Denní zamyšlení 27. února 2017

 

Slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný.

Ž 33,4

Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.

Mt 5,17

Jaké ujištění o Boží věrnosti? Jaká naděje v Božích zaslíbeních? Jsme tu ujištěni, že Boží slova nejsou prázdná, ale vše, co Bůh řekne, se naplní. Slova a činy jsou neoddělitelně propojeny. Ukazuje se nám zde ryzost Božího charakteru. Víru v Boha a v to, že je takový, za jakého jej prohlašujeme, vyjadřujeme svou důvěrou. Říkáme-li, že věříme v Boha, a přitom pochybujeme o jeho zaslíbeních, ukazujeme, že nevěříme v ryzost Božího charakteru. Pokud věříme, že Bůh je skutečně Bohem, věřme i tomu, co říká! Bůh nikdy nelže a nezapomíná na to, co slíbil. Svěřme mu své životy a on se o nás postará.

Děkujeme ti, Bože, že tvá slova jsou následována tvými činy.

L 13,31-35 * L 11,29-36

Zdroj:  Ůvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Evangelická církev metodistická

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář