvede svůj lid z dvojího sevření. Jako Bůh milostivý je trpělivě vede cestou ke svobodě. Jako Bůh shovívavý se profiluje, když netrestá lid za jeho selhání. Jako Bůh nejvýš milosrdný, když odpovídá na jejich nářek a vybavuje je tím, co potřebují k životu. Nakonec ukázal svou přízeň v Kristu Ježíši: díky němu je cesta ke svobodě otevřena pro všechny lidi.

Pane Bože, děkujeme za to, že tvoje přízeň se vztahuje i na nás.Ef 1,3-10 * L 5,1-11

 

Zdroj: Ůvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Evangelická církev metodistická

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář