Denní zamyšlení 25. dubna

Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde.Ž 84,11

Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. J 10,9

Teprve až člověk vyzkouší tisíce nádvoří, až se desettisíckrát spálí a až miliónkrát bude trapně omlouvat důvody svých kusých a zbrklých rozhodnutí, teprve pak se začne ohlížet, je-li to někde jinak. Pokud mu samozřejmě na takové ohlížení zbude čas a zdravá mysl. Jistota svědka z knihy Žalmů je bezbřehá. Sekularizovanému člověku sice nesrozumitelná, ale neschopnost sekularizovaného člověka není zábranou tomu, aby nádvoří Božího společenství s lidmi bylo napořád vábné a obdarovávající. Kdo do něj vstoupí s chutí čerpat od Pána Boha a prožívat jeho lásku a svobodu, jak ji zjevil na svém Synu Ježíši Kristu, ten zjistí rozdíl. Ten rozdíl je dokonce takový, že jen jediný den z Boží milosti vydá za víc než tisíce dní prožitých v jiných souvislostech.

Můj dobrý Bože, dej mi chuť a sílu prožít každý den z tvé milosti a ve tvé blízkosti. Chraň mě před zbrklými závěry a kroky malé víry.

Jb 42,7-13(14-17) * Ko 1,24-29

Zdroj: Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář