Denní zamyšlení 28. března

Až se u tebe tato znamení dostaví, učiň, co se tvé ruce naskytne, neboť Bůh bude s tebou.

1S 10,7

Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.

Ko 3,17

Budoucí král Saul dostává od Pána Boha ústy proroka Samuela nádherné zaslíbení: „Bůh bude s tebou.“ Pán Bůh bude a je i s tebou! Pán Bůh nás tímto veršem znovu ujišťuje, že se na něj můžeme plně spolehnout. Ať už v těchto dnech prožíváme radost, pokoj, starost nebo trápení, spolehněme se na Pána Boha. V Saulově životě přišly momenty, kdy na Pána Boha přestal spoléhat. Měl za to, že se na životní křižovatce orientuje lépe než Bůh. Tato rozhodnutí však Saulovi nepřinesla požehnání. Nepředkládejme Pánu Bohu svůj vlastní plán, aby nám jej požehnal. Hledejme pro svůj život Boží plán; tak získáme požehnání. Pán Bůh bude s námi zde na zemi i v nebeském království.
Když je Bůh s námi, kdo proti nám!?

Jb 9,14-23.32-35 * L 21,1-4

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Tags:

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář