Denní zamyšlení 19. března 2017

 

Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh milosrdný, nenechá tě klesnout a nepřipustí tvou zkázu, nezapomene na smlouvu s tvými otci, kterou jim stvrdil přísahou.

Dt 4,31

Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.

Fp 1,6

Kolik slibů jsme už slyšeli kolem sebe, nebo dokonce kolik jsme si vyslechli slibů adresovaných přímo nám? Někdo nám něco slíbí a potom na to zapomene – a my čekáme a čekáme. Není to nic příjemného. Často se říká: „Sliby – chyby.“ Ale je někdo, kdo nikdy nezapomněl a nikdy nezapomene na své sliby. Je to Pán Bůh. On všechno, co slíbil, splnil a splní. Jeho slovo vždy platí a on je také připraven nás chránit. Je to on, kdo nás nenechá klesnout. Je to on, kdo k nám v tomto posledním čase promluvil skrze svého Syna Ježíše Krista – a Kristus se stal naplněním Božích zaslíbení. Pán Bůh na nás nezapomněl a nezapomene. Jsme mu velice drazí a pro naši záchranu udělal všechno. Jeho sliby nejsou chyby!
Děkuji ti, drahý Pane, za tvou věrnost ve slibech záchrany. Prosím, abych na tvá zaslíbení nikdy nezapomněl!

L 9,57-62 * Ef 5,1-8a * Ž 34

 

Zdroj:  Ůvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Evangelická církev metodistická

Kategorie: Denní zamyšlení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář