Denní zamyšlení 16. ledna 2017

 

Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není.

Iz 44,6

Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod.

Ef 3,14-15

S kým nebo s čím dnes jistě počítáme? A co to pro nás znamená? A co když bude v životě nebo v našem světě leccos jinak, než jak jsme s tím počítali? Budu dál zdravit slovy „Dobrý den!“, mluvit o lásce, otevírat své dveře? Různé zkušenosti nás vedou k opatrným obavám. Izajáš však připomene Hospodinovo slovo: „Kromě mne žádného Boha není.“ Nechce nás poučit o počtu bohů, přidává: „Neboj se!“ Chce nás povzbudit: Ať se to vezme odpředu či odzadu, od začátku nebo od konce všeho života, právě s Hospodinem můžeme počítat v každé době. Není nic jistějšího než Boží vyvolení – a proto se nebojme.
Hospodine zástupů, pro Ježíše Krista i náš Otče, znáš moje spoléhání i obavy; nenech mě klesnout a sloužit tomu, co se staví na tvé místo. Provázej mě na cestách jako můj Pán.

Dt 4,5-13 * L 5,27-32

 

Zdroj: Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Evangelická církev metodistická

 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář