Denní zamyšlení 15. ledna 2017

Což nemáme my všichni jednoho Otce? Což nás nestvořil jediný Bůh? Proč jsme vůči sobě věrolomní?

Mal 2,10

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.

J 13,35

Boží lid nebyl a není místem idylických vztahů. Je ale místem, kde se vztahům mezi lidmi přiznává zvláštní hodnota. Prorok Malachiáš tu volá k nápravě vztahů – svou připomínkou, že všichni máme jednoho Tvůrce, všichni máme jednoho Otce, který nám život daroval, život umožňuje, život chrání. Před ním a před jeho autoritou jsme si všichni rovni, navzdory všem nerovnostem mezi námi. Před jeho tváří máme odpovědnost jeden za druhého. A Ježíš nás vede ještě dál: Máme se navzájem milovat tak, jako když Mistr jde a svým žákům myje nohy. Milovat se navzájem tak, že první se stávají posledními a poslední prvními. Milovat tak, že jeden dává sám sebe za druhé.
Bože, odpusť, že o lásce příliš mluvíme; dej, ať umíme milovat.

J 2,1-11 * Ř 12,(4-8)9-16 * Ž 4

 

Zdroj: Ůvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Evangelická církev metodistická

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář