Denní zamyšlení 19. ledna 2017

 

Nikdy už nebude slýcháno o násilí ve tvé zemi, o zhoubě a zkáze na tvém území. Své hradby budeš nazývat Spása a své brány Chvála.

Iz 60,18

A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi.“

Zj 21,3

Na první poslech je to jako sen. Utopie. Dovedeme ta slova ještě brát vážně, nebo už je čteme, jako by byla v uvozovkách? Země bez násilí a zhouby, spravedlnost a pokoj, lid, v němž budou všichni spravedliví… To zní jako z pohádky, to neznáme. Jenže pohádka to není. Je to slovo biblické, které máme naopak vzít velmi vážně, proto u proroka zaznívá přímo z Božích úst. Sami spravedlivé místo bez násilí a zhouby nestvoříme, ale buďme si jisti a nechme se povzbudit tím, že milosrdenství Boží opravdu sahá dál než všechno násilí a zhouba a že tvoří a zjednává si ve světě své místo, prorůstá jej a kultivuje. A je dobré připravovat mu cestu, zalévat je a těšit se z něj.
Bože, tys nám v Kristu ukázal své milosrdenství. Pomoz nám pěstovat odvážnou naději, že tak ve světě tvoříš a jednáš i dnes.

Sk 15,22-31 * L 6,12-16

 

Zdroj: Ůvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Evangelická církev metodistická

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář