Denní zamyšlení 14. března 2017

 

Byl jsi záštitou slabého, v soužení záštitou ubožáka, útočištěm před přívalem i stínem v horku. Dech ukrutníků je jak příval na zeď.

Iz 25,4

Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? … Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.

Ř 8,35.37

Jako během bouře tluče proti zdi příval deště, tak nás mohou bít síly zla – odrazí se však od štítu Boží ochrany. Takové zaslíbení máme pro dnešek. Ale zřejmě i pro zítřek a každý další den. V našem verši totiž čteme, že za úplně opačného počasí, během výhně jako uprostřed léta, nám chce být Hospodin stínem. Milý čtenáři, nezoufej, pro Hospodina není bezvýchodná situace ani počasí, před kterým by nemohl člověka ochránit ke své chvále a k našemu prospěchu. Cítíš na sobě dech nepřítele? Kristus nad ním zvítězil na kříži. Protivník tě nesmí zastrašit pastí hříchu ani tmou smrti. Smrt a vzkříšení tvého Spasitele jsou tvým útočištěm. Jsi pokřtěn/a v jeho jméno, tvá ochrana je v jeho krvi, prolité za tebe na kříži.

Děkuji ti, Bože, že jsi mým štítem. Když kráčím s tebou, cítím se bezpečně.

Jb 2,1-10 * Lv 25,1-12

 

Zdroj:  Ůvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Evangelická církev metodistická

 

Kategorie: Denní zamyšlení

1 Komentář

  1. Pingback: Útočištěm před přívalem i stínem v horku · | CHRISTIAN-NET

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář