Denní zamyšlení 4. února 2017

 

Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku, kdo však doufá v Hospodina, má v něm svůj hrad.

Př 29,25

Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro? Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni.

1P 3,13-14

Cíle našeho jednání řídí to, co a jak děláme. Jsou-li naše cíle negativně vztaženy k druhým lidem, když se třeseme před nějakým člověkem nebo se třeseme na něho či na to, jak mu něco dokážeme, jak mu to „nandáme“, vždy vlastně ubližujeme sobě i tomu dotyčnému. Je to pro nás určitá past, léčka. Asi i proto, že lidé jsou nám tak blízko, jsou nám neustále a neodbytně na očích (někteří i denně). Z této pasti nás vyvádí jen naše víra, naše doufání v Hospodina, kterého sice nevidíme očima, ale svou vírou jej můžeme spatřovat každý den v našem obecenství s ním v Pánu Ježíši. Tehdy se nám srovnají priority a s nimi i vztahy k druhým lidem. Hospodin je pak naší nedobytnou tvrzí, je naším hradem. Třesme se raději před Hospodinem!
Pane Bože, prosím, chraň mě a zkoumej motivy mého jednání!

Iz 51,1-6 * L 8,26-39

 

Zdroj: Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Evangelická církev metodistická

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář