Denní zamyšlení 17. března 2017

 

Hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle tvé pravdy.

Ž 86,11

O něco dále uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě; a povolal je. Ihned opustili loď i svého otce a šli za ním.

Mt 4,21-22

Stále více a více lidí se dnes uchyluje k astrologii a horoskopům, k věštění a různým předpovědím budoucnosti. Chtějí znát, co je čeká, chtějí znát „pravdu“. Ale ve skutečnosti je jim nalháváno to, co chtějí slyšet, a za krátkou dobu zjistí, že to byl jenom klam a vyhozené peníze. Pán Ježíš říká: „Já jsem ta cesta, pravda i život.“

Žít v pravdě znamená žít s Ježíšem. „Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy“ (Ko 2,6). Žít v pravdě znamená žít podle Božího slova, které je světlem pro náš život.

Žít v pravdě znamená nechat se vést Duchem svatým. Naši budoucnost nám nesdělují hvězdy a horoskopy, ale Boží slovo. „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují“ (1K 2,9).
Pane Ježíši, vyučuj nás své pravdě a dej, abychom ve tvém slově poznali pravdu o sobě.

2K 13,3-9 * L 19,1-10

 

Zdroj:  Ůvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Evangelická církev metodistická

Kategorie: Denní zamyšlení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář