Denní zamyšlení 20. března 2017

 

Měřicí provazce mi padly v kraji blaha, moje dědictví je velkolepé!

Ž 16,6

Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.

2K 9,8

Dědictví bývají v rodinách často předmětem svárů a neporozumění. Mnohdy se členové rodiny rozejdou a už spolu nikdy nekomunikují. Je to velice smutné. Boží slovo nás informuje, že v nebesích také máme dědictví. Apoštol Petr o tom píše v 1P 1,4: „Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích.“ Jak získat toto dědictví? Co mám pro to udělat? To jsou otázky velice důležité v životě každého z nás. Musíme udělat jedno: přijmout nabízenou záchranu, která je pouze v Ježíši Kristu, Božím Synu, jenž vydal sám sebe za nás. Zachránil nás pro věčnost v Božím království. Jeho dědictví je skutečné a je nabízeno každému, ale ne všichni ho přijímají. Buďme těmi, kteří ho přijmou!

Děkuji ti, drahý Pane, že dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je pro nás připraveno v nebesích. Prosíme, abychom jím nikdy nepohrdli.

L 14,(25-26)27-33(34-35) * L 19,28-40

Zdroj:  Ůvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Evangelická církev metodistická

 

Kategorie: Denní zamyšlení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář