Denní zamyšlení 14. ledna 2017

 

Jsi mé útočiště.

Ž 91,9 (B21)

Jsou mocným povzbuzením pro nás, kteří jsme nalezli útočiště v naději nám dané.

Žd 6,18

Útočiště není místem útoku; je místem útěku. A žalmista vyznává: k Hospodinu je možné se utéci, najít u něj azyl, schoulit se. V nebezpečí, v neštěstí. Jeho vyznání ale není samoúčelné, žalm zná také odpověď na takové vyznání: Hospodin tě vysvobodí, přikryje, nestane se ti nic zlého, na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. A to je ujištění, které mají slyšet i všichni další, kteří se budou připojovat k žalmistovu vyznání. Je to ovšem ujištění, které se může stát i svodem, kdybychom chtěli Boha zkoušet.
Hospodine, děkuji, že k tobě se smím hlásit a u tebe hledat útočiště.

Mt 6,6-13 * L 5,17-26

 

Zdroj: Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Evangelická církev metodistická

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář